donderdag 19 mei 2011

De Pyamaatjes

Geoorde Fuut met jong
Fuut met jong
Ik had dit jaar nog geen jonge Futen gezien. Nu, op dezelfde dag, zowel de Geoorde Fuut als de gewone Fuut met jongen kunnen gefotograferen.
Ze zijn zo leuk, die kleintjes met hun pyjamaatje aan. Veilig op de rug van moeder, kijkend tussen de veren door, waar pa blijft met wat lekkers, opgedoken in het water. Het mag een visje zijn of een larve van de Libellen. Ik kan er uren na kijken en genieten.
Overigens Futen zijn op zich al mooie, statige, en kleurrijke watervogels. De Fuut met zijn zwarte kuif en de Geoorde Fuut met zijn gele oorpluim. Opvallend zijn de fel rode ogen bij de Geoorde Fuut.
Geoorde Futen
Geoorde Futen
Geoorde futen broeden in ondiepe, kleinschalige wateren, waar een drijvend nest van rottende plantenresten gebouwd wordt. Vaak wordt in kolonies gebroed. De geoorde fuut duikt in helder water van vennen en meren naar visjes en grotere waterinsecten, zoals libellenlarven. Buiten het broedseizoen wordt meer vis gegeten.
Het is een schaarse broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal, wintervogel in zeer klein aantal .Het zwaartepunt van de Europese verspreiding ligt in Oost-Europa. In de Oekraïne wordt het grootste aantal broedparen gevonden, maar ook Polen, Tsjechië en Roemenië herbergen flinke aantallen geoorde futen. De geoorde fuut komt op alle continenten, met uitzondering van Australië en Antarctica, voor.
Fuut
Fuut
De fuut is een opvallende verschijning in vogelland. Niet alleen vanwege het prachtige verenkleed, de jongen-met-zebrastrepen, de prachtige baltsrituelen of andere interessante gedragingen. Futen zijn vogels die profiteren van de eutrofiëring van wateren en dat is bijzonder; de meeste ander diersoorten kunnen daar niet tegen. Futen zijn sterk gebonden aan zoete wateren in vooral de lage delen van Nederland, al komen ze ook buiten dit gebied regelmatig voor.
Vrij talrijke broedvogel; doortrekker en wintervogel in vrij groot aantal. Futen komen vooral voor in gematigd Europa, waar zoetwatermeren te vinden zijn. In het grootste deel van het verspreidingsgebied (en vooral in Finland, Litouwen en Oekraïne) nemen de aantallen toe.
Voedselrijke zoete wateren met een ondiepe randzone en drijvende planten vormen een ideale biotoop voor futen. Het drijvende nest wordt gemaakt van waterplanten. Futen duiken vooral naar vis maar vullen dit menu aan met waterinsecten als kokerjuffers. Ook steeds vaker vinden futen nestgelegenheid in vijvers, sloten en kanalen in dorpen en steden, waar ze soms eerder tot broeden komen dan in het buitengebied.
Een deel van de Nederlandse futen trekt in de winter weg naar gebieden in Frankrijk en Zwitserland. Het leeuwendeel van de futen blijft echter de hele winter hier (bron Vogelbescherming Nederland)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten