zondag 4 augustus 2019

Tussen het hoge riet

Wespenspin

Het Vogel Ring Station Groenekan heeft een eigen landtong, of eiland in de Molenpolder. Het riet groeit er weelderig en staat inmiddels manshoog op het land.

Mistnet tussen het riet

Olifantenpaadje

Verscholen tussen het riet
Aangezien er niet wekelijks geringd wordt kan het ook rustig doorgroeien en moet er gekapt worden op de plekken waar de netten worden neergezet.
Voor het overige is het gewoon een kwestie van veel lopen om een olifantenpaadje te maken van en naar de netten.Maar het heeft ook wel iets, ringen, verscholen tussen het riet en onzichtbaar voor de rest van de wereld. Ach en voor de zon zich goed laat zien om de dauwdruppels te laten verdwijnen, een regenbroek en laarzen om zelf droog te blijven

Wespenspin

Bruine sprinkhaan

Kustsprinkhaan

Moerassprinkhaan

Muskusboktor

Muskusboktor
Daarnaast zijn er ook weer leuke insecten die zich ophouden tussen het groen. Ook mooi om te zien en op de foto te zetten. Een opvallend insect was de Wespenspin, die druk aan het vangen was. En op dat stukje land zelfs drie soorten sprinkhanen en drie soorten vlinders.

Atalanta vlinder

Pauwoog vlinder

Distel vlinder


Overigens was het een prachtige ochtend, windstil, een lekkere temperatuur en ook nog eens leuke vogels en in gezelschap van Henk en Gerard.

Windstil

De zon komt langzaam te voorschijn
Tuinfluiter

Spotvogel

Pimpelmees

Fitis

Tjiftjaf

Putter

Rietzanger

Grasmus

Zwartkop man

Zwartkop vrouw

Bosrietzanger

Kleine Karekiet

Boerenzwaluw adult

Boerenzwaluw juveniel
Klik op een foto voor een grotere weergave. De lightbox (fotostrip) werkt alleen met de browser FIREFOX.)

zaterdag 20 juli 2019

Dag Tim


Tim ,  beheerder, boswachter

Jammer voor de vrijwilligers van de zaterdagploeg van Natuurmonumenten, maar Tim gaat na tien jaar echt weg.

De opstart  vrijwillers Natuurmonumenten op de zaterdag
Kort voor de 3e zaterdag van de maand ging er een mail uit met zeker de melding
“Tim heeft voor ons de volgende werkzaamheden op papier gezet.” Daarna volgden er een serie opdrachten, aangevuld met een uitleg  waarvoor het nodig of noodzakelijk was en waarom het zo  moest gebeuren.

Henk


Terug naar afgelopen zaterdag. Om negen uur verzamelden de vrijwilligers in het kantoor van natuurmonumenten. Onder het genot van een bakje koffie werd door Tim een nadere uitleg gegeven. De bedoeling is om een heining te maken voor de schapen. Gelijktijdig wordt er gemaaid. Het maaisel wordt tijdelijk op een plek verzameld.

Tim bedankt de ploeg voor de prettige samenwerking, waarna Henk, onze voorman Tim eveneens bedankt voor zijn inzet voor de ploeg en voor de natuur rond Haarzuilens. Daarnaast zag Tim kans om heel veel kennis te delen met onze groep. Er was altijd wel een bijzonder gebied, plantje, beestje of vogeltje waar wat over te vertellen was.

Nu maar wachten wanneer Tim ons wat laat zien in de Marker Wadden. Komt vast goed.


Terug naar de zaterdag. Ron gaat alvast op pad met de motormaaier. 


De Electrokar wordt volgeladen met gereedschap en Henk rijdt naar het Kerkenpad bij het Joostenlaantje, waar in het gebied Wielrevelt een veldje moet komen voor de schaapjes.
Er wordt gemaaid en het maaisel wordt met behulp van een zeil afgevoerd naar een centrale plaats. De palen en paaltjes gaan in de grond en de houten afrastering wordt gehaald.
Ondertussen wordt langs het pad zuring geknipt. Altijd goed om op tijd het zaad weg te halen.


De hele morgen is het een beetje regenachtig. De grote bui komt waarschijnlijk later op de dag.
Maar het onweer komt toch eerder dan verwacht. En aangezien er in het open veld en met gereedschap gewerkt wordt, besluit Henk het werk te stoppen. Een andere keer verder.


Nu nog even door bouwen

En….. Tim bedankt

2015