dinsdag 21 september 2021

Hop, Hop

Hop

Al even op waarneming gezien dat er een Hop redelijk in de buurt rond struint.

Nou ja in de buurt, in Waddinxveen.
Ik ken iemand, wel dicht in de buurt, die er graag naar toe wil. Per slot van rekening zie je niet iedere dag een Hop.

Ik heb ooit eerder 2013, even een Hop gezien ergens in Zeeland, maar dat was maar een flits. Aangezien de planning deze middag iets anders liep, op naar de Hop.

Google Map bracht ons met ondersteuning van Waarneming feilloos naar de locatie waar het vogeltje driftig liep te peuren in de grond.
Fijn dat er meerdere vogelaars met grote lenzen in de buurt waren om de roze Hop aan te wijzen.
Later kwam hij al prikkend in de grond een stuk naar voren in het weiland en was hij goed te zien.

Een bijzondere vogel met een mooie verenkleed en een prachtige kam.


in de verte, in de cirkel

Laatste foto en uit beeld

HOP

De hop is een voormalige broedvogel van oude, halfopen cultuurlandschappen op de zandgronden. Hij nestelt in holten van bomen, muren, steenhopen en houten bouwsels. Hoppen foerageren op grote insecten en hun larven in schrale vegetaties met veel open plekken en in licht bemeste graslanden.

Licht roze-bruin verenkleed met zwart-wit gebandeerde vleugels. Grote kuif, als indianentooi, die opgericht kan worden om allerlei emoties mee te communiceren. Heeft een vlinderachtige vlucht en foerageert op de grond. Zwarte, lange snavel die iets omlaag gebogen is.

Hobo-achtige, ver dragende baltsroep in broedtijd. "Hoep-hoep-hoep" klinkt het onmiskenbaar

LEEFGEBIED Open bossen tot grassteppen en woestijnachtige omgevingen. Hoppen zoeken vooral naar grotere insecten, die ze met hun relatief lange snavel in de grond opzoeken. In Nederland te zien in bos, park, tuin en kleinschalige weides.

VOEDSEL Grote insecten zoals meikevers, rupsen, emelten en veenmollen; ook slakken en kleine reptielen. Zoekt vooral voedsel op de tast door de lange snavel in de grond te prikken.

VOGELTREK Noordelijke hoppen overwinteren in tropisch Afrika. Veel hoppen uit Zuid-Europa zijn standvogel. In Nederland als zeldzame doortrekker vooral te zien in de periodes maart-mei en augustus-oktober.

Begin van de twintigste eeuw werd de hop als broedvogel in Nederland zeldzamer. Er was een opleving in de jaren veertig en vijftig, maar rond 1974 verdwenen. Recentelijk in 2012 een succesvol broedgeval in Noord-Limburg. Later werden nog enkele territoria vastgesteld in het oosten van het land. Aanwijzingen voor broedgevallen ontbreken. ( bron Vogelbescherming)