zaterdag 12 juni 2021

De Boezem en de Zouweboezem en de witvleugelstern

 

Witte Kwikstaart

We worden op een bord welkom geheten in jouw Zuid-Hollands Landschap.Direct maar een kleine correctie. Ameide, onderdeel van de Vijfheerenlanden, waar de Boezem onderdeel van is, behoort tegenwoordig bij onze provincie Utrecht.

Een mooi gebied, dat zeker, en de moeite waard om vogels te kijken en gewoon onder een wandeling, te genieten van de natuur.

De foto’s in de blog vertellen het verhaal.

Cetti's zanger

Cetti's zanger

Wel bijzonder dat de Cetti’s zanger zich zo mooi liet zien.

Andere rietvogels zaten soms echt verscholen tussen het riet en dat leverde weer een ander soort plaatje op.

Voor de vogelaars is het natuurlijk de plek om de witvleugelstern op de foto te zetten.

witvleugelstern

witvleugelstern

witvleugelstern

Dat was ook te zien en te horen. Een serie vogelaars op een rijtje op een vlonder.
Bij de eerste beweging van een witte vleugel van de witvleugelstern, werden direct de lenzen gericht en hoorde je de camera’s ratelen. 

groenling

vroege glazenmaker

vroege glazenmaker


kievit pullen

kuifeendjes


tafeleend vrouw

tafeleend man

knobbelzwaan


rietzanger

rietgors

grutto en tureluurs

ZOUWEBOEZEM

Boezem en boezemlanden die bestaan uit open water, rietland, grienden en een groot aantal sloten. (Zuidhollands landschap is beheerder). (Bron Waarneming)

Maar op de website van Zuidhollandslandschap was meer te vinden.

Het mooiste natuurgebied van de Vijfheerenlanden. Ooit maalden de molens op de Zederikkade het overtollige polderwater naar deze rietvelden toe. Vroeger waren dit de productiepercelen voor de rietdekker die er de bekende rietdaken voor boerenhofstedes van maakte.

purperreiger
  
Nu zijn de uitgestrekte moerassige en rietvelden het domein van de grootste broedkolonie van de purperreiger in ons land. Ook broeden hier moerasvogels zoals de zwarte stern, porseleinhoen, cetti’s zanger, snor en bruine kiekendief.

bruine kiekendief

De Zouweboezem vormt een geheel met de naastgelegen eendenkooi De Zouwe, Het Hoenderwiel en de polder Achthoven. Graslanden, water en rietpercelen wisselen elkaar af en vormen samen één groot natuurgebied. De wandeling sluit aan op de wandelmogelijkheden in de aangrenzende polder Achthoven. Ook zijn er diverse uitzichtpunten. Er loopt een vlonderpad door het rietland, vaak zijn er moerasvogels van dichtbij te zien.

witvleugelstern

Rond de Zouweboezem zijn drie parkeerplaatsen. Wie zijn auto parkeert aan de Boezemweg is vrijwel meteen in het hart van dit gebied. Maar let op: De capaciteit van deze parkeerplaats is beperkt en langs de weg parkeren is niet toegestaan. Goede alternatieven zijn de parkeerplaatsen aan de Driemolenseweg (paralel aan de A27) of aan de Polderweg te Lexmond.

zwarte stern

Vanaf deze parkeerplaats loop je de Zederikkade op. Het eerste stuk van de is geasfalteerd, maar voert wel langs een prachtig gerestaureerde molen. Langzaam vervaagt het geluid van de A27 en bij de tweede (geknotte) molen is het stil. Hier begint een lange graswandeling over het tweede deel van de kade naar de vogelkijkhut (GPS coördinaten 51 95 05 69 – 4 990129).

witvleugelstern

Wie stug doorwandelt komt vanzelf weer in de bewoonde wereld, de Boezemweg brengt je op de dijk langs de Lek. Op het stukje dat de Sluis heet, werd vroeger het boezemwater gespuid. Hiervandaan ben je in een wip bij Eendenkooi De Zouwe; nog altijd in gebruik als eendenkooi. Het kooibos zorgt voor rust in de plas. In de winter is de kooi een rustgebied voor talloze eendensoorten als slobeend, krakeend en smient. Een kijkscherm onder aan de dijk biedt zicht op de plas en de vogels. Vanaf de Zouwendijk is het gebied goed te overzien.

De Zouweboezem, eendenkooi de Zouwe, het Hoenderwiel en polder Achthoven vormen samen 1 groot natuurgebied van graslanden, water en riet. (bron : https://www.zuidhollandslandschap.nl/gebieden/zouweboezem