zondag 28 mei 2023

De wand bij de Haarrijnseplas

Oeverzwaluw

In 2015 werden de eerste oeverzwaluwen geringd door VRS De Haar bij de Haarrijnseplas.
Ieder jaar komen de zwaluwen terug om hun nest te maken in de daar neer gezette wand.
Ook dit jaar is de wand met 276 nestgaten bijna helemaal in gebruik genomen.

Taken verdelen

Woensdagavond 24 mei 2023 was het voor de eerste keer dit jaar dat er geringd werd.
Achter de wand worden de netten op de stokken bevestigt om ze vervolgens voor de wand te zetten.
Speciaal voor deze opstelling werden er bij de bouw van de oeverzwaluwenwand, bevestigingspunten gemaakt voor het opzetten van de netten voor de wand.
Zo kan in één keer een net van zo’n vijftig meter voor de wand geplaatst worden.

Netten opstellen

Tijdens het neerzetten van de netten vliegen de eerste zwaluwen al in en worden dan ook als eerste meegenomen en geringd.

Oeverzwaluwen in het net

Netten voor de wand

Tom

De eerste oeverzwaluwen

Bij de tweede ronde was het voor de ringers even flink doorwerken om de vogels uit de netten te halen.
In totaal werden er bij deze eerste ringavond zo’n 160 oeverzwaluwen gevangen.
Een  derde van de vogels had al een ring, en zijn dus al een keertje eerder te gast geweest in de wand aan de Haarrijnseplas.

Door een wereldwijde database van geringde vogels, kan na het aflezen van de ring ( een soort ID-bewijs) in de database gezien worden wanneer en waar de vogel gevangen en geringd werd.

Alle vogels gingen geringd terug naar de wand, na  gemeten, gewogen en gecontroleerd te zijn.
Van een aantal vogels werden monsters genomen voor onderzoek naar het vogelvirus.
Lang niet alle vogels werden dit keer gevangen en geringd.
Binnenkort nog een keer een nieuwe sessie.

Haarrijnseplas

Vogels uit de netten halen

Oeverzwaluw in net


ringen, meten, wegen, controleren, noteren


donderdag 18 mei 2023

Lifer bird – de RAAF

de RAAF

De betekenis van LIFER BIRD :   Een vogelsoort wanneer deze voor het eerst wordt gezien en positief wordt geïdentificeerd door een individuele vogelaar.

Nu gaat dit voor mij niet helemaal op, maar het was wel de eerste keer dat ik een RAAF tijdens het ringen van dichtbij heb kunnen zien.

De meeste ringactiviteiten hebben betrekking op de zangvogels, waarvan de kleinste zo’n vijf gram weegt.
Dit in tegenstelling tot de raaf, waarbij deze twee jongens van ruim een maand oud, zo rond de kilo per stuk wegen.

Woensdag 17 mei 2023 mocht ik met Hans mee het veld in om raven te ringen. Het nest, ergens in een elektriciteitsmast in de polder van Zeewolde was al eerder dit jaar bezocht, maar de jongen (toen formaat zangvogel) waren nog veel te klein om te ringen.
Inmiddels vier weken verder zijn ze al gevorderd tot jongen raven.

Klaar om te klimmen

Raaf - Corvus corax

Voor deze activiteit is ondersteuning van de netbeheerder noodzakelijk. Ook hier geldt dat veiligheid voorop staat, zowel voor het klimmen als voor de omgeving waar het nest zich bevindt.


Dus een medewerker mocht, voorzien van klimuitrusting de mast in om de jongen op te halen, waarna ze door Hans geringd werden.

Tijdens de werkzaamheden vlogen de ouders continu rond in de omgeving, luid roepend ‘Kroa. Kroa ‘

Toezicht vanuit de lucht

Alleen het onderste nest was in gebruikNaast de stalen ring krijgen de raven ook een kleurring, zodat ze makkelijker op afstand herkenbaar zijn aan de kleurring.

Natuurlijk is een onderdeel van het ringen, het meten, wegen en bemonsteren van de vogel.
Na het maken van wat plaatjes gingen de vogels weer in de tas en vervolgens de mast in terug in het nest.
Een geslaagde actie met dank aan de netbeheerder. En . . eh, Hans bedankt.
DE RAAF


Zeer grote, geheel zwarte vogel, met groene/blauwe/paarse glans. Zonder directe vergelijking kan het wel moeilijk zijn het grootteverschil met zwarte kraai te zien. Valt verder op door zijn zware, lange snavel, in vlucht een wigvormige (ruit) staart en grote kop en een ander geluid. Als je de raaf van dichtbij ziet, is een duidelijk kenmerk de bevedering die de snavel voor meer dan de helft bedekt. Kan zeer goed zweven op thermiek als een roofvogel (in tegenstelling tot zwarte kraai). Wordt vaak ontdekt door de kenmerkende roep.

Territoriaal, niet broedende raven leven in groepen. Raven zijn partners voor het leven. Samen verzorgen ze het nest, waarbij het mannetje meer materiaal verzamelt en het vrouwtje meer bouwt aan het brede, platte nest; regelmatig in de kruin van een boom, tot wel 30 meter hoog. Broedt al vroeg, vanaf eind februari kunnen de 4-6 eieren worden gelegd. Na 20-25 dagen komen de eieren al uit, maar dan zitten de jongen nog 4-7 weken op het nest, en zelfs daarna kunnen ze nog enkele maanden in de omgeving rondhangen, om pas aan het eind van de zomer de geboortegrond te verlaten.

Raven leven in Nederland in uitgestrekte gebieden waarin bossen en heide elkaar afwisselen; steeds vaker ook in bosjes in cultuurland. Zoeken voedsel ver van de nestplaats en vliegen soms kilometers om in weilanden of kwelders te foerageren. Afhankelijk van gebieden die rijk zijn aan grondfauna.

 


Raven zijn alleseters en vindingrijk in het bemachtigen van voedsel. Voorkeur voor eiwitrijk dierlijk voedsel. De beschikbaarheid van dierkadavers met een menselijke (jacht) of natuurlijke herkomst (wintersterfte door voedselgebrek) is van groot belang voor de winteroverleving van raven.

Bij uitstek een standvogel. Raven kunnen voedselvluchten maken tot 30 km van hun plek vandaan, maar keren altijd terug.

RAAF

In vroeger eeuwen was de raaf in Nederland een gewone en verspreide broedvogel. Door de vooral op bijgeloof berustende, felle bestrijding en de (vermeende) concurrentie met jagers nam de soort echter snel in aantal af, en rond 1900 was hij zeldzaam geworden. In 1944 vond in Zuid-Limburg het laatste broedgeval plaats. Sinds 1976 broeden er weer (geïntroduceerde) wilde raven in Nederland. Aanvankelijk alleen op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, later ook elders, zoals in Flevoland, Noord- en Zuid-Holland. Is de laatste decennia sterk toegenomen als broedvogel, vooral in Drenthe.

(bron: vogelbescherming)