donderdag 28 mei 2015

Kunnen vogels verdriet hebben ?

zwarte kraai met kievit ei  (klik op foto voor groter formaat)
Kunnen vogels verdrietig zijn ? Vroeg in de morgen lopen we op de Hollandse Kade bij Kockengen. We hebben de spotvogel luid horen zingen en het vogeltje op de foto vast kunnen leggen, evenals de grauwe vliegenvanger.
Dan verschijnt er zo maar een zwarte kraai in beeld. Niet zo vreemd, langs de Hollandse Kade vliegen, zitten en zingen heel veel vogelsoorten. Van blauwe reiger tot blauwstaart.
Maar deze zwarte kraai heeft een ei in zijn bek, gestolen uit een nest. Een stuk verder op land de kraai in het grasland en bij enkele soortgenoten.

Een paartje kieviten voert een aantal schijn aanvallen uit, maar het mag niet baten. Het ei sneuvelt en de kraaien doen zich er goed aan. Al roepend verdwijnen de kieviten.
Zullen ze verdriet hebben om het verlies van hun bijna kuiken ?

vanaf de Hollandse Kade zicht over een echt Nederlands landschap
Overigens de Hollandse kade is een prachtige omgeving voor een wandeling of fietstocht en natuurlijk voor een vogelaar.
Naast de zangvogeltjes in de struiken en bomen langs het pad de weide vogels. Alhoewel er dit jaar niet zoveel grutto’s op het land zijn. Gelukkig zagen we er nog een grutto op een paal landen om van daaruit toezicht te houden op de omgeving.

grutto


biologische koeien ???

grauwe vliegenvanger

spotvogel

spotvogel

fuut met jongen 

fitis

winterkoning

Maria langs de Hollandse kade

woensdag 27 mei 2015

Eendenkooi Boomstede


Ja, ook Riet is toegetreden tot het legioen van vrijwilligers, maar dan wel bij de concurrent, het Utrechts Landschap. Ach ja, niet echt een concurrent van Natuurmonumenten Haarzuilens, gewoon een andere organisatie. En om het compleet te maken is de derde grote organisatie het Staatsbosbeheer.
Daarnaast zijn er nog tal van kleine vrijwilligers organisaties c.q. werkgroepen, die een stukje natuur beheren en onderhouden.
Het Utrechts Landschap heeft onder anderen het beheer en onderhoud van onze eigen eendenkooi in de wijk Boomstede in Maarssenbroek. De kooi is dicht, maar daar om heen ligt het park en dat vraagt toch wel om onderhoud en dus mooie klussen en klusjes voor de vrijwilligers van de Eendenkooi. Vleermuiskasten ophangen, paden aanleggen, snoeien, wieden en schoonhouden en alle overige werkzaamheden die in het park nodig zijn.
Mooi toch, zo'n schitterend park midden in een woonwijk.

maandag 25 mei 2015

Zwart - wit

Kluutjes
Met een glimlach zie ik het altijd voor me, als ik op de fiets een gezinnetje nader.
Moeder fietst voorop om de weg vrij te maken. Daarna volgen de kinderen en breed daar achter fietst vader om moeder en de kinderen af te schermen. Zorg en bescherming van de kinderen.

Kom niet bij mijn kuikens


Een zelfde beeld zie je terug in de natuur. Bij de ganzen loopt of zwemt een ouder voorop en een ander ouder achteraan. Behalve bij de bergeenden, die doen aan BSO ( buiten schoolse opvang) Een groep van dertig peuters lopen en zwemmen als een kolonne militairen onder leiding van een stel ouders.

met z'n allen tegen 1
En soms, ook een maar al te bekend beeld, moet er opgetreden worden om de jeugd te beschermen, ook al is de andere partij groter en misschien wel sterker.
De jonge kluutjes lopen in de buurt van vader ( of moeder ) voedsel te verzamelen in het water van de Waverhoek. Als de bergeend denkt daar ook te kunnen foerageren wordt dit absoluut niet getolereerd. Met gekwetter en vleugel geklapper wordt de indringer verzocht te verkassen.
Maar dit is nog maar kinderspel. Er ligt groter gevaar op de loer, de buizerd of kiekendief, die het voorzien hebben op een lekker maaltje. Massaal wordt er dan ook opgetreden als de buizerd ten tonele verschijnt. Onder het mom van samen sterk gaan alle kluten op de vleugels en de buizerd wordt verjaagd.

buizerd met kuiken


Later zien we toch een buizerd met een jonge vogel verdwijnen. Niet gezien waar het jong geroofd werd en of het een kluutje is. De rover vliegt te hoog om de buit goed te kunnen bekijken.

bruine kiekendief

donderdag 14 mei 2015

Een beetje dauwtrappen

roodborst (klik op de foto voor groter formaat)
kuifmees
De klok heeft net zeven uur geslagen als we van huis wegrijden richting het natuurgebied Heidestein in Driebergen. Op Google behoort Heidestein tot de gemeente Zeist. Maar natuurlijk luister ik naar de brigadier van politie, die jaren in dit gebied heeft gediend en heb Zeist gewijzigd in Driebergen.
Het belangrijkste is dat het een mooi gebied is in of vlakbij Zeist.
We zijn nog alleen, als we zingend door de vogels verwelkomd worden. Het is nog fris maar enkele uren later schijnt de zon.
Heidestein is een mooi afwisselend gebied, met een combinatie van bos en heide.
De eerste vogel die even snel in beeld komt is de kuifmees. Net niet lang genoeg om hem goed op de foto te zetten. Het roodborstje en de boomklever hebben er minder moeite mee.

boomklever

roodborst

We gaan voor de bonte vliegenvanger, maar kunnen het beestje niet vinden op de bekende plekken. Vandaag is het de dag van de grote bonte spechten en van de mezen.

grote bonte specht
De spechten komen we op meerdere plaatsen tegen. De mezen is een apart geval. De kuifmees liet zich maar even zien en de overige mezen soorten hadden nog meer haast. Van alle kanten werd er gevlogen met volle bekken en daar waar we een nestje zagen was het een drukte van belang en werd er constant in en uitgevlogen.

koolmees

kuifmees

pimpelmees

zwartmees verdwijnt in nest

Langs de kant van de sloot in een oude halfvergane boomstronk vlogen twee zwartmezen zo snel in en uit dat het niet lukte om er een mooie foto van te maken. Dus op afstand, in het zonnetje zitten kijken naar deze actieve meesjes.

boomleeuwerik

boompieper

Ook dit keer zowel de boompieper als de boomleeuwerik op de foto kunnen zetten. Ze lijken wel heel veel op elkaar. Inmiddels ken ik het verschil. Let even op de witte  V-streep op de kop.

gaai

roodborsttapuitroodborsttapuit
De heide is natuurlijk het gebied van de (roodborst)tapuitjes, die zich goed laten horen vanaf de toppen van de struikjes.

En als we dan toch die camera in de hand hebben, dan ook maar even de vlinder, libel, kever, muis en Riet op de foto zetten.

onbekende kever

bastaardzandloopkever

smaragdlibel

kleine vuurvlinder

rosse woelmuis

Riet