maandag 13 februari 2023

Laughing Kookabarru

Laughing Kookabarru

Laughing Kookaburra

Een blogje over een bijzondere vogel en zelfs familie van onze eigen Nederlandse ijsvogel.
We komen de Kookabarru iedere vakantie in Down Under wel ergens tegen.
Dit keer in Bridport in Tasmanie, direct achter het huisje waar we sliepen. Een mooi geluid om mee wakker te worden.

Kookabarru
Als er dan ook nog eens vier tegelijk rond vliegen en in de boom gaan zitten, kan de dag niet meer stuk.
Op internet aanvullende informatie gezocht. Soms even van, oké is dat zo, dat wist ik niet.Ook Riet, actief met de Kookabarru

De Laughing Kookaburra, of gewone kookaburra of lachvogel (Dacelo novaeguineae) is een ijsvogelsoort.

De naam lachvogel slaat op de roep van deze vogel, die erg op de menselijke lach lijkt.

Klinkt als :
Chok,kok-kak-KAK-KAK-KAK-KOK-KAK-KAK-kook-kook-kok,kok,kok

De Laughing Kookaburra maakt een zeer bekende oproep, die klinkt als een rauw gelach. Hun oproep wordt gebruikt om territorium af te bakenen tussen familiegroepen, meestal bij zonsopgang en zonsondergang.
Een vogel begint met een laag, hikkend gegrinnik en gooit dan zijn kop achterover in een schorre lach. Vaak doen meerdere anderen mee. Als een rivaliserende stam binnen gehoorsafstand is en antwoordt, verzamelt de hele familie zich al snel om de bush te vullen met een galmend gelach.
Het horen van kookaburra's in vol koor is een van de meer buitengewone ervaringen van de Australische bush.De laughing kookaburra is een standvogel, die oorspronkelijk voorkomt in oostelijk, zuidoostelijk Australië. Ze zijn geïntroduceerd in Tasmanië, het uiterste zuidwesten van West-Australië en Nieuw-Zeeland.

Het leefgebied bestaat uit loofbossen en graslanden maar ook in agrarisch gebied en nabij menselijke bebouwing, zoals in tuinen en stadsparken.

De Laughing Kookaburra is direct herkenbaar in zowel verenkleed als geluid.
De kookaburra heeft een lengte van ongeveer 42 centimeter en een gewicht van 310 tot 480 gram. De kookaburra heeft een lange, forse snavel en is roomkleurig op de kop en de borst.
De kruin is bruin en daaronder loopt weer een brede, bruine oogstreep.
Op de bruine vleugel zitten wat blauw gekleurde dekveren en de staart is roodbruin met een donkere bandering.
Mannetjes en vrouwtjes lijken sterk op elkaar.
Het mannetje heeft soms wat blauwe vlekken op de stuit.Leefwijze

In tegenstelling tot veel andere, meestal kleine soorten ijsvogels is deze ijsvogel niet aan water gebonden maar jaagt hij op landdieren: insecten, slangen, hagedissen, wormen, slakken, kreeften, kikkers, kleine vogels en knaagdieren.
Prooi wordt gegrepen door te bespringen vanaf een geschikte zitstok. Kleine prooien worden in hun geheel opgegeten, maar grotere prooien worden gedood door ze tegen de grond of boomtak te slaan.

Na één jaar zijn de vogels volwassen en geslachtsrijp.
De levensduur van kookaburra's in de natuur is ongeveer 11 jaar.Van lachende kookaburra's wordt aangenomen dat ze voor het leven paren. Het nest is een kale kamer in een natuurlijk voorkomende boomholte. Beide geslachten broeden en zorgen voor de jongen.

Een broedpaar kan vergezeld gaan van maximaal vijf volwassen niet-broedende nakomelingen van voorgaande jaren die de ouders helpen hun territorium te verdedigen en hun jongen groot te brengen.

Kookaburra-kuikens kunnen blind en veerloos zijn als ze eenmaal zijn uitgekomen, maar ze zijn nog steeds erg agressief. De jonge kuikens hebben speciale haken aan hun snavels. Ze gebruiken deze om met elkaar te vechten in het nest - de eerste twee jongen pikken vaak het derde en laatste kuiken dood en laten meer voedsel voor zichzelf achter.

Helaas zijn Laughing Kookaburra's ook goed ingeburgerd in het zuidwesten van West-Australië, Tasmanië en Nieuw-Zeeland nadat ze kunstmatig zijn geïntroduceerd, mogelijk vanwege hun reputatie voor het doden van slangen. In WA vormen ze een aanzienlijke bedreiging voor inheemse hagedissoorten en nemen ze vitale nestholten in beslag die bedreigde zwarte kaketoes nodig hebben om succesvol te kunnen broeden.

Blauwvleugel Kookaburra

Blue-winged Kookabarru
foto 2002 Noord Australië

Alleen In het centrum van Noord- en Noordwest-Australië komt de blauwvleugelkookaburra Blue-winged Kookaburra, Dacelo leachii) voor. De roep van de blauwvleugelkookaburra is grover dan die van de lachende kookaburra en eindigt wat abrupt. De blauwvleugelkookaburra mist de bruine oogstreep, heeft een blauwe staart en veel blauw in de vleugel en heeft een bleek oog.

donderdag 9 februari 2023

Mask Lapwing

Mask Lapwing

Een blogje over een speciale kievit, die zich luidruchtig laat horen, soms zelfs ’s nachts.
Een luid gekwetter bij onraad, en dat is er al snel. Al loop je maar langs dan maakt de kievit zich al kwetterend of tetterend uit de voeten.
Hij (of zij) gedraagt zich als onze Nederlandse kievit, ziet er alleen iets anders uit en is het hele jaar door aanwezig en is honkvast. 
Je komt ze tegen in de tuinen, parken tot en met het strand.

Mask Lapwing

Mask Lapwing

MASK LAPWING - DE MASKERKIEVIT (VANELLUS MILES)

Alternatieve namen: "Spur-winged Plevier", "Lelkraanvogel", "Alarm-bird"

Beschermingsstatus

Gemaskerde kieviten worden beschermd onder de Nature Conservation Act 2002 en Nature Conservation​ ( Wildlife) Regulations 2021 . Het hinderen van de vogel, het nest of de eieren is niet toegestaan.

Aboriginal namen: "baaldarradharra" [gamilaraay, yuwaalaraay]; "dabe-dabehr" [western bundjalung]; "dilbidilbi" [ngadjon]; "perrit-perrit" [yartwatjali], "pirrit-pirrit" [tjapwurrung], "perrit" [western djadjawurrung], "parritj-parritj" [eastern djadjawurrung]

Spirituele betekenis

De gemaskerde kievit (Spur-winged plevier), onder de naam "gemaskerde plevier", komt voor in Aboriginal scheppingsverhalen. Een paar voorbeelden worden hier gereproduceerd of vermeld.Mask Lapwing

Mask Lapwing

Beschrijving

De gemaskerde kievit, ook algemeen bekend als "plevier", is een middelgrote opvallende vogel met luide, doordringende roep. 35-39 cm, plm. 370 gram. De maskerkievit heeft een spanwijdte van ongeveer 75 tot 80 centimeter. Hij kan tot 12 jaar oud worden.
Het is een gedurfde vogel die op indringers afvliegt en de toepasselijke wetenschappelijke naam miles komt van het Latijnse woord voor soldaat en verwijst naar de sporen, die een gewapend uiterlijk geven.

De geslachten zijn gelijk en er zijn geen seizoensverschillen. Kenmerken die de gemaskerde kievit van andere plevieren onderscheiden, zijn de zwarte kroon en nek die door een witte kraag van de mantel zijn gescheiden; witte buik; gele snavel; felgele lel die ver achter het oog reikt en langs de kin naar beneden hangt; en een lange en scherpe vleugelspoor.

Mask Lapwing juveniel

Verdeling

Gemaskerde kieviten zijn wijdverbreid in heel Australië, Zuid-Nieuw-Guinea, de Molukken met een ondersoort, novaehollandiae, in Nieuw-Zeeland. Ze bezetten een grote verscheidenheid aan natuurlijke en gemodificeerde habitats, meestal in de buurt van water. In stedelijke gebieden komen ze veelvuldig voor in bermen, speelvelden, parken, landingsbanen, golfbanen en bijna overal waar wat groen en water is. Volwassen vogels blijven van jaar tot jaar in het algemene gebied en kuikens verplaatsen zich zelden verder dan 10 km van de nestplaats. In het noordwesten van Tasmanië werd jarenlang een inwonende witte vogel waargenomen in een weiland bij een hoofdweg. Fluctuaties in aantallen zijn meestal te wijten aan fluctuaties in de beschikbaarheid van wetlands.

Mask Lapwing

Kievit nest

Het broeden vindt plaats in de late winter tot het vroege voorjaar. Vogels paren voor het leven en nemen territoria in mei-juli in beslag, waarbij succesvol broeden 9-11 maanden in beslag neemt. Deze periode omvat het bouwen van het nest, het broeden, het broeden en verzorgen van de jongen en het verdedigen van het territorium tegen indringers van eigen en andere soorten.

Het nestpaar verdedigt hun territorium tegen alle indringers door luid te roepen, hun vleugels te spreiden en vervolgens  snel en laag te duiken. Soms hebben ze ook afleidingstactieken door een niet-bestaand nest te verdedigen of te hoppen op een poot om de aandacht van roofdieren te trekken en daardoor het gevaar weg te leiden van de kuikens.


Mask Lapwing - sporen aan de vleugels

In Tasmanië wordt in de daaropvolgende jaren slechts 35% van de nesten gebruikt. Tussen de 3-4 eieren worden gelegd met een interval van 24 uur, af en toe minstens 48 uur voor het laatste ei in een legsel. De incubatietijd is 28-30 dagen, maar bedorven eieren zijn 55-62 dagen bebroed. De jongen verlaten het nest vrijwel onmiddellijk na het uitkomen, en sommige jongen vertrekken voordat alle eieren zijn uitgekomen. Ze worden door beide ouders bewaakt als ze klein zijn en de jongen kunnen zich over wel 200 m verspreiden als ze worden gestoord, waarbij elke volwassene de kast van de kuikens bewaakt. De jongen volgen de ouders, maar vinden hun eigen voedsel. De jongen vliegen meestal uit na 6-7 weken, maar kunnen variëren van 5-8 weken. Jongeren zijn onafhankelijk na ongeveer 8-10 maanden met een gemiddelde van 40 weken. Veel gezinnen blijven bij elkaar nadat de jongen kunnen vliegen. Vogels kunnen in hun eerste jaar broeden.

Mask Lapwing

Gemaskerde kieviten duiken op omdat ze eieren of jongen verdedigen die zichzelf niet kunnen verdedigen tegen potentiële roofdieren zoals mensen en honden. Hoe lang de verdediging wordt gehandhaafd, is zeer variabel.

Sommige paren verdedigen ook grote mobiele territoria rond kuikens in plaats van alleen de directe nestplaats. In deze gevallen zullen de aanvallen meestal verminderen of stoppen in het grotere gebied nadat de eieren zijn uitgekomen en de kuikens mobiel zijn.

De intensiteit van het duiken neemt af naarmate de kuikens groter worden.

Het meeste duikgedrag is dreigen of bluffen om indringers te waarschuwen. Er wordt zelden contact opgenomen.

Houd altijd in gedachten dat deze vogels alleen terecht verdedigen wat van hen is en hun instinct volgen, net zoals mensen dat zouden doen.

Gedrag

Hij leeft in open terreinen, zoals akkers, langs moerassen, weilanden, stranden, vliegvelden, boomgaarden, gazons in tuinen en zelfs op platte daken. Hij brengt het grootste gedeelte van de dag op de grond door op zoek naar voedsel. De vogels hebben een breed scala aan oproepen die op elk moment van de dag of nacht kunnen worden gehoord: waarschuwingen, een luide verdediging, balts en oproepen aan jongen. Er lijkt taalgebruik te zijn om kuikens te begeleiden bij een gevaarlijke situatie. Lange oproepen om te vertellen dichter bij de roepende vogel te komen en een paar piepjes om juist verder weg te gaan. Omdat hij op de grond leeft is hij altijd alert.

Het voedsel van de maskerkievit bestaat voornamelijk uit diverse insecten en wormen.

Herkenning ondersoorten


De twee ondersoorten hebben een verschillend verspreidingsgebied:
V. m. miles (langs de kusten van Nieuw-Guinea, Aru-eilanden en het noorden van Australië)
V. m. novaehollandiae (het zuiden en oosten van Australië en Nieuw-Zeeland)
In Queensland ligt een overlapzone waar beide ondersoorten met elkaar kruisen.
De nakomelingen lijken dan het meest op V. m. novaehollandiae, met meer zwart op de kruin.

De maskerkievit is 35 tot 38 cm lang. Het is een grote, slanke kievit. Opvallend is het gele "masker", de geel gekleurde naakte huid rond het oog. Bij de ondersoort V. m. miles zit dit masker rond het oog en loopt tot de kruin. Bij de ondersoort V. m. novaehollandiae is het masker kleiner en bedekt alleen de kop tussen het oog en de snavel. Bij beide ondersoorten hangt een stukje als een gele lel omlaag. V. m. miles heeft alleen een zwarte kruin en is verder wit op hals, borst en buik. De vogel is zandkleurig grijsbruin van boven. De andere ondersoort heeft meer zwart op de kruin en verder zwart achter op de hals en het bovenstuk van de borst. Verder is V. m. novaehollandiae iets donkerder van boven. De maskerkievit vliegt als een kievit, met ronde vleugels en een krachtige vleugelslag. De vogel heeft een witte stuit en een brede zwarte eindband op de staart.

Mask Lapwing

Status

De maskerkievit heeft een groot aanpassingsvermogen en neemt daarom toe. Zo heeft de vogel vanuit Australië Nieuw-Zeeland gekoloniseerd. Om deze redenen staat de maskerkievit als niet bedreigd op de Rode Lijst van de IUCN.

Taxonomische indeling 
Rijk: Animalia (Dieren), Stam: Chordata (Chordadieren), Klasse: Aves (Vogels), Orde: Charadriiformes (Steltloperachtigen), Familie: Charadriidae (Kieviten en plevieren), Geslacht: Vanellus (Kieviten), Maskerkievit (ondersoort V. m. novaehollandiae) op Tasmanië

Bron :

https://nre.tas.gov.au/wildlife-management/fauna-of-tasmania/birds/

https://www.columbusmagazine.nl/oceanie/australie/queensland/foto/407477/the-lone-ranger-aka-masked-lapwing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maskerkievit

 

vrijdag 3 februari 2023

Cradle Mountain

 

Cradle Mountain

Cradle Mountain is een plaats en berg in de regio Central Highlands van de Australische staat Tasmanië. De berg ligt in het Cradle Mountain-Lake St Clair National Park. Met 1.545 meter boven zeeniveau is het de zesde hoogste berg van Tasmanië. (Wikipedia)

Cradle Mountain

​​Cradle Mountain is een plaats van uitzonderlijke natuurlijke schoonheid in het hart van de Tasmanian Wilderness World Heritage Area (TWWHA). Van met mos bedekte oeroude regenwouden en diepe rivierkloven tot met sneeuw bedekte bergtoppen, woeste heidevelden in de Alpen en gletsjermeren, het park staat bekend om zijn gevarieerde en adembenemende landschappen. ( www.Cradle Mountain)


In dit gebied is het mogelijk om vier seizoenen in één dag te hebben. En gedeeltelijk dat ook meegemaakt. Op weg naar het huisje door de regen en hagel. In de nacht wat vorst en op de dag flink wat zonneschijn en lekker weer.
Op 02-02-23 de auto weer gepakt inclusief koffiezetapparaat en kaarten, maar dit keer ook met regenjassen en warme kleding en dichte schoenen. Op naar Cradle Mountain in de stromende regen en bij een temperatuur onder de tien graden. Maar goed het weer wordt beter volgens de weersverwachting.

Een mooi huisje en de verwarming doet het. Tussen de buien door toch nog wezen wandelen en de Wallaby en een Pademelon (lijkend op een Wallaby) gezien. Wel de poep van de Wombat gezien, maar het beest zelf nog niet. Komt morgen wel.

Echidna

Pandemelon


Wallaby


Wombat


Een heel ander bos overigens. Veel natter en daardoor meer mos soorten aan- en tussen de bomen.

De autoruit was de volgende morgen bevroren, dus het moet wel koud geweest zijn in de nacht. Starten met een trui of vest, een jas aan en een muts op.

Op het programma een wandeling rond het meer voor de Cradle Mountain.
Een erg groot natuurgebed met veel board-walks.
Het hele gebied is zo groot, dat er bussen rijden om de mensen bij het wandelroutes te brengen/halen.

Dus ook wij in de bus naar Cradle Mountain om een wandeling te maken rondom het meer.
Twee uur wandelen, deels vlak, deels klimmen en dalen.

 Voor ons een weerzien met deze berg, waar we in 2000 in de natte sneeuw gelopen hadden en jaren later liepen we in de brandende zon.
Die berg blijft overigens mooi en indrukwekkend.

Na deze wandeling een stuk met de bus terug om vervolgens op zoek te gaan naar de Wombats. Na een lange board-walk zouden we er één kunnen zien, volgens andere lopers. Jammer de wombat was verdwenen. Nu is wandelen goed voor de mens.
Maar op de terug weg dan toch plotseling een Wombat, zowel een volwassen als een jong. Missie geslaagd.

Tijdens de tocht langs de watervallen enkele Wallaby’s op de foto gezet en zelfs de Blue Wren liet zich mooi zien.
Op weg naar het huisje zag ik langs de weg een Echidna lopen.
Snel terug en ook dat lukte.

Toch nog even over het weer. Het begon koud maar werd zonnig. In de middag even wat hele lichte regen en daarna weer zon en droog. Kortom een geslaagde dag.

Ook 4 februari was het fris in de morgen, maar ja we zitten ook zo’n 800 meter hoog.
Een start van de dag met het inpakken van de auto.
Cradle Mountain laten we vandaag weer achter ons.
Maar voor het vertrek eerst nog een wandeling door een stuk van het regenbos. Veel met mos begroeide bomen, een echt vochtig gedeelte. Na zo ongeveer twee kilometer wandelen over de boardwalk komen we weer uit bij de auto.

Het moet gezegd Cradle Mountain is verdienen aan de natuur, maar er wordt ook veel geïnvesteerd voor de bezoekers. De board-walks bestaan uit  houten aaneengesloten wandelpaden waarop fijn gas is bevestigd om niet uit te glijden. Op bepaalde punten ruime aanwezigheid van toiletten en bussen die de hele dag door het gebied rijden om mensen af te zetten of op te halen.

Daarnaast zijn er huisjes, restaurants, bezoekerscentra en ruime parkeer-plaatsen.
Via een toeristische route terug naar Ulverstone waar de zon schijnt en het 20 graden is.

Nog even wat vogeltjes, gezien in dit natuurgebied.

black-winged currawong

brown currawong

dusky robin ?

grey fantail

superb fairy-wren

tasmanian thornbill 

welcome swallow