vrijdag 30 november 2012

De Sint en Abraham


Afgelopen week werd de dirigent Michel de Valk van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior 50 jaar.
 
Op zijn Facebook werd er al veel aandacht aan besteed, maar Excelsior kon dit heugelijke feit toch ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan en schakelde de Sint in.
Michel de Valk
Tijdens de repetitie kwam deze dan ook binnenlopen met zijn zwarte Piet om de dirigent toe te spreken en hem een heuse Abraham te overhandigen.

Sint ging zelfs zo ver om het dirigentschap even over te nemen om het koor enkele passende Sinterklaasliedjes te laten zingen.

Zwarte Piet liet zich ook niet onbetuigd, maakte een dansje met Michel af en slot deze af met een klinkende zoen.

Marjan kreeg van Sint een heerlijke banketletter in de vorm van de M. De zoen van Piet belandde niet op de geplande plaats.
Abraham
Na deze hilarische onderbreking van de koorrepetitie was er weinig animo om verder te repeteren. Volgende week om 12.00 uur gaan we verder met de kerstmuziek.

Zoen op de doos
Vanzelfsprekend was het fototoestel aanwezig en maakte Michel en Marjan ook enkele foto’s met de Smartphone.

Tijdelijke dirigent
Even een foto
 

donderdag 29 november 2012

Vier pinda’s

Gaai
Inmiddels hebben we vaste gast aan tafel. Nou ja niet echt aan tafel, maar buiten in de tuin en hij of zij natuurlijk, maakt er tijdens het eten een puinhoop van.
Het gaat hierbij om een Gaai, een mooie vogel om te zien, ondanks dat het ook een rover is.
Iedere morgen komt hij kijken of de pinda’s buiten hangen. Soms ben ik te laat en hang dan als nog zijn ontbijt buiten. Maar niet meer dan vier per dag. We hoeven hem niet vet te mesten.Is de kust veilig ?
Vanuit de seringenboom kijkt hij eerst hoe de pinda’s er vandaag bijhangen en natuurlijk of de kust veilig is. Vervolgens probeert hij met acrobatische toeren houvast te krijgen en daarna hakt met
zijn snavel de pinda’s van de draad. Soms valt er een nootje op de grond, maar ook daar weet hij ze wel terug te vinden tussen de lege doppen. 
 

Als de doppen leeg zijn vertrekt de Gaai weer om de volgende ochtend terug te komen.
Ook dicht bij huis is de natuur prachtig.

Ook zijn kuifje is schitterend
De wetenschappelijke naam 'Garrulus glandarius' is vrij te vertalen als 'voortdurend krassende eikelzoeker', en dat typeert de gaai uitstekend. In de winter althans, want in het broedseizoen zijn gaaien opvallend stille vogels. Daaraan voorafgaand echter zijn het echte lawaai(pape)gaaien, die als een bezetene krijsend door de bomen achter elkaar aanzitten. Gaaien zijn bekend om de prachtige, opvallende blauw-zwart gestreepte vleugelbocht. Van oorsprong zijn gaaien vrij schuwe bosvogels, maar net als merels en kool- en pimpelmezen, zijn ook gaaien hun horizon gaan verbreden en nu volop te vinden in parken en stadsrandzones. Het voedsel van gaaien bestaat voornamelijk uit insecten, aangevuld met eieren en jongen van onoplettende zangvogels. 's Winters eten gaaien vooral eikels, maar ook beukennootjes, granen (mais), fruit en andere eetbare zaken die ze voor de bek komen. Gaaien hebben in bosgebieden de functie van indringer-alarm; veel (zoog)dieren reageren op de alarmroep van gaaien en verbergen zich voor het naderende onheil. Vaak zijn dat goedbedoelende wandelaars, maar ook voor katten wordt gealarmeerd. (Bron : vogelbescherming.nl)

woensdag 28 november 2012

Uitwaaien op de pier van IJmuiden

 
Stond bij Maria al lang op het programma, om eens uit te waaien op de pier van IJmuiden. Het weer voor vandaag zag er aardig uit, mogelijk een buitje na de middag.
Eigenlijk een slecht voorteken als we aan het strand zijn. Aan de hemel staat een regenboog. Betkent dat, dat er regen komt?
Steenloper
Het was druk op de pier met vogelaars en er was ook genoeg te zien. Overal langs de kant liepen de steenlopertjes. Toch wel moeilijk om er een mooie foto van te maken. Die beestjes rennen constant heen en weer. Wat een drukke baasjes.
Zeekoet
Maria ziet de zwarte zee-eend. Wel een eind van de kant, maar toch nog wel mogelijk om er een bewijsplaatje van te maken. Tussen de zwarte zee-eenden blijken ook nog twee grote zee-eenden te drijven. Even later wordt een zeekoet gezien. Ik krijg nog net de kans om er een foto van te maken voordat de zeekoet uit beeld verdwijnt.
Eider
Een groepje eiders vliegt over. De bruine vrouwtjes hadden we al gezien in de Haarrijnseplas, maar wat zijn de mannetjes mooi.
Meeuwen
Natuurlijk erg veel meeuwen. Niet mijn sterkste kant om die een naam te geven. Maar goed toevallig heb ik voor mij nog een nieuw soort gevonden, de drieteenmeeuw.
Zit er nog een Pontische of Geelpootmeeuw bij ?
Heel in de verte vliegt nog een groepje alken. Ook leuk voor de lijst.


De lucht wordt donker en het wordt tijd om terug te lopen. Te laat, de regen haalt ons in. Maar ja. Als er dan toch nog een kanoet langs de kant zit, nemen we deze toch maar mee op de foto.

Kanoet
Kortom, ondanks de regen toch een geslaagde dag aan zee. En vier nieuwe soorten voor de lijst.

zondag 25 november 2012

Waar is de Middelste Bonte Specht ?

Alle boomtoppen nagezocht
Op het landgoed Gunterstein verblijft een Middelste Bonte Specht. Deze specht is kleinere en heeft andere tekeningen dan de Grote Bonte Specht. Hij is ook zeldzamer dan zijn grote broer.
En toevallig verblijft hij nu bij ons in de buurt in Breukelen. Vandaag, ondanks de hevige wind toch maar even wezen kijken. Niet voor de eerste keer, maar voor de vierde keer. Maar ook nu liet de vogel zich niet zien, of heb ik weer niet goed gekeken. Luisteren was geen optie. Er stond zoveel wind dat de bomen op zich al veel herrie maakten.
Op naar een volgend keer, met misschien meer succes. Gisteren is de specht nog door diverse vogelaars op de foto gezet.
Gunterstein
Gunterstein is een van de kastelen aan de Vecht. U vindt het kasteel als u door Breukelen rijdt en dan over de Vecht gaat. Er is maar een bruggetje, dus dat kan niet missen. Gelijk rechts ziet U het kasteel in volle glorie. U ziet het bruggetje op de foto hier rechts. De fotograaf stond met zijn rug naar Gunterstein.
Eigenaar Het huis en het landgoed zijn ondergebracht in de Stichting Ridderhofstad Gunterstein. Het huis wordt bewoond door Jonkheer W.H.D. Quarles van Ufford.
De ingang van het landgoed ligt aan de laan van Gunterstein (noordkant). Aan de westkant ligt het landgoed aan het Zandpad en de Vecht. In het oosten wordt het gebied begrensd door de Scheendijk. Ten zuiden liggen weilanden.
Gunterstein ligt aan de Vecht en derhalve op de uit zware zavel en lichte klei bestaande oeverwal. Naarmate je meer naar het oosten gaat wordt het kleipakket dunner en komt het veen aan de oppervlakte.
Rond het huis ligt een parkbos. Een deel van het gebied is weiland met houtwallen en het oostelijke deel bestaat uit populierenbos.
Het parkbos is voor het publiek opengesteld. Bezoekers moeten gebruik maken van de tweede ingang aan de laan van Gunterstein. De eerste ingang is voor de bewoners van het huis. De binnentuin is niet voor publiek toegankelijk. Het landgoed beslaat totaal 34 ha. Een mooi park om in te wandelen.
Winterkoning
Toch nog een vogeltje. Het Winterkoninkje, dat vanmorgen in de tuin rond scharrelde.

zondag 18 november 2012

Een SMS "Zwarte zee-eend bij de plas"

Vogelaars
Krijg ik rond de middag een sms’je van Paul dat er een Zwarte Zee-eend in de recreatieplas zit. Dus hup in de auto en naar de overkant van de A2 waar de Haarrijnse recreatieplas is. Behalve een groot aantal vissers, die tot hun middel in het water staan zie ik geen vogelaar ( te herkennen aan een grote camera en dito scope).
Breeveldplas met Zwarte zee-eend (in lichte cirkel
Even bellen naar Paul en het wordt duidelijk dat het om de Woerdense recreatieplas gaat, de Breeveldplas. Op naar Woerden. Langs de plas staan de Woerdense vogelaars al te kijken en hebben de Zwarte Zee-eend in beeld via de scope. Via de scope is de zee-eend prachtig in beeld te krijgen. De zee-eend zit aan de andere kant van de plas. Een bekend verschijnsel met watervogels, meestal zwemmen ze aan de andere kant. Daarnaast staat het lekkere zonnetje voor een foto ook nog aan de verkeerde kant.
Zwarte zee-eend tussen de Kuifeenden
Gezamenlijk gaan we langs de plas richting zee-eend en het lukt uiteindelijk om er een plaatje van te maken. Geen wereldfoto, maar toch duidelijk herkenbaar. Paul bedankt voor het sms’je. Een Zwarte zee-eend in Woerden is bijzonder, net als de Eider in Vleuten.
Zwarte zee-eend
Zwarte zee-eend
Zwarte zee-eend
 

zaterdag 17 november 2012

3300 meidoorns


Het is de derde zaterdag in de maand en dus de vrijwillige klus dag voor natuurmonumenten Haarzuilens.
Het is fris, maar de zon komt net op als ik in het land loop. Bij het verzamelpunt melden zich zo’n dertig vrijwilligers. Een grote groep vandaag dus er kan veel werk verzet worden.
aan de slag
Op het programma staat de aanplant van een meidoornhaag. Geen heggetje, de eerste haag wordt ruim 300 meter lang. Bij aankomst op de plek nemen de hazen het hazenpad. Voorzien van spa en een bos stekken en een deskundige uitleg kunnen we aan de slag. De groep verdeelt zich en om de 20 centimeter wordt een stek gepoot.

Koffietijd
Halverwege de ochtend verdwijnt de zon en wordt de mist dikker. De camera kan worden opgeborgen.

In totaal wordt er op deze zaterdag 660 meter haag geplaatst ofwel 3300 planten. Over een paar jaar staat er een dichte meidoornhaag.
volgend jaar maar eens kijken hoe mijn plantjes er bij staan.
 

donderdag 15 november 2012

Paniek in de polder

Blauwe Kiekendief
Het is woensdag, een vrije dag en het zonnetje komt door. Er ligt nog veel werk, maar het zonnetje wint het en we gaan naar buiten.

Vink (man)

Vink (vrouw)
Op weg richting Waverveen zien we de vinkjes badderen in een plasje. Een mooi begin van de dag.

Nog meer ganzen
In  de polder Groot-Mijdrecht is het een drukte van jewelste. Alle soorten eenden en ganzen zwemmen door elkaar in de plas. Smienten, Wintertalingen, Kolganzen, Grauwe Ganzen, Wilde Eenden, Krakeenden en een Pijlstaart.

Blauwe Kiekendief
Dan duikt er een Blauwe Kiekendief op en jaagt boven de plas. Vooral de kleine eenden gaan op de vlucht en zoals gebruikelijk vliegt dan alles wat in de buurt zwemt mee.

Blauwe Kiekendief
Het is al schitterend om de Kiekendief te zien vliegen, maar een leuk spektakel met al  de opvliegende eenden erbij.

Wintertaling
Het is wind stil en met het zonnetje erbij is het een genot om door de natuur lopen.

Smient
Wilde Eend
Blauwe Reiger