woensdag 29 juni 2022

Groene Jonker

Snor

 Een ochtendje in de Groene Jonker. 
Jammer dat alles is dichtgegroeid, maar toch genoten van de zangvogels en de overvliegende  (water)vogels.

Rietzanger

Visdief

Rietgors

Rietzanger

Kluut

Rietgors, man

Gierzwaluw

Rietzanger

Wulp

Blauwborst

Zwarte kraai

Rietgors, man

Kolgans

Bllauwborst

Boerenzwaluw

Snor

Bruine kiekendief

Snor

Dagpauwoog


zaterdag 18 juni 2022

Power girls

Op een hete zaterdag met Natuurmonumenten aan de slag in de notenbomenlaan tussen de weilanden vlakbij het parkbos.

(noten)bomen laantje

Om de bomen wat stevigheid te geven werd er bij het planten, rondom de boompjes palen de grond ingeslagen met spanbanden.

Inmiddels zijn de boompjes kleine bomen geworden en kunnen de paaltjes en het spanband rond de bomen verwijderd worden.

Een klusje voor de  vrijwilligers van zaterdagploeg van Natuurmonumenten.
Vol goede moed gaan we aan de slag.
Het gras staat hoog, de grond is hard en de palen zitten diep in de grond.Na flink ploeteren lukt het soms om een hele paal uit de grond te graven en te trekken.
Eigenlijk geen doen met het warme weer.

Een slimme oplossing is snel gevonden.
Ron inschakelen met de elektrische zaag.
Scheelt erg veel zweetdruppels.

overleg

de oplossing

Nu alleen de spanbanden verwijderen, gras kort maken en de paal een stukje uitgraven.
Voor Ron dan het klusje om de paal beneden de oppervlakte af te zagen.

Maar enkele dames lieten zich niet kennen en gingen er vol tegen aan.
En met positief resultaat.
De palen vlogen door de lucht.

vrijdag 17 juni 2022

150 vogels terug de natuur in

Wat leuk dat er 150 vogels van de Wildopvang Krommenie in één keer werden losgelaten.

Kon ook wel, een groot aantal van de vogels die door het vogelringstation (VRS) De Haar op dezelfde dag geringd werden, waren er aan toe om lekker de vrije natuur in te gaan.

Wilde eend

Er wordt geringd

Grauwe gans

Het gros was in de Wildopvang om groter te groeien, omdat ze als een babyvogel waren binnengebracht. Soms omdat de ouders ze in de steek lieten en soms omdat wij mensen dachten, dat de ouders ze in de steek gelaten hadden.


Grauwe gans

Samples  van deze  grauwe gans gaan voor zoönose onderzoek naar de universiteit

Een kwart van de geringde vogels mag nog even lekker lui blijven en krijgen het voer keurig op een bordje gepresenteerd.

Vrijwilligers van de wildopvang  brachten de ongeringde vogels 

Het was voor de ringers stevig aanpoten om samen ruim 200 vogels van een ring te voorzien. En wel van huismus tot en met de blauwe reiger.

brandgans

brandgans

Ringen doe ik niet, dus voor mij was de administratieve kant en zo nu en dan een fotootje maken. Van iedere geringde vogel worden een aantal gegevens genoteerd.

Belangrijk is natuurlijk als eerste het ringnummer en daarnaast de soort, leeftijd en enkele meetgegevens. Daarnaast het kleurringetje van de opvang, waardoor het ook mogelijk is om de gegevens aan te vullen met vindplaats en reden van opvang.

scholekster, meten kop-snavel

scholekster met kleurringen
om makkelijk af te lezen in het veld

Later gaan deze gegevens in de database en zijn ze voor iedereen met een ringmachtiging te raadplegen.

zilvermeeuw

Hopelijk worden de grauwe ganzen, brandganzen, soep eenden, wilde eenden, kauwen, kraaien, eksters, mussen, mezen, merels, spreeuwen, tortelduiven, houtduiven, stadsduiven, meeuwen, scholeksters en de blauwe reiger regelmatig teruggezien in de natuur en kan de ring afgelezen worden.

houtduif


kauw

zwarte kraai

poot van de reiger, ook met kleurring

Tot slot nog een jonge ransuil. Ook deze was, als gevonden zonder ouders, binnengebracht bij de wildopvang.
Hij kreeg een ring en werd na enig zoekwerk in de boom verenigd met zijn broertje/zusje en ouders.
Mooi resultaat.


ransuil

mooi zichtbaar, de gehoorgang

Als laatste werd er een klein vosje binnengebracht. Die mocht door naar de Toevlucht vogel en zoogdieren opvang in Amsterdam.

vosje