vrijdag 28 augustus 2020

CES 2020, Corona, Griend en 4 bokken.

Griend Haarzuilens
Fazant op wacht

Laat ik beginnen met het Griend. Een prachtig stukje natuur en het is een feestje om daar de jaargetijden door te mogen lopen.

Mist op het land

In de vroege ochtend, de maan te zien verdwijnen, de mist te zien optrekken en de zon tevoorschijn te zien komen, al dan niet met een schitterende wolkenlucht.


reeën in het veld

Ook de natuur is bijzonder. De hazen rennen door het weiland en soms staan de reeën op zicht afstand in het veld. En leuk dat de fazant vanaf het ha toezicht houdt.

Bijna !! Koekoek

Een paartje koekoeken, die luid roepend, gedurende de broedtijd iedere dag van zich laat horen. 

De koekoeken worden achterna gezeten door de vinken.

Rond ons hutje vliegt, maar zich niet laten ringen.
Wel  zo brutaal om op de stok bij het net te gaan zitten.

Maar vergeet ook de bloemenpracht is geweldig. 

Kaal en nat in het begin, kleurrijk en divers in het voorjaar/zomer en dor aan het einde van het seizoen.


In de periode half april tot en met half augustus zijn er CES ringdagen.

De CES is ieder jaar een vaste periode. In die periode moeten er 12 dagen gevangen en geringd  worden, zo’n beetje om de 10 dagen.
Ieder jaar op dezelfde plek en met dezelfde hoeveelheid netten.

Mistnet 16

Ook de tijden liggen vast, een halve uur voor zonsopgang tot ongeveer 6 uur later.
Op deze manier is het mogelijk om de jaren met elkaar te vergelijken, welke vogel zien we meer en welke minder.

Corona proef ringen

CES 2020 werd een speciale CES. Niet dat er afgeweken werd van de standaard, maar wel met de nodige aanpassing om het Corona-virus op afstand te houden.

De CES-locatie van de VRS De Haar bestaat uit twee naast elkaar gelegen gebieden. In de eendenkooi Haarzuilens staan 11 netten en in de griend aan de andere kant van het fietspad staan 5 netten.

Afgesproken werd, dat gedurende de dreiging van Corona er op 2 locaties geringd werd, met op iedere locatie maximaal 3 personen. Op beide locaties is er ook een onderkomen om op een goede en veilige manier te kunnen ringen.

Maar welke afspraak je ook maakt, soms gaat het toch fout, vooral als er ineens vier bokken op hetzelfde terrein lopen en bezig zijn het onderkomen te slopen.


Een kleine kanttekening, die bokken hadden er enkele jaren eerder ook gelopen, maar de laatste jaren niet meer.

Even niet bij het hutje, maar wel met mooi weer

Overleg en de bokken zouden weggehaald worden. Bij de eerst volgende sessie was het dan ook rustig, tot dat de bokken voor ons het hek uitliepen. Ze hadden zich even tussen het hoge riet verstopt.

Uiteindelijk na enkele keren ringen in het openveld, werden de bokken verplaatst naar een andere locatie.

de natte periode

Het griend is wel een speciaal gebied. Vanaf het najaar staat er veel water tussen de opgroeiende wilgen. Richting voorjaar en zomer zakt langzaam het water en valt het nagenoeg helemaal droog.

( Een griend of ham is een vochtige akker waarop wilgenhout wordt verbouwd. Grienden werden tot ca 1960 op grote schaal geëxploiteerd, daarna nam de vraag . bron Wikipedia)

Bijzonder in het griend van Haarzuilens is de kapmethode. Ieder jaar wordt een derde gekapt. Voor de CES heeft dit gevolgen. Tijdens de eerste CES ronden staat het mistnet in nog open/leeg terrein en wordt daar nagenoeg niets gevangen. 

Mistnet 12 net gesnoeid

Mistnet 12 enkele weken later
september 2020

Maar de wilgen groeien snel, en in korte tijd staat er weer fris jong groen op dit terrein. Kennelijk de juiste omgeving voor onze vogels. Het net is weer populair voor de ringers.

In het overzicht de totalen van zowel de griend als de eendenkooi tijdens de CES periode.
Kale cijfers. De volgende stap is de jaren met elkaar te vergelijken, mogelijk zelfs per mistnet. Is er een toename of afname van een bepaalde soort ? Is dit een algemeen beeld ? Een overzicht is terug te vinden in het jaarverslag VRS De Haar
Daarnaast zou het ook interessant kunnen zijn om te kijken welke biotoop, voor welke vogel te voorkeur heeft. In deze blog, Alleen de kale cijfers van 2020 en wat plaatjes van vogeltjes.

Bosrietzanger met geolocator

En nog een kers op de taart. De terugvangst van een bosrietzanger met een rugzakje ( geolocator )
Waar is onze vogel geweest ? Dat horen we later, als de goelocator wordt uitgelezen.
In ieder geval blij dat de bosrietzanger gezond is teruggekomen na vermoedelijk een verre reis.

Blauwborst

Boomkruiper

Bosrietzanger

Braamsluiper

Fitis

Grasmus

IJsvogel

Kleine Karekiet

Koolmees

Kwartel

Rietgors

Rietzanger

Snor

Spotvogel

Sprinkhaanzanger

Staartmees

Tjiftjaf

Tjiftjaf

Torenvalk

Tuinfluiter

Witte Kwikstaart

CES aantallen 2020

Soort                                              Nw         TV          Totaal

Blauwborst spec.                             3             3             6

Boomkruiper                                   9             7             16

Bosrietzanger                                  66           13           79

Braamsluiper                                  1             0             1

Cetti's Zanger                                 1             0             1

Fitis                                                20           24           44

Gaai                                               1             0             1

Grasmus                                        14           8             22

Grauwe Vliegenvanger                 5             1             6

Groenling                                     25           2             27

Grote Bonte Specht                     7             7             14

Heggenmus                                  11           13           24

IJsvogel                                       6             0             6

Kleine Karekiet                           49           21           70

Koolmees                                    30           68           98

Kwartel                                       1             0             1

Merel                                          22           29           51

Pimpelmees                                18           11           29

Putter                                          5             0             5

Rietgors                                      8             4             12

Rietzanger                                  12           3             15

Roodborst                                   37           34           71

Spotvogel                                   3             0             3

Sprinkhaanzanger                      2             0             2

Staartmees                                 10           9             19

Tjiftjaf                                       135         85           220

Torenvalk                                   0             1             1

Tuinfluiter                                  11           8             19

Vink                                            17           10           27

Winterkoning                             53           69           122

Witte Kwikstaart                       1             0             1

Zanglijster                                 22           22           44

Zwartkop                                  106         66           172

Totaal                                        711        518         1229


Gemiddeld                              100 per CES ronde       

In totaal                                    33 soorten                         

vrijdag 21 augustus 2020

Zelfs de wijkagent komt kijken.

Op zoek naar het woudaapje

Ja, er zit een bijzonder soort vogel langs de kant van de Grote Maarssenveense Plas in Maarssen.
Zelfs niet één, maar een heel gezin bestaande uit vader en moeder en twee kinderen zitten verborgen tussen het riet en laten zich af en toe even zien.

Waar hebben we het over ? Natuurlijk over het Woudaapje, de kleinste reigersoort en zeldzaam in Nederland.

Geen wonder dat er in 5 dagen tijd meer dan 200 vogelaars kwamen twitchen bij de plas om deze bijzondere reiger te zien. 

Twitschers

Twitchen is een vorm van 'soortenjagen'.
Twitchen betekent het gericht opzoeken van een bijzondere vogel, geïnformeerd door derden. Twitchers maken vaak speciale afspraken met hun werkgever om in geval van bijzondere waarnemingen direct op pad te kunnen gaan.

En onder twitchers heb je ook weer soorten.
Een groep geniet van het zicht op een bijzondere vogel met de telescoop. 
Een groep die pas tevreden is, als er een mooie foto op waarneming.nl of ander platvorm op de sociale media kan worden geplaatst.

Ja, hier zaten ze gisteren.


Zelfs de wijkagent van het gebied ( en daarnaast ook een actief vogelaar ), kwam even langs rijden en zag net op tijd het mannetje Woudaap de plas overvliegen en tussen het riet verdwijnen.

Woudaap met zwemmer

Ja, dit keer neem ik genoegen met een ‘bewijsplaatje’ van een overvliegende Woudaap.

Ook zijn collega kijkt mee

WOUDAAPJE

Woudapen zijn kleine moerasvogels die leven van visjes, amfibieën en insecten. Ze broeden in dichte rietkragen en ruigtes met wilgen en biezen, en zijn daarin moeilijk waar te nemen. Woudapen leiden een zeer verborgen leven. Een ontmoeting met een woudaap is een zeldzame aangelegenheid. In vlucht is met name een mannetje woudaap opvallend: een zwarte rug en vleugels met blonde lichtgele dekveren zijn zeer karakteristiek en verwarring met een andere soort is dan ook vrijwel uitgesloten.

Zeer kleine reiger die erg verborgen leeft. In het voorjaar is met enig geduld de 'zang' te horen. Klautert door het riet en kruipt bij onraad terug het riet in. Vliegt met snelle, rukkende vleugelslagen. Adult mannetje in voorjaar bont gekleurd met zwarte kruin, rug en slagpennen, blonde dekveren die grote vleugelvlek vormen in zit, oranje borst met brede lichtgele strepen en grijze oorstreek en zijhals. Felrode snavel in baltskleed. Vrouwtje zelfde patroon, maar egalere bruine kleuren en zwarte veren met dunne lichte randen. Jonge vogels bruin gestreept met lichtbruine vleugels, zwarte kruin en geelbruine snavel.  Aantal broedparen 20-40 (2015)

GELUID
Baltsroep een vérdragend, bedompt “wróh”, lijkt op het blaffen van een grote hond in de verte.

RODE LIJST
De woudaap staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'ernsitig bedreigd'. De afname van de woudaap heeft onder andere te maken met verdwijnen en door recreatie en watervervuiling ongeschikt raken van het broedbiotoop. Toch is dit niet de belangrijkste reden; die is gelegen in lange periodes van droogte in de Sahara en Oost-Afrika. ( bron Vogelbescherming )

zaterdag 15 augustus 2020

Gewoon Jakobskruiskruid.

Henk met het kruid
 Kan er ook niets aan doen, maar het heet echt Gewoon Jakobskruiskruid. Dit kruid is belangrijk voor de rups van de Sint-Jakobsvlinder. Maar het kruid is gif voor de koeien.

Gewoon Jakobskruiskruid

Hugo vond dit dus een klusje voor de vrijwilligers van Natuurmonumenten om het kruid te verwijderen uit het weiland. 

Jammer voor de rupsen maar goed voor de koeien en de boer. Die kan aan het maaien en het gras direct opvoeren aan het vee.

Geen rups of Sint-Jacobsvlinder gezien, maar wel de Kleine Vuurvlinder, het Bruin blauwtje en het Klein koolwitje.

Kleine Vuurvlinder

Bruin blauwtje

Klein koolwitje

Kustsprinkhaan

Daarna door naar de meidoornhaag. 
Nu lijkt het meer op een bramenhaag en dat is nu net niet de bedoeling.

Kortom een prikkelende klus om de bramen tussen de meidoornhaag uit te halen. Maar dat houdt de club niet tegen om er flink tegen aan te gaan, ook bij het warme weer vandaag.


Later wordt de meidoornhaag volgens een ouderwetse manier gevlochten.

Was wel grappig, de haag staat naast de moestuin. En laat daar nu net Riet aan het wieden te zijn.

Dus even zwaaien na elkaar.

Toch wel weer fijn dat we in de natuur actief kunnen zijn. Natuurlijk wel op de anderhalve meter