zaterdag 30 april 2011

Koninginnedag

Duivenkamp - vrijmarkt De Ark
Zaterdag 30 april Koninginnedag 2011. De Koningin en haar familie bezochten de provincie Limburg, en wel het plaatsje Thorn en de plaats Weert.
Zoals gebruikelijk hielden wij het op Maarssen. Op een paar vaste locaties vinden in Maarssen de jaarlijkse activiteiten plaats. Het was behalve wat wind, schitterend zonnig weer om er op de fiets op uit te trekken. De eerste locatie was Duivenkamp bij de Ark, de samen op weg gemeente in Maarssenbroek. Bij de kerk vinden allerlei activiteiten plaats. Zang, dans. loterij en verkoop van frisdranken, broodjes en oliebollen. En natuurlijk een rommelmarkt en speciaal op Koninginnedag een grote kraam met bloemen en planten. Rondom deze georganiseerde zaken is er de vrijmarkt. Altijd leuk om daar te snuffelen en het lukte aardig, zodat we eerst de fietstassen thuis moesten legen voordat we verder konden gaan.

Vrijmarkt Reigerskamp -  Otterspoor
De tweede locatie was het park bij de kinderboerderij.
Ook daar een drukte van belang en een grote vrijmarkt. Sommige verkopers zaten er al vanaf zes uur in de morgen.
Leuk was een man die zich, uiteraard tegen betaling, met eieren liet bekogelen.Vervolgens door naar Maarssendorp, waar bij de dorpskerk de activiteiten waren. Ongeveer dezelfde zaken als bij de Ark. Ook daar in de directe omgeving een vrijmarkt en veel gezelligheid.
De boekenkraampjes vielen tegen. Normaal gaan er stapels boeken mee naar huis, maar dit keer maar een klein stapeltje.

Vrijmarkt Kerkweg Maarssen

vrijdag 29 april 2011

De dakkapel

Als binnen bruine streepjes ontstaan in het plafond van de dakkapel, dan moet er toch iets lekken. De dakdekker, die toevallig in de straat met een andere dakkapel bezig was, er maar naar laten kijken en inderdaad, de dakbedekking was versleten en moest vervangen worden.
Nu, wat moet dat moet. Het kost geld en je ziet er eigenlijk verder niets van. En dat is eigenlijk ook net de bedoeling, dat je er niets meer van ziet, na een goede wit beurt van het plafond.
Wel leuk de dakdekker, Zeki Kurt, bleek ook bij de politie gewerkt te hebben, bij de afdeling verkeershandhaving in Bilthoven. Dus genoeg stof om over te praten tijdens de koffiebreak.

donderdag 28 april 2011

De Breeveldplas

Breeveldplas - Woerden

Bruine Kiekendief
Toevallig waren we voor andere zaken in de buurt, en waarom dan toch niet even kijken bij de Breeveldplas te Woerden. De foto laat eigenlijk al een stukje resultaat zien. De plas was op enkele Grauwe Ganzen en Futen na leeg.
Maar goed er is altijd meer te zien en te genieten in de natuur en toevallig kwamen we uit op een gedeelte van de Potterskaderoute. Deze route loopt vanuit het centrum van Harmelen door de polder, langs de plassen en daarna weer terug richting centrum. De route is keurig aangegeven met bordjes.
De totale route is 9 km. De meidoorn bloeide volop en geurde heerlijk. Uiteindelijk kwamen wij weer uit bij de grote plas Cattenbroek, waar Ballast – Van Oord bezig zijn met zandwinning. In de toekomst moet dit een recreatieplas worden.
Een prachtige Bruine Kiekendief vloog boven de plas. Een mooie roofvogel om op de foto te zetten.

woensdag 27 april 2011

Afscheid


Vandaag een ander bericht dan anders.
Van de week ontvingen het overlijdensbericht dat, Nen, echtgenote van oud leraar van de ULO, Kees Phaff overleden was op de leeftijd van 76 jaar.
Vanmiddag was de crematieplechtigheid in de aula van het crematorium Noorderveld te Nieuwegein.
In 1966 verlieten wij de school, maar ook na die tijd hebben we contact gehouden met Kees en Nen .
Het afscheid nemen hoort daar dan natuurlijk ook bij. Het was een sobere maar mooie plechtigheid.
Sjoerd Wiersma, eveneens oud leraar van die ULO en zijn vrouw Ilse waren ook aanwezig. Was fijn om hen ook weer te ontmoeten.

maandag 25 april 2011

De Westbroekse Zodden

De Westbroekse Zodden
Op de fiets richting Westbroekse Zodden, een natuurgebied bij Westbroek. Opnieuw prachtig weer om er op uit te trekken.
Vreemd eigenlijk,
De Pinksterbloemen bloeien, terwijl het Pasen is.
De Meidoorn bloeit en ruikt ontzettend lekker, terwijl het nog april is.
De temperatuur schommelt rond de 25%, terwijl ijsheiligen nog niet geweest is.
Libelle (Viervlek)
Boomvalk
Maar goed het was genieten op de fiets, in ieder geval op de wegen en fietspaden die verboden zijn voor auto’s. Op de smalle doorgaande wegen was het oppassen voor alle cabrio’s die er ook op uittrokken.
In het natuurgebied, bereikbaar via het Bert Bos Pad, was het op enkele wandelaars en overvliegende sportvliegtuigjes, lekker rustig en zongen de vogels volop. De vogel van de dag was de Boomvalk.
De Westbroekse Zodden is een laagveenmoerasgebied. Het gebied dat vooral bekend is om zijn trilvenen, is rijk aan zeldzame planten en typische moeras-, water- en weidevogels. De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turfindustrie in de middeleeuwen. Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weide- en watervogels.
Bert Bos Pad
Historie
Jarenlang heeft het water ondergronds zijn weg vanuit de Utrechtse Heuvelrug naar de nabij gelegen valleien gevonden. De valleien stonden ook onder invloed van het stromende water van de rivier de Vecht. Bij hoog water stonden de uiterwaarden van de rivier onder water. Het landschap werd moerassig en er ontstond in de Holoceen (11.560 jaar geleden) een dikke laag veenpakket.
Tussen de 12e en 16e eeuw werd het veen als brandhout gebruikt. Nederland werd één van de belangrijke leveranciers van veen en er ontstond een ware turfindustrie. De grote vraag naar turf in de middeleeuwen heeft op het Utrechtse landschap een grote invloed gehad.
Door evenwijdig aan elkaar lopende lange sloten te graven langs de veenoevers, liet men het water van het vochtige veengebied in de sloot lopen. Het ontginnen van veen zorgde ervoor dat er open plassen ontstonden. Door het droogleggen van de open plassen ontstonden er weer weilanden. De huidige Westbroekse Zodden hebben op deze manier vorm gekregen, door het ontgonnen veen.
Westbroekse Zodden
De natuur krijgt vrijspel
Later zakte de turfindustrie in. De natuur kreeg weer vrij spel en de bestaande petgaten en legakkers groeiden dicht. Er ontstond een verlandingsproces van waterplanten en oeverplanten. Dit staat nu bekend als trilveen. Ook de wildgroei in het moerasbos van elzen en wilgen heeft de natuur goed gedaan. Verder wordt de natuur hier een handje geholpen door de beheerder van het gebied: Staatsbosbeheer, die taken voor haar rekening neemt zoal het maaien van de legakkers in het najaar. In het voorjaar en in de zomer zit het moerasgebied vol met insecten en dieren. De smaragdlibel, platbuik, viervlek en vuurjuffer voelen zich er goed thuis en vogels als de zilverreiger, visarend, snor, rietzanger, rietgors, ijsvogel en blauwborat worden hier rijkelijk vertegenwoordigd. (bron: Hollandgroen.nl)
Westbroekse Zodden

zaterdag 23 april 2011

De Waverhoek

Waverhoek
Kluut
Paapje
Op nieuw een middag de natuur in. Dit keer Waverhoek, waar in 2006 ook een nat natuurgebied is aangelegd, zoals ook bij de Groene Jonker. Waverhoek ligt in de polder Groot Mijdrecht.
Ook vandaag scheen de zon volop en met een friswindje was het lekker om te wandelen. Nu ja wandelen, het wandelpad rondom het gebied is 2,5 kilometer lang, maar ja als je overal stil blijft staan ben je wel even onderweg. De plassen met verrekijker en camera afzoeken naar speciale vogels. Omdat de plassen vrij groot zijn is de verrekijker en een telelensje wel nodig, maar goed ook dichterbij zijn mooie vogels te zien. Dit keer erg veel Kemphanen en Kluten en natuurlijk weer een grote hoeveelheid Grauwe Ganzen met erg veel jongen.
Determineren van de steltlopers vind ik nog steeds moeilijk, maar gelukkig hebben we waarneming.nl nog, die mij op mijn vingers tikt als ik een fout determinatie maak.
Leukste waarneming van vandaag waren de Kluten en het Paapje.

Waverhoek

vrijdag 22 april 2011

Zingen goed voor je

Politiebureau Marco Polo
Met dit schitterende weer op de fiets naar bureau Marco Polo voor de wekelijkse repetitie. Ja, ook op Goede Vrijdag wordt er gerepeteerd. Natuurlijk zijn er wel een aantal zangers, die de Pasen elders doorbrengen, maar er waren toch nog 19 zangers aanwezig, sommigen zelfs in korte broek. Vandaag flink gerepeteerd voor het programma van 4 mei, de jaarlijkse Dodenherdenking in het Hoofdbureau.

Overigens kwam ik in een krantenartikel tegen dat zingen een positieve effect heeft op het lichaam.
Dat muziek een positief effect heeft op het lichaam is bekende. Luisteren naar muziek kan stress verminderen en dat kan leiden tot een lagere hartslag en bloeddruk. Muziek schijnt zelfs te werken als pijnstiller….
Als voorbeeld wordt in het artikel het verhaal aangehaald van een 76-jarige vrouw, die aan haar knieën geopereerd moest worden. De vrouw had last van te hoge bloeddruk, maar de bloeddruk verlagende medicijnen werkten niet. De vrouw vroeg of ze mocht zingen en na twee religieuze liederen daalde haar bloeddruk en na een nachtje doorzingen kon ze de volgende dag geopereerd worden ( bron: Volkskrant)
Ofwel waar zingen al niet goed voor is

De Reeuwijksche Plassen

Reeuwijksche Plassen
Genieten van het mooie weer. Eerst nog even de Paasboodschappen in huis halen en vervolgens samen op pad naar de Reeuwijksche plassen. Deze plassen liggen tussen Bodegraven en Gouda vlakbij Reeuwijk.


Krooneend
Visdief
Een doordeweekse dag. Dus het zou wel niet druk zijn en toch stond de parkeerplaats vol. Maar goed die waren van de zon aanbidders, vooraan aan de plas. Een stukje lopen en  behalve een fietser was het stil. Nu ja stil, de Rietzangers deden ontzettend hun best en waren overal rond de plas aanwezig.
Erg veel Grauwe Ganzen, overal zag je ze met hun kroost lopen of zwemmen. Verder was het op een gedeelte van de plas behoorlijk lawaaiig van het gekrijs van de kokmeeuwen.
Samen genoten van de natuur en na ongeveer vijf uur wandelen en natuurlijk het observeren en fotograferen van de vogels keerden we weer naar huis. Tot laat in de avond bezig geweest om de foto’s te bewerken voor de website.

woensdag 20 april 2011

De Groene Jonker

De Groene Jonker
Schitterend weer om vandaag vroeg op pad te gaan naar de Groene Jonker. Even een andere gebied dan de Haarrijnseplas en dus ook andere vogels. Wel dezelfde vogelaars die je ook daar tegen komt.
Genoten van de zang van de Rietzangers en de prachtige geoorde futen.
Een aantal oude bekenden (vogels) teruggezien, maar toch ook voor mij enkele nieuwe soorten gezien, de Dwergmeeuw, Snor en de Chileense Flamingo (waarschijnlijk ontsnapt of verdwaalt.)
Geoorde Fuut
Rietzanger
De Groene Jonker (Noorden – Nieuwkoop) is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Elk jaargetijde zijn ze in grote aantallen te bewonderen. 
De natuur is hier nog jong, de omzetting van landbouwgrond naar natuur is begin 2008 afgerond. Het gebied is volop in ontwikkeling, maar er worden al zeer bijzondere vogels gezien. Een paar steltkluten, geoorde futen en zelfs de schuwe porseleinhoen zijn hier voorbeelden van. Maar als u door het gebied loopt, ziet u ook kievieten, futen, zwarte sterns en smienten. In de Groene Jonker is het het hele jaar door een drukke bedoening.
Dit ruim 100 hectare grote gebied is onderdeel van de EHS (ecologische hoofdstructuur). Dit is een landelijk netwerk dat de grote natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt. Dit is nodig om planten en dieren voldoende ruimte te bieden om te overleven. De Groene Jonker is onderdeel van de verbindingszone tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen (bron: natuurmomuneten)

dinsdag 19 april 2011

Opa dag

eendjes voeren
Een echte opa dag, oma moest werken, dus alleen op pad. 
Eerst de een naar school gebracht, overigens met veel plezier, ze was vrolijk en blij en met een dikke knuffel liet ik haar achter op school.
Nummer twee (bijna 4) was inmiddels ook wakker en was ook al zo vrolijk. Mama moest ook werken en ging de deur uit, dus een boterhammetje, aankleden, haren kammen, niet mijn sterkste punt en naar buiten. Veel te mooi om binnen te blijven. Eerst de paaseitjesverrassing op halen bij de Lidl. Onderweg de kinder CD liedje nummer 8: “ieuw, auw, eeuw, de kat liep door de sneeuw en toen ze weer naar huis zou gaan, toen had ze witte laarsjes aan….” dat ze helemaal mee kan zingen.
Meerkoet met jongen
Vervolgens op pad om de eendjes te voeren, onderweg langs de wip en de schommel.
Lopend langs de waterkant kwamen we een nestje van de Meerkoet tegen. Moeder op het nest en de jonkies er onder. Vader druk in de weer om eten te verzamelen en aan te voeren voor de kindertjes.

Natuurlijk een tijdje stil gestaan om op dit mooie tafereeltje te wijzen en uitleg te geven
Rond de middag kwam mama weer thuis en na de honden nog even uitgelaten te hebben weer richting huis.

maandag 18 april 2011

Paardenveld

Politiebureau Utrecht Stad - Paardenveld
Om de blog op gang te houden, maar weer eens een stukje over mijn maandag.
Het was schitterend weer om naar bureau Utrecht Stad, ofwel Paardenveld, te fietsen en het weer was nog mooier op weg naar huis.
Vanmorgen begonnen met het opblazen van enkele politieballonnen om de stoel de jarige Kees te versieren. De dames zorgden met wat knip- en plakwerk  voor de slingers. Later door Kees aangevuld met gebak om het feest kompleet te maken.
Verder lekker bezig geweest met de foto’s en de korpsbladen en kranten.
Johan

Vaste partner aan de tafel is Johan, die de hele dag drukdoende is met het plaatsen van berichten op intranet, internet, mobiel internet etc. Een goochelaar op de computer. Normaal zit Johan altijd met een ernstige blik op zijn scherm te turen, maar voor de camera toverde hij zijn breeds mogelijke glimlach te voorschijn.
Tussen de bedrijven door een rondje gelopen in het zonnetje en natuurlijk met pijp en fototoestel.
 

zondag 17 april 2011

De Haarrijnseplas

Zonsondergang Haarrijnseplas
De Haarrijnseplas is inmiddels een prachtig gebied om te vogelen. In de periode van 2000 ( voor de plas) tot vandaag zijn er in dit gebied 131 verschillende vogelsoorten gezien. Alleen al afgelopen maand werden er bijna 50 verschillende vogels gezien (bron waarmening.nl).
Vanzelfsprekend dat ik er graag mag lopen en tot de top drie van waarnemers rond de plas behoor.
Vogelkijkhut Haarrijnseplas
April 2008 was ik voor het eerst bij de Haarrijnseplas en tot vandaag heb ik 646 waarnemingen met foto’s geplaatst op de website http://www.waarneming.nl/.
In totaal 77 verschillende soorten : Aalscholver, Bergeend, Brandgans, Brilduiker, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Tafeleend, Wilde Eend, Wintertaling, Kolgans, Smient, Slobeend, Krakeend, Parkeend, Parkgans, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Nonnetje, Fuut, Geoorde Fuut, Grutto, Tureluur, Kievit, Kleine Plevier, Witgat, Oeverloper, Meerkoet, Waterhoen, Watersnip, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Purperreiger, Knobbelzwaan, Zwarte Zwaan, Scholekster, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Boompieper, Tapuit, Tjiftjaf,  Blauwborst, Kleine Karekiet, Rietgors, Rietzanger, Veldleeuwerik, Kneu, Fitis, Grasmus, Putter, Huismus, Ringmus, Pimpelmees, Graspieper, Paapje, Groenling, Vink, Koolmees,  Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart,  Ekster, Roek, Kramsvogel, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Fazant.
De plas is ontstaan door zandwinning, een uitleg is hieronder weergegeven.
De Haarijnseplas ligt tussen Vleuten en de A2 en bestaat uit de oostplas en de westplas. Beide delen worden gescheiden door de Maarssenseweg, maar staan wel met elkaar in verbinding. De zandwinning in het oostelijk deel is klaar.
De zandzuiger is overgeplaatst naar de westplas, om daar de rest van de in totaal bijna 13 miljoen m3 zand op te zuigen. Voordat het zand gewonnen kon worden, werd een dikke laag zwarte grond van de vier tot zes meter afgegraven.

De oostelijke plas is bestemd voor intensieve recreatie. Dat wil zeggen dat er bij mooi weer volop kan worden gezwommen en gevaren. Er is een strand aan de noordzijde waar zo’n 7500 bezoekers terecht kunnen.
Het westelijk gedeelte van de plas krijgt een rustiger karakter. Het wordt een heerlijke plek om te wandelen. Langs de zuidoever komt een ecologische zone van ruim 50 hectare, een gebied dat zo wordt ingericht dat allerlei soorten planten en dieren zich er thuis zullen voelen. De verwachting is dat dit een heel rijk gebied wordt als het gaat om bijzondere flora en fauna, niet in de laatste plaats omdat het water van de Haarrijnseplas van zeer goede kwaliteit is. (bron gemeente Utrecht)
De zandzuiger zuigt water en zand samen op en perst het weg door grote stalen pijpen. Op plaatsen in Leidsche Rijn waar ophoging nodig is, wordt het zand opgespoten. Om een weekproductie van 50.000 m3 over de weg aan te voeren, heb je 2.500 vrachtwagens zand nodig. Dankzij de hydraulische methode komt het zand snel, zonder knoeien en zonder dat iemand er last van heeft, op de juiste plek terecht.
Ongeveer 6 miljoen kuub, is verkocht aan andere partijen die in de omgeving gaan bouwen. ProRail gaat zand uit de westplas gebruiken bij de spoorverdubbeling, en Rijkswaterstaat heeft bouwzand afgenomen bij de verbreding van de A2. De verkoop van het zand uit de Haarrijnseplas maakt het mogelijk om de plassen in de toekomst in te richten als recreatie- en natuurgebied.
Vogeltjes rond de HaarrijnseplasKorenavond in Leerdam

Leerdams Dameskoor Con-Amore

Heukelumsch Mannenkoor
Zaterdag 16 april 2011 Korenavond in de Bethelkerk te Leerdam. Georganiseerd door het dameskoor Con-Amore, met medewerking van het Heukelumsch mannenkoor en het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior.
Een flinke kerk met ongeveer 200 toehoorders die naar de koren kwamen luisteren.

Voor de pauze traden Con-Amore en het Heukelumsch mannenkoor op.
Na de pauze was het de beurt aan Excelsior.
Excelsior trad op met 22 zangers en stond natuurlijk onder leiding van Michel de Valk en werd begeleid door Marjan Fey, die toevallig ook de vaste begeleidster was van de andere koren.
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
Ik heb het natuurlijk over mijn eigen koor en kan niet anders zeggen, dan dat het een geweldig optreden was. Alles klopte en het was een feest om mee te zingen.
Ik kan altijd aan Michel merken of het goed gaat. Als Michel begint te versnellen of te vertragen, extra hard of extra zacht laat zingen, dan betekent dat, dat hij de volledige controle heeft over het koor en dat was ook zo vanavond.

De zaal heeft genoten van Excelsior en ik ook.

zaterdag 16 april 2011

De webcam

Vrijdagavond laat, of zaterdagmorgen vroeg, is maar net van welke kant je het bekijkt, wordt er gewebcamd tussen Australië en Nederland.
De zomer- en wintertijden zijn voor beiden weer vastgesteld, dus de komende maanden is er zevenenhalf uur verschil tussen Adelaide in Australië en Maarssenbroek in Nederland.
Het webcammen met Hanny (dochter van mijn zus) en Pieter is een voortvloeisel van de vele bezoeken en vakanties over en weer.
De laatste nieuwtjes van de afgelopen week worden uitgewisseld met betrekking tot familie en gebeurtenissen in Nederland en Australië. En natuurlijk over onze vakantie dit jaar richting Australië.
Overigens in de wintertijd een vervelend beeld op de PC, wij in dikke truien en aan de andere kant schijnt de zon door de ramen en zitten ze in korte mouwen en korte broeken. Maar goed nu komen we dichterbij elkaar. Hier het voorjaar en daar de herfst.

woensdag 13 april 2011

VOPRU 10 jaar

VOPRU - Lantaarn
10 jaar VOPRU ( Vereniging Oud medewerkers Politie Regio Utrecht ) werd gevierd op 13 april 2011 in de Lantaarn te Nieuwegein.
Een mooi oud gebouw, met diverse zalen, dat ooit nog dienst gedaan heeft als klooster en als school.
Bij aankomst werden de leden verwelkomt door het bestuur en stond de koffie en het gebak al klaar.
Langzaam ontstond een grote rij bij de ingang van het gebouw, maar goed uit eindelijk vond iedereen zijn plekje en had een lotje voor de loterij gekocht.
Nadat de voorzitter Wim Welgraven het feest geopend had, verspreidde de deelnemers zich over de verschillende zalen om deel te nemen aan een activiteit:
- Singing Queen, ofwel samen liedjes zingen,
- Rap en Beat, ofwel op een vaste deun een lied maken,
- Percussie, ofwel met elkaar erg veel lawaai maken op allerlei slaginstrumenten.
- Maar goed niets doen en een praatje maken was ook mogelijk.
Stoffel Heijsman
Rond vijf uur kwam de hoofdcommissaris Stoffel Heijsman om de VOPRU te feliciteren met dit 2e lustrum. In zijn toespraak zei hij, dat hij veel waarde hechte aan een vereniging als de VOPRU en hij zal zich er ook sterk voor maken dat bij de vorming van de landelijke politie er een soort VOPRU blijft bestaan.
Ook reikte de hoofdcommissaris de prijs uit van de loterij. Ed de Groot ging met het geheel verzorgde weekend de deur uit.
Vervolgens konden de deelnemers gebruik maken van het goede verzorgde koude en warme buffet.
Bij het verlaten van de bijeenkomst kregen de leden van het bestuur een boekwerkje over de geschiedenis van de VOPRU en een fles wijn met een fraai etiket.
Kortom een geslaagd 2e lustrum van de VOPRU.
Mijn (vrijwillige taak) was het maken van foto’s van deze happening.
Klik op de link voor de foto's van het lustrum,

dinsdag 12 april 2011

Volontair


Maarssense collega's op surveillance
De maandag is er voor mijn vrijwilligersbaantje bij de politie. Officieel is de benaming volontair, omdat de vrijwillige politie een bestaand instituut is, actief in de noodhulp en bij evenementen.
Zover ga ik niet, ik mag de afdeling communicatie van de regio politie Utrecht ondersteunen met diverse werkzaamheden. De voornaamste taak is het bijhouden van het fotoarchief voor de Korpskrant en het archiveren van de Korpskrant. Daarnaast wat klusjes die zo zijn blijven liggen of een berichtje op intranet te zetten.
Wist U dat er met een regelmaat zo’n 40 bladen verschijnen, afkomstig van de diverse regio polities, Justitie, OM en andere diensten die een link hebben naar de politie.
Natuurlijk is onze Korpskrant, in ieder geval bij mij, favoriet.
Aangezien ik nog steeds tot de rokers behoor, is het ook leuk om in de wandelgangen en op het rokersperron (oud)collega’s te ontmoeten en zo hier en daar een praatje te maken.
Met plezier stap ik op de maandag op de fiets richting Paardenveld.


zondag 10 april 2011

Week mail


Zoals bijna ieder dag heeft ook de zondag zo zijn vaste regels. Als het weer het toelaat gaan we in ieder geval een paar uurtjes de natuur in, liefst op die plekken waar niet iedereen zijn hond of kinderen uitlaat. Vandaag was dat Kockengen, de rietlanden en de Hollandse Kade.
In de namiddag komen de kinderen en kleinkinderen om patatjes eten bij opa en oma.
Met dit zonnig weer dus lekker buiten spelen.
Als iedereen weer naar huis is, wordt standaard de week mail gemaakt voor broers en zussen in Nederland, Canada en Australië. Dit doe ik al jaren, het is eigenlijk een soort dagboek geworden.
Mijn boers en zussen verzorgen om toerbeurt een mail, niet alleen voor de boers en zussen, maar ook voor de neven en nichten.
Dit keer was het mijn beurt om ook deze mail te verzorgen en dus maar extra mijn best gedaan.
Hollndse Kade

zaterdag 9 april 2011

Vogel van de week, de groene specht

Groene specht
De vogel van de week is de groene specht - Picus viridis.
Ik heb hem weleens eerder op de foto gezet, maar toen zat hij zeker honderd meter verderop . Dit keer zat hij op ongeveer tien meter van mij vandaan in de kersenboomgaard bij de Haarrijnseplas. Een prachtige vogel. Eigenlijk vreemd dat de vogel op de grond zit, terwijl de grote bonte specht en de zwarte specht altijd tegen de bomen aan het hameren zijn op zoek naar eten of het uithakken van een nest..
Een uitleg is te vinden op waarneming.nl :
Groene Spechten zijn in Nederland vrij algemene broedvogels.Hij is gespecialiseerd op mieren, en is voor zijn bestaan van hun aanwezigheid afhankelijk. De soort komt voor in een groot deel van Europa, maar ontbreekt in Finland, Ierland, IJsland en het noorden van Scandinavië. Het is een uitgesproken standvogel. Op het Iberisch Schiereiland leeft de (onder)soort sharpei, die door veel taxonomen als een aparte soort wordt beschouwd.
In Nederland kunnen Groene Spechten in de meeste provincies worden aangetroffen, maar in Groningen en Friesland is de soort erg schaars, en op de Waddeneilanden is Groene Specht een dwaalgast. Ook in Flevoland is Groene Specht een zeldzaamheid. In het Deltagebied heeft de Groene Specht de laatste decennia een opmars gemaakt. In totaal wordt de populatie inde Atlas van de Nederlandse Broedvogels geschat op 4500-5500 paren
.