woensdag 20 april 2011

De Groene Jonker

De Groene Jonker
Schitterend weer om vandaag vroeg op pad te gaan naar de Groene Jonker. Even een andere gebied dan de Haarrijnseplas en dus ook andere vogels. Wel dezelfde vogelaars die je ook daar tegen komt.
Genoten van de zang van de Rietzangers en de prachtige geoorde futen.
Een aantal oude bekenden (vogels) teruggezien, maar toch ook voor mij enkele nieuwe soorten gezien, de Dwergmeeuw, Snor en de Chileense Flamingo (waarschijnlijk ontsnapt of verdwaalt.)
Geoorde Fuut
Rietzanger
De Groene Jonker (Noorden – Nieuwkoop) is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Elk jaargetijde zijn ze in grote aantallen te bewonderen. 
De natuur is hier nog jong, de omzetting van landbouwgrond naar natuur is begin 2008 afgerond. Het gebied is volop in ontwikkeling, maar er worden al zeer bijzondere vogels gezien. Een paar steltkluten, geoorde futen en zelfs de schuwe porseleinhoen zijn hier voorbeelden van. Maar als u door het gebied loopt, ziet u ook kievieten, futen, zwarte sterns en smienten. In de Groene Jonker is het het hele jaar door een drukke bedoening.
Dit ruim 100 hectare grote gebied is onderdeel van de EHS (ecologische hoofdstructuur). Dit is een landelijk netwerk dat de grote natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt. Dit is nodig om planten en dieren voldoende ruimte te bieden om te overleven. De Groene Jonker is onderdeel van de verbindingszone tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen (bron: natuurmomuneten)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten