zaterdag 9 april 2011

Vogel van de week, de groene specht

Groene specht
De vogel van de week is de groene specht - Picus viridis.
Ik heb hem weleens eerder op de foto gezet, maar toen zat hij zeker honderd meter verderop . Dit keer zat hij op ongeveer tien meter van mij vandaan in de kersenboomgaard bij de Haarrijnseplas. Een prachtige vogel. Eigenlijk vreemd dat de vogel op de grond zit, terwijl de grote bonte specht en de zwarte specht altijd tegen de bomen aan het hameren zijn op zoek naar eten of het uithakken van een nest..
Een uitleg is te vinden op waarneming.nl :
Groene Spechten zijn in Nederland vrij algemene broedvogels.Hij is gespecialiseerd op mieren, en is voor zijn bestaan van hun aanwezigheid afhankelijk. De soort komt voor in een groot deel van Europa, maar ontbreekt in Finland, Ierland, IJsland en het noorden van Scandinaviƫ. Het is een uitgesproken standvogel. Op het Iberisch Schiereiland leeft de (onder)soort sharpei, die door veel taxonomen als een aparte soort wordt beschouwd.
In Nederland kunnen Groene Spechten in de meeste provincies worden aangetroffen, maar in Groningen en Friesland is de soort erg schaars, en op de Waddeneilanden is Groene Specht een dwaalgast. Ook in Flevoland is Groene Specht een zeldzaamheid. In het Deltagebied heeft de Groene Specht de laatste decennia een opmars gemaakt. In totaal wordt de populatie inde Atlas van de Nederlandse Broedvogels geschat op 4500-5500 paren
.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten