maandag 25 oktober 2021

Vijfenzestig bijtertjes

 

Pimpelmees

Als de ringers langs de netten lopen, en je hoort regelmatig “auw, auw “ roepen, dan is er een grote kans dat er een pimpelmeesje uit het net gehaald wordt.

De pimpelmees, een klein, mooi blauw vogeltje met een klein snaveltje.
En juist dat kleine scherpe snaveltje bijt zich als eerste ergens vast op een vinger. Het liefst op een zwakke plek, zo in de buurt van een nagelriem.
En met 65 pimpelmeesjes, klonk er naast het geluid van vogels, regelmatig een  “auw” door het gebied.

waar zal ik ?

bijtertje pimpelmees

Het was een prachtig zondagochtend.
Fris, droog en een mooie opkomende zon en met veel trek.
Alle netten in het griend van Haarzuilens open, om de trekkers de kans te geven om een ringetje te krijgen.

hijsnet (koperwiekennet)

Dat lukt aardig. 140 vogels kregen van Tijs en Marcel een ring.
22 vogels hadden al een ring en werden geboekt als terugvangst.
Naast een dag record pimpelmezen was er ook het dag record koperwieken.

koperwiek


Maar ook enkele leuke soorten lieten zich uit het net halen voor een ring.

Keep

Keep

Keep
zwarte mees


zwarte mees

3x zwarte mees

Wessel Ganzevoort kwam voor zijn onderzoek bij de Radboud Universiteit Nijmegen een ochtend meelopen om naar onze activiteiten te kijken.

Hij is betrokken bij het Europese onderzoeksproject EnviroCitizen (www.envirocitizen.eu), waarbij in verschillende landen onderzoek gedaan wordt naar de activiteiten die vogelaars uitvoeren, en het hoe en waarom van hun betrokkenheid.

ringmus


ringmus

Wessel was in de gelegenheid om alle facetten op de baan mee te maken.
Van het open van de netten tot het sluiten van de netten.
Het uit het net halen van het vuurgoudhaantje tot en met de grote bonte specht.
Het ringen, meten en registeren
Het nemen van monsters voor het zoönose onderzoek.

De stroopwafel en het enthousiasme voor de vogels en de bijzondere soorten
zondag 17 oktober 2021

Het was druk bij VRS De Haar

Staartmees

Wat was het een drukte in de eendenkooi en het griend van Haarzuilens de afgelopen twee zaterdagen.

Het Vogel Ring Station (VRS) De Haar was gastheer voor de cursus Zoönose en een cursus certificering, beiden georganiseerd onder auspiciën van het Vogel Trekstation.

ringtafel

IJsvogel

Maar gelukkig niet alleen mensen, ook de vogels lieten zich in grote getallen en in vele soorten zien.

Annemarie met ijsvogel

Thijs met gaai

Met daarbij droog en zonnig weer, waren de dagen al zo goed als geslaagd.

Het laatste stukje om er een 100% geslaagde dag van te maken was aan de deelnemers van de cursus. En ook dat lukte.

ijsvogel

Grote Bonte Specht

Voor de vaste medewerkers en ringers van de VRS De Haar was het hard werken, om alle netten langs te lopen, vogels te verzamelen, te ringen en registeren.

Natuurlijk gingen er een aantal, vooral de niet alledaagse vogels, voor nadere onderzoek en beoordeling,  naar de cursisten.

ijsvogel

gaai

Met zoveel mensen en zo veel vogels is er nagenoeg geen tijd om ook nog eens een camera in de hand te nemen. Dus voor deze keer van maar enkele vogels een foto kunnen maken.

Nabespreking

Een overzicht van de soorten en aantallen is in de kaders weergegeven 


Het is in het belang van de vogels, dat er regelmatig een cursus en herhaal cursus certificering wordt gegeven door het Vogel Trekstation. Wettelijk is dit ook geregeld.

Vuurgoudhaantje

Maar voor de medewerkers is er nog geen opleiding. Onder direct toezicht van een ringer mogen ze assisteren bij het uithalen van de vogels uit de netten.

Staartmees

Staartmees


Grote Bonte Specht

Sijs

Sijs

Graspieper

Graspieper

Pimpelmees


Dus maar bij het Vogel Trekstation aangekaart dat medewerkers met jaren ervaring ook zelfstandig moeten kunnen werken. Dus na mijn mening had ik inmiddels recht op een ( nog niet bestaand) uithaaldiploma.


Toch leuk dat ik tijdens de laatste cursus een “echt” Uithaaldiploma in ontvangst mocht nemen.

Meer over Zoönose is te vinden op http://bo629hr.blogspot.com/2019/04/zoonosen.html .