maandag 30 mei 2022

Distelvlinder raakt zijn distels kwijt.

 

Distelvlinder

Afgelopen zaterdag, samen met de vrijwilligers van Natuurmonumenten, lekker actief geweest in de natuur. Dit keer stond de prachtige natuurspeelplaats van het Oerrr als locatie op het programma.

De kinderen kunnen zich daar naar hartenlust uitleven in een natuurlijke omgeving.
Zo natuurlijk, dat de distels er ook welig groeien, naast een diversiteit van andere planten.
Kinderen en distels is geen goed combinatie.
Dus met de spa op pad om de distels te verwijderen.

Kruiwagens vol werden er uitgespit en getrokken. Best mogelijk dat er zo hier en daar nog een disteltje is blijven staan. Dat is dan weer wel goed voor de distelvlinder, die toevallig zelf ook nog even kwam kijken.

Een beeldverslagje

Een korte uitleg door Hugo

illegaal petje ?

De spa er in, om ook de wortel te verwijderen
Moet ik daar over ?

nee, dus

maar ik durf wel

Dit zijn pas distels


Niet iedereen verdween naar het Oerrr.

Enkele mannen bleven achter om de tuin  bij Natuurmonumenten onkruid vrij te maken.
Hugo heeft weer vrij uitzicht op de bloemetjes in de tuin.woensdag 25 mei 2022

Uilen in het Groene Hart.

 

Steenuil vrouw

Dinsdagavond met vier koppels op pad in het Groene Hart om de nestkasten van Steenuilen, Kerkuilen en Torenvalken te controleren. Ieder koppel zijn eigen gebeidje om de kasten te controleren.
Het is de tijd dat alle kasten bezet horen te zijn, en mogelijk  zelfs al jmet onge vogels.

Polder Rietveld

Samen met Johan de polder in achter Woerden.
De boeren cq eigenaars van het land en de gebouwen weten dat we komen en kijken spannend uit naar de resultaten van de controle.

Steenuil

Steenuilenkast

Steenuil

Er worden resultaten geboekt, maar beperkt resultaat binnen ons gebied,.
In slechts éėn kast is het vrouwtje steenuil thuis, samen met een net uit het ei gekropen jong en nog enkele eitjes die op uitkomen staan.
Het vrouwtje is al geringd. De ring kan afgelezen worden, waarna de vrouw terug gaat in de kast.
In een torenvalkkast liggen zes eieren en in een andere kast nog maar één ei., maar  bij een eerdere controle lag er nog niets.
Later nog een keer controleren of de jongen geringd kunnen worden


Torenvalkkast
cotrole met camera


Tijdens een controle van een torenvalk kast, hoeft de ringer de ladder niet op.
Met een camera op een lange stok, kan er in het nest gekeken worden.
( De camera is via wifi gekoppeld met de telefoon )

De rest van de uilenkasten zijn ,of waren in gebruik genomen door spreeuwen of duiven. Onvoorspelbaar hoeveel stro er in zo’n kast gaat.
De spreeuwen slepen gewoon een emmer stro het nest in.

Boomgaard

Steenuil


Steenuil

In een andere steenuilenkast  lag een mooi groot nest met koolmeesjes.

Koolmeesjes in Steenuilkast

Dus nog even wachten voordat er weer jonge steenuilen op de blog staan.
Maar naast de controles genoten van de omgeving.
Wat is er dan toch nog veel groen in het Groene Hart.
Maar, de huiszwaluw bouwt zijn eigen nest.

Huiszwaluw

Huiszwaluw


maandag 16 mei 2022

CES 1,2,3,4, 2022

Roodborsttapuit

Iedere week even iets eerder opstaan, om de netten te gaan openen in het griend.
De laatste vangochtend CES 4, was het even voor vijf uur dat het eerst net open ging.
(Een uitleg over de CES onder aan deze Blog.)

reeën  
De eerste vogels zingen dan al, vooral de merels en de zanglijsters zijn er vroeg bij.
Vlak bij de fietsbrug over de A2 klinkt de roep /zang van de Cetti’s Zanger, luid en duidelijk.

Vanuit het weiland wordt ik nagekeken door 8 reebruine ogen. Als ik te dicht in de buurt kom, rennen de reeën er vandoor.

Na het openzetten, wordt er regelmatig een ronde langs de netten gelopen. De vogels gaan in zakjes mee naar de ringers.
Tijdens de ronden is het ook genieten van de natuur. De familie Roodborsttapuit, die zich ophouden langs het pad in het griend. Het vrouwtje Koekoek, die weggejaagd wordt door enkele kleine vogels.

Af en toe lukte het toch om tussen de werkzaamheden door een foto te maken voor een blog.

Blauwborst

Blauwborst

Griend

Tjiftjaf

Tjiftjaf

Fitis

Griend

Grauwe Vliegenvanger

Grauwe Vliegenvanger

Griend

Grasmus

Grasmus

Eendenkooi

IJsvogel

IJsvogel

Grote Bonte Specht
ringen

Grote Bonte Specht
meten

Grote Bonte Specht
rui-vet-geslachtsbepaling

Grote Bonte Specht

Eendenkooi

Heggemus

Tuinfluiter

Zwartkop

Ringen

Rietzanger

Rietzanger

Ringen

Bosrietzanger

Bosrietzanger

Eendenkooi

Ringen nestkastjongen
Pimpelmees

Pimpelmees

Pimpelmees

Koolmees


Roodborsttapuit

CES PROJECT:

Het doel van het Constant Effort Site (CES) project is het verzamelen van informatie die bijdraagt tot het verklaren van veranderingen in vogelpopulaties. Deze informatie wordt in een speciaal meerjarig vogelringproject met behulp van vaste mistnetopstellingen tijdens het broedseizoen verzameld.

De speerpunten van het CES project zijn 1) monitoring van aantallen, 2) reproductie en 3) overleving. Reproductie informatie over de hoeveelheden uitgevlogen jongen wordt verkregen uit de verhouding van de gevangen volwassen en jonge vogels in de loop van het zomerseizoen. Hervangsten van geringde vogels in opeenvolgende onderzoek jaren geven informatie over de jaarlijkse overleving.

De CES-locaties liggen voornamelijk in rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door de vangsten in de verschillende gebieden te vergelijken kan ook een relatie tussen biotoop en populatie worden verkregen.

Het CES project verschaft aanvullende informatie op verschillende nationale en Europese vogelonderzoeksprojecten zoals broedvogelinventarisaties, nestkaartproject en ringonderzoek aan trekvogels (Bron: www.sovon.nl)