zaterdag 20 juli 2019

Dag Tim


Tim ,  beheerder, boswachter

Jammer voor de vrijwilligers van de zaterdagploeg van Natuurmonumenten, maar Tim gaat na tien jaar echt weg.

De opstart  vrijwillers Natuurmonumenten op de zaterdag
Kort voor de 3e zaterdag van de maand ging er een mail uit met zeker de melding
“Tim heeft voor ons de volgende werkzaamheden op papier gezet.” Daarna volgden er een serie opdrachten, aangevuld met een uitleg  waarvoor het nodig of noodzakelijk was en waarom het zo  moest gebeuren.

Henk


Terug naar afgelopen zaterdag. Om negen uur verzamelden de vrijwilligers in het kantoor van natuurmonumenten. Onder het genot van een bakje koffie werd door Tim een nadere uitleg gegeven. De bedoeling is om een heining te maken voor de schapen. Gelijktijdig wordt er gemaaid. Het maaisel wordt tijdelijk op een plek verzameld.

Tim bedankt de ploeg voor de prettige samenwerking, waarna Henk, onze voorman Tim eveneens bedankt voor zijn inzet voor de ploeg en voor de natuur rond Haarzuilens. Daarnaast zag Tim kans om heel veel kennis te delen met onze groep. Er was altijd wel een bijzonder gebied, plantje, beestje of vogeltje waar wat over te vertellen was.

Nu maar wachten wanneer Tim ons wat laat zien in de Marker Wadden. Komt vast goed.


Terug naar de zaterdag. Ron gaat alvast op pad met de motormaaier. 


De Electrokar wordt volgeladen met gereedschap en Henk rijdt naar het Kerkenpad bij het Joostenlaantje, waar in het gebied Wielrevelt een veldje moet komen voor de schaapjes.
Er wordt gemaaid en het maaisel wordt met behulp van een zeil afgevoerd naar een centrale plaats. De palen en paaltjes gaan in de grond en de houten afrastering wordt gehaald.
Ondertussen wordt langs het pad zuring geknipt. Altijd goed om op tijd het zaad weg te halen.


De hele morgen is het een beetje regenachtig. De grote bui komt waarschijnlijk later op de dag.
Maar het onweer komt toch eerder dan verwacht. En aangezien er in het open veld en met gereedschap gewerkt wordt, besluit Henk het werk te stoppen. Een andere keer verder.


Nu nog even door bouwen

En….. Tim bedankt

2015


woensdag 17 juli 2019

De scholeksters van de politie

Politiebureau Leidsche Rijn
In april waren de scholeksters terug op het dak van het politiebureau in Leidsche Rijn.
Half februari werd vrouw scholekster voor het eerst teruggezien tussen een groep soortgenoten bij de Haarrijnseplas.

Klik op een foto voor een grotere weergave. De lightbox (fotostrip) werkt alleen met de browser FIREFOX.)

Enkele dagen later nam ze het dak van het politiebureau weer in het bezit om samen met haar partner een nest te bouwen.
( Nu stelt dat bouwen niets voor. Even met het achterwerk wat steentjes ordenen en vervolgens eieren leggen).

Nest van scholekster
Het lukte via een klapval over het nest om de man te vangen en ook te voorzien van ring en kleurringen. Mooi afwijkende kleuren ten opzichte van zijn vrouw.

link blog ringen scholekster
Bij een latere controle, eind april,  bleken de eieren uitgekomen te zijn en liep er in ieder geval één jong op het dak. Nog iets te jong voor kleurringen.

pul scholekster

pul scholekster
Half mei 2019 opnieuw het dak op, om nu de jongen te ringen. Waar we ook zochten, de jonge scholeksters waren niet meer aanwezig op het dak. Ook de ouders waren stil.
Een raadsel wat er met de jongen gebeurd was.
Dit bericht ook verteld aan de collega’s. Tot onze verbazing vertelde een collega dat ze vanmorgen de ouders met een jong op de rand van het dak had gezien. Meer dan waarschijnlijk waren de jongen, zoals het hoort, van het dak gesprongen.

Half juli 2019 zag Tijs weer de scholekster op de rand van het dak zitten.
Zou er weer een nest zijn ?

moeder scholekster
Een nest niet gevonden, maar wel de roepende ouders en na even zoeken stilletjes in een hoekje weggedoken een mooie jonge scholekster gevonden.

vader scholekster
pul scholekster
Maurice was dit keer de ringer en gaf deze pul, bijna vlieg klaar zijn ringen.
Toch een mooi resultaat. 

mooie locatie om te ringen


mooie grote pul


Afleidingsmaneuver
Beide ouders en een jong zijn nu voorzien van een ring en kleurringen.
Nog één dingetje. Hoe zet je die ringen op papier ?


De jongste : 
BRG-C5OX = Boven Rechts Green/groen - Cyaan/blauw 5 Orange/oranje X
Moeder :
BLP-R2YS = Boven Links Pale/lichtblauw - Red/rood 2 Yellow/geel SVader:
BRB-CYWC = Boven Rechts Black/zwart - Cyaan/blauw Y White/wit C

Ziet er logisch uit, maar als je een scholekster met kleurringen ziet en meldt 
dat er aan een poot een metalen ring en een gele ring met een letter S
en de andere poot een lichtblauwe ring en een rode met een cijfer 2.
Dan is de ringer al heel blij.
Dus gewoon doen.
Een foto maakt het natuurlijk helemaal duidelijk


zaterdag 13 juli 2019

Wildopvang Krommenie

Meeuwen
Ook in de wildopvang Krommenie worden vogels opgevangen en verzorgd.
Met enthousiasme en liefde voor de dieren is men zeven dagen in de week bezig met het verzorgen en voeden.
Daarnaast gaat er veel tijd en energie zitten in het schoonhouden van de kooien en hokken.
Het doel is er op gericht om de dieren zodanig op te (laten) knappen, dat ze weer terug kunnen in de natuur.kleine mantelmeeuw
Een kleine tussenstap, voordat ze naar buiten gaan, is het ringen van de vogels.
Dit om de vogels te kunnen blijven volgen.

lepelaar


gierzwaluw

koekoek
Een mooie beloning voor de verzorg(st)ers als er na een tijdje een melding komt dat een ring is afgelezen van een vogel die ergens gezien wordt.

ransuil

ransuil


slechtvalk

blauwe reiger

torenvalk

kleine plevier
Het leuke voor een vogelaar is dat er veel vogels van diverse pluimages langs komen.
Dit keer naast een heel grote groep meeuwen, ook kauwen, mussen, mezen, zwaluwen. Lepelaar, reiger, torenvalk, slechtvalk, koekoek, ransuil.Een week later werden in de eendenkooi Haarzuilens de eenden geringd en losgelaten. Een pracht locatie om verder te groeien richting de vrijheid.

wilde eend

fuut

bergeend


mag ik meekijken ?

krakeend

tafeleend

bergeend

fuut

krakeend

tafeleend

eendenkooi
In het kader van het zoönose onderzoek werden van diverse vogels monsters genomen voor nader onderzoek. Een nuttige bijkomstigheid.