woensdag 20 februari 2013

De Krooneend

Krooneend
De zon schijnt en de natuur lonkt. Even met Maria naar buten om wat foto’s te maken en te genieten van de natuur. De Krooneend zit in Botshol en met het zonnetje moet het lukken om het eendje vast te leggen.

Wilde eend
Wat we zien zijn Wilde Eenden. De Krooneend laat zich even niet zien. Uiteindelijk zwemt er toch eentje in de plas. Hij kijkt ons aan met een blik van alweer vogelaars en zwemt dan weg.We rijden verder door het boerenland en worden gewaarschuwd voor de vier koeien die over kunnen steken. En mochten we wat zien, pas op voor de zachte berm.


En er was meer te zien. 

Kleine zwanen
Grote Zilverreiger
Een groep Kleine zwanen die ver weg in het land neerstreken. Een Grote Zilverreiger langs de weg kant. Een Zwarte Zwaan, die ruzie had, of misschien wel contact wilde leggen met een Knobbelzwaan. 

zaterdag 16 februari 2013

De 3e zaterdag in de maand

Haarrijnseplas
Het is weer e derde zaterdag in de maand en dus klussen in de natuur bij Haarzuilens. Het weer is beter dan de laatste keer toen het vroor, er sneeuw lag en een koude wind stond. Vandaag is het windstil en zo’n graad of vijf. Een mooie temperatuur om buiten te werken.

Thematerweg, verzamelplaats vrijwilligers
De telefoon laat ik thuis, zodat ik die tenminste niet kan verliezen. Nog even een twijfel, laarzen of schoenen. Ik kies voor de laarzen. Een goede keuze bleek later. In de weilanden was het zo nat, dat je op een aantal plaatsen tot over de enkels in de modder wegzakte.
Op de fiets richting de verzamelplaats van Natuurmonumenten, een voormalige boerderij aan de Thematerweg. De mist hangt boven de Haarrijnseplas. Een waterig zonnetje probeert er door te komen, maar het blijft toch bewolkt.

Buizerd
Na de koffie op de fiets verder richting Ockhuizerweg in Haarzuilens om te gaan knotten. Onderweg zit een Buizerd valk langs het fietspad. Natuurlijk blijft hij niet wachten op de foto en vliegt het weiland in om dar op afstand ons aan te kijken.

Henk en Roy
Bij Ockhuizerweg wordt de wagen uitgeladen en gaan we gewapend met ladders, zagen en snoeischaren richting de knotwilgen. Toevallig pikken we net de knot met de dikste takken. Dat wordt flink zagen. De knot is al een paar jaar niet aan de beurt geweest. 
Om beurten zagen we de knot kort. De beloning is een kop erwtensoep, maar daar moeten we nog wel een stuk voor lopen door de modderige weilanden, waar de natuurgroep Kockengen in de buurt van de eendenkooi wilgen aan het snijden zijn.

Erwtensoep

Terug kiezen we het fietspad, loopt beter dan de modder. Sommigen stappen in het elektrische karretje van de organisatie. 


Het eindresultaat
De laatste knotwilgen worden gekort, waarna we moe richting huis fietsen, waar opnieuw een Buizerd me aan zit te kijken. Zou het dezelfde zijn ?

Buizerd

woensdag 13 februari 2013

Drie opdrachten

Winterkoning
Voor vandaag stonden er drie doelen op het programma.
De Bilt : De Grote Gele Kwikstaart en de Appelvink
Kanaleneiland : De Baltische Meeuw
Papendorp; De Patrijs.

Eerst naar De Bilt, waar de Grote Gele Kwikstaart voor ons uitvliegt langs de waterkant. Maar een foto maken lukt dit keer niet. De Appelvink zien we helemaal niet. Wel veel andere vogels, waaronder een groep Koperwieken. Langs de waterkant het Winterkoninkje.

Sperwer
Ineens vliegen de vogels alle kanten op. Het duurt even voor we de oorzaak in beeld krijgen. Een Sperwer kwam naar beneden zetten. De Gaaien stelde zijn aanwezigheid niet op prijs en met zijn drieën wisten ze de rover te verjagen.
Baltische meeuw ?
Door naar Kanaleneiland, waar we, bijna zeker de Baltische meeuw zien. Of we het goed hebben moeten de deskundigen ons nog duidelijk maken. Meeuwen blijven een bijzonder soort vogels. De eenvoudige soorten ken ik inmiddels, maar de Geelpoot en Pontische meeuw en nog enkele ondersoorten herken ik nog niet.

Kokmeeuw
Stormmeeuw
Tot slot Papendorp. Maria wilde zo graag in het jaar van de Patrijs, de patrijzen op de foto zetten. Na bij enkele molshopen en pollen, die aangezien werden voor Patrijzen, de Patrijzen toch gevonden. Ze bleven mooi zitten in het zonnetje. Wat zijn ze mooi met hun schitterend verenkleed.

Patrijs
Patrijs
Kortom een geslaagde vogeldag.

zondag 10 februari 2013

Logeren

Dennis
Julia (Pipilangkous)

An en Edwin naar een feestje en wij de kleinkinderen voor een nachtje. Het naar bed gaan was niet zo’n probleem. Julia sliep direct en Dennis moest nog even wennen aan de nieuwe omgeving.
Maar om half vijf in de morgen was Julia uitgerust en had daardoor Dennis ook wakker gemaakt.
De meest simpele oplossing. Oma bij Dennis op de kamer en Julia bij opa. Na wat kunst en vlieg werk werd het toch nog half acht. Na een aantal keren de vraag beantwoord te hebben of het al licht was buiten.Gezellig met de kleintjes ontbeten en met spelletjes en puzzels de dag door gebracht. Dennis in de middag nog even naar bed en met Julia nog even naar buiten de sneeuw in.


Moe gingen beiden mee naar huis.

De zolder

Edwin met de laatste plint
Het was even rustig op de blog. Geen mooi weer om naar buiten te gaan en te druk op zolder.
In augustus hebben we de reünie van de familie De Rooij en zowel een delegatie vanuit Canada en Australië komen deze kant op. Australië komt bij ons logeren en de zolder verdiende een opknap beurt.


De eigenlijke aanleiding was de nieuwe CV ketel, waarvoor wat sloopwerk noodzakelijk was. En mede dankzij de ondersteuning van Edwin de hele zolder verdieping aangepakt.
De zolder is er voor de spullen die over zijn en dus stond die dan ook propvol. En voor je aan het werk kan dus leeghalen, uitzoeken, opslaan en weggooien.


Vervolgens het verder sloopwerk, de opbouw van een nieuwe vliering en al het roze, blauw, rood en groen onder een witte verflaag laten verdwijnen. Tot slot een nieuwe vloer.
Zelf neem ik met 80% genoegen, maar schoonzoon Edwin gaat voor de 100%. Dus het werd 100%. Soms maakte Riet een opmerking dat het simpeler kon, maar nee, dat vindt Edwin vast niet goed en ging het dus anders.
Zaterdag de laatste plint gelegd/geplakt en nu weer inrichten. Een mooi resultaat.
De Aussies kunnen komen.

woensdag 6 februari 2013

Nedereindseplas

Nedereindseplas
Volgens waarneming zitten er in de Nedereindseplas naast de gebruikelijke meeuwen en watervogels, Dodaars en Brilduikers. Tijd om toch even te gaan kijken. Geen Dodaars gezien, wel in de verte een Brilduiker.

Stormmeeuw
Maar ook heel leuk, een prachtige Groene Specht. Was al weer lang geleden dat we die gezien hadden. 

Groene specht

Op de terugweg nog een bijzondere Fazant, mooi in het zonnetje op de foto kunnen zetten.

Tenebrozius Fazant - Edelfazant
Als bonus nog een groepje Kramsvogels. Een geslaagde dag. Veel gezien bij een lekker zonnetje.

Kramsvogel

Natuurlijk alle waarnemingen ingevoerd op waarneming.nl

Een Tenebrosus Fazant, ook wel edelfazant genaamd. Dit zijn sier fazanten die men in gevangenschap kweekt.  Jagers zetten deze Fazanten nogal eens uit omdat ze voor de jager de plezierige eigenschap hebben om recht omhoog te vliegen als ze opgejaagd worden. Het voordeel is dat ze hoog en makkelijk geschoten kunnen worden, zonder dat ze al snelheid hebben.  (Bron Birdpix.nl)

dinsdag 5 februari 2013

Een vreemde eend in de bijt

Mandarijneend
Maarssenbroek heeft net als vele ander nieuwbouwwijken, behalve huizen en straten ook veel sloten en singels.

Normaal komen we niet verder dan een Wilde eend, Meerkoet, Waterhoen of Blauwe reiger, maar vandaag zwom er een Mandarijneend rond.Maria had het beestje zien zwemmen op weg naar huis. Snel de camera opgehaald en terug. Jammer dat het al aan het eind van de middag was, bewolkt en waterkoud. Maar goed de Mandarijn staat er op. Toch leuk dat zo’n schitterend eendje ronddobbert in Maarssenbroek.


De mandarijneend (Aix galericulata) is een vogel uit de familie van Anatidae (eendvogels). Van oorsprong is de Mandarijneend een Aziatische vogel die zijn nest maakt in verlaten spechtennesten op grote hoogte. Mandarijneenden worden al enige honderden jaren gehouden als sierwatervogel. Als exoot komt de mandarijneend plaatselijk voor in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en in de Alpen.
Het eerste broedgeval in het wild van deze fraaie eend werd vastgesteld in 1964, in de duinen bij Wassenaar (Meijendel). Nadien waren er meer broedgevallen in parken om Den Haag en later in de jaren 1960 ook in Gelderland aan de IJssel bij Heerde. In de loop van de jaren 1970 breidde de soort zich uit naar de buurt van Arnhem, Doorwerth, Renkum en Wageningen. Rond 1994 werd het aantal broedparen geschat op circa 100. In het gebied om Arnhem is het aantal losse waarnemingen in een reeks van jaren goed bijgehouden. Hieruit blijkt dat rond 2000 dit aantal opliep tot meer dan 500. Na 2002 daalde dit aantal weer. Volgens SOVON zijn er landelijk te weinig gegevens voor een betrouwbare trendberekening. In de periode 1998-2007 werd het aantal broedparen geschat op 200 tot 260. Na een winter met een periode van strenge vorst, daalt het aantal meestal.
 Ook in Vlaanderen broedt de mandarijneend. Het aantal broedgevallen wordt door het INBO geschat tussen de 75 en de 100 paren. (Bron Wikipedia)

maandag 4 februari 2013

De bordjes zijn verhangen.Vroeger, voor 2012, hadden we de regio politie Utrecht, met een Korpschef en een korpsleiding. Tegenwoordig, in 2013, hebben we de Nationale politie en landelijk maar één Korpschef.
Nu hebben we geen regio's meer, maar een Eenheid Midden-Nederland, met één politiechef, die deel uit maakt van de EENHEIDSLEIDING Midden-Nederland.

Jammer ik vond de bordjes in de parkeergarage, gereserveerd voor de KORPSLEIDING deftiger dan de huidige bordjes gereserveerd voor de EENHEIDSLEIDING.

Op Google gezocht naar de betekenis van het woord "Eenheidsleiding".
Ik kwam niet verder, dan dat de Politie en Scouting Nederland een eenheidsleiding hebben.

Info over de Nationale Politie

Vanaf 1 januari 2013 vormt de politie één korps, waar ongeveer 63.000 mensen werken. Eén korpschef (Gerard Bouman) heeft de leiding over deze organisatie die bestaat uit tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid voor regio-overschrijdend en specialistisch politiewerk en het Politiedienstencentrum voor ondersteunende taken. Donderdagochtend 3 januari vond in de Ridderzaal in Den Haag de officiële beëdiging van Gerard Bouman tot korpschef van de nationale politie plaats.

Vanaf 1 januari 2013 geldt de Politiewet 2012. Vanaf die dag is de korpschef ook bevoegd om namens de nationale politie besluiten te nemen. Hieronder staan die besluiten die voor u van belang kunnen zijn.

Binnen de nationale politie bestaat slechts één bestuursorgaan in de zin van de Algemene wet bestuursrecht: de korpschef. De korpschef is in alle wet- en regelgeving aangewezen als bevoegd orgaan om besluiten te nemen. Via een mandaatbesluit heeft de korpschef veel van deze bevoegdheden gemandateerd aan de leidinggevenden van de regionale en landelijke eenheden en aan de directeuren van bedrijfsvoeringsonderdelen. De politiechefs en de directeuren hebben veel van deze gemandateerde bevoegdheden weer ondergemandateerd aan districtchefs en afdelingshoofden. Al deze functionarissen zijn hierdoor bevoegd om besluiten te nemen namens de korpschef. 

zondag 3 februari 2013

Hij is terug, nu nog de verbinding.19 januari verloor ik mijn diensttelefoon bij de werkzaamheden in de natuur van Haarzuilens, vermoedelijk onder de sneeuw verdwenen.
Na diverse, vruchteloze pogingen om de telefoon terug te vinden, vandaag nog maar eens een poging gewaagd. Inmiddels een periode van sneeuw, regen en vorst verder.


Dit keer succes en vond ik mijn oude Nokia in zijn hoesje terug in het gras bij een boom. Thuis het geheel uit elkaar gehaald en gedroogd.
En ....... het werkt, alle nummers zitten er nog in, alleen nu nog even het nummer weer op vrij laten zetten.
Misschien dat dit sneller gaat dan de aanvraag voor een nieuwe telefoon, waar ik al langere dan een halve maand mee bezig ben om dat georganiseerd te krijgen. Een spel van mail op mail, van het bekende kastje en de muur, en van formulier naar formulier.

Een nieuwe tuinvogel

Blauwe reiger
Dat was even schrikken toen ik naar buiten keek. Een grote Blauwe Reiger achter op het dak van het schuurtje. Met grote ogen zat hij naar de inhoud van de vijver te kijken, waar de oranje visjes weer  genieten van het ijs loze water.


Wel leuk om naast de Gaai, Mus, Koolmees, Pimpelmees, Heggenmus, Winterkoning, Merel, Spreeuw, Houtduif, Turkse Tortel, Ekster en Kauw nu ook een Blauwe Reiger, als tuinvogel te kunnen toevoegen.