zaterdag 26 september 2020

Een grasmus met het Westnijlvirus.

Cetti's Zanger

Ineens verschijnt er in het nieuws het bericht dat er ergens in de provincie Utrecht het Westnijlvirus was aangetroffen bij een vogel. (zie bericht onder deze blog)

Nu helemaal echt nieuws was het nu ook weer niet. Het was binnen de VRS De Haar al bekend dat het Westnijlvirus was vastgesteld bij een Grasmus die zich in het griend van Haarzuilens ophield.

Al eerder heb ik in een blog melding gemaakt dat er naast het ringen in het kader van een Zoönose onderzoek ook vogels bemonsterd werden. Door deze extra inspanning kon het virus ontdekt worden.

Jammer dat ik geen foto gemaakt heb van deze Grasmus. Ik had hem zelf uit het net gehaald. Maar in mijn archief zit wel een eerder gemaakte foto van een Grasmus.

Grasmus

Inmiddels zijn er door het aantreffen van het Westnijlvirus extra mankracht ingeroosterd voor het vangen en bemonsteren van vogels.

Ringen, meten en
controleren op vet en rui (gezondheid)

Afgelopen week kwam zelfs Henk van der Jeugd, hoofd van het Vogeltrekstation met twee studenten in de griend vogels vangen en bemonsteren.

Werd een mooie ochtend, waarbij naast het ringen een flink aantal vogels bemonsterd konden worden.

Cetti's Zanger

De kers op de taart, was een Cetti’s Zanger. Een vogel die regelmatig in de griend gevangen wordt, maar voor Henk een nieuwe ringsoort was.

Cetti's Zanger

Van de 60 vogels werden er door Henk 44 geringd en door de studenten 36 bemonsterd. Nu nog even wachten op het resultaat van de monsters.


 

Bericht van RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - In de regio Utrecht is een grasmus gevonden die besmet is met het Westnijlvirus. Het is de eerste keer dat dit virus in Nederland is aangetroffen, maakte het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bekend.

Het virus komt vooral voor bij vogels en wordt overgebracht door muggen. Wanneer mensen besmet raken, worden zij meestal niet ziek. Zo'n 80 procent krijgt helemaal geen klachten, 20 procent krijgt milde symptomen zoals koorts en griepachtige klachten. In uitzonderlijke gevallen kan een infectie leiden tot ernstige neurologische klachten.

Het Westnijlvirus heeft zich de laatste tientallen jaren verspreid over grote delen van de wereld, waaronder Zuidoost- en Centraal-Europa en Duitsland. Muggen raken geïnfecteerd doordat zij zich voeden op besmette vogels. Daarna verspreiden deze muggen het virus naar andere vogels en soms ook naar mensen en andere zoogdieren, zoals paarden. Het virus wordt niet via muggen van mens naar mens of van mens naar dier overgebracht.

De grasmus is een broedvogel. Grasmussen arriveren in april en vertrekken in de nazomer weer naar Afrika. Omdat de grasmus positief is getest in de zomer, is het volgens het RIVM zeer waarschijnlijk dat deze mus het virus in Nederland heeft opgelopen. Dezelfde vogel was in het voorjaar ook gevangen en negatief getest.

zaterdag 19 september 2020

Een fazant in het slag en een bladkoning in het net

Fazant

 Er wordt druk gevangen, geringd en bemonsterd in het griend van Haarzuilens.
Nu de CES voorbij is, mag er weer een extra net gezet worden.
En dat kan je gerust aan Tijs overlaten.

Het slagnet werd weer in orde gemaakt, vooral het gras en onkruid stond zo hoog dat er een bosmaaier aan te pas moest komen om het weer kort te krijgen.

Een plekje voor een hijsnet was er ook nog en het verlengen van enkele mistnetten behoorde ook nog tot de mogelijkheid. En ach waarom ook niet af en toe een grofmazig net in de heel vroege uurtjes ergens aan de rand van ons gebied.

Leuk al die netten. Het levert in ieder geval een aardige variatie aan vogels op.
Een groter verschil dan tussen een Fazant en Bladkoning is er niet.

Wel jammer dat er niet altijd een gelegenheid is om alles op de foto te zetten.
Maar ja, de gezondheid van de vogels staat met stip op nummer één.

Bladkoning

Fazant

Fazant

Bladkoning

Bladkoning

Fazant

Fazant

Roodborst

Roodborst

Heggenmus

Winterkoning

Tuinfluiter

Staartmees

Grote Bonte Specht

Bemonsteren

RoodborstMag ik vogels vangen en ringen ?

 

Tafels staan klaar op veilige onderlinge afstand

Om maar voor mijzelf direct een antwoord te geven.
Als medewerker van VRS De Haar, mag ik de netten open zetten en onder toezicht van een ringer de vogels uit de netten halen.

Opstart certificering-examen

Nee ringen mag ik niet.
Alleen de personen, die geruime tijd onder toezicht van een ervaren ringer ervaring hebben opgedaan, mogen na het af leggen van een examen, gevolgd door een certificaat van het Vogeltrekstation zelfstandig ringen.

Maurice en Gerard van VRS De Haar

Niet zo gek natuurlijk.
Ten eerste heb je te doen met levende vogels, waarbij het welzijn van de vogels dan ook voorop staat.
Laat het weer toe om de netten op te zetten ?
Kan de vogel zonder schade uit het net gehaald worden ?
Wordt op de juiste wijze, de juiste ring aangebracht ?

Eendenkooi Haarzuilens
prachtig natuurgebiedje

Daarnaast is de administratie minstens zo belangrijk.
Welke vogel is het ? Mannetje of vrouwtje ? jong of oud en hoe oud dan ?
Is de vogel gezond ?
Heeft de vogel voldoende vet verzameld om naar het zuiden te vliegen ?
Klopt het ringnummer ?
Bij terug vangst is het van belang om de juiste gegevens te kunnen vergelijken.

Examen onderdeel
Veilig uit net halen van een vogel

Een aantal handelingen zijn standaard, maar ook in de ringers-wereld verandert er wel eens wat. Daarnaast is het ook noodzakelijk om zo af en toe alles weer bij te spijkeren.

Mistnet in de zon
Laat zo goed de opbouw van het net zien.
Een vogel vliegt tegen het net en valt in een plooi

Vandaar dat er jaarlijks op locatie onder leiding van het Vogeltrekstation verplichte opfris cursussen plaatsvinden. Waarna bij goed resultaat het certificaat weer verlengd wordt.

Paapje

In verband met het Corona virus dit keer in aangepaste vorm en op anderhalve meter.

Kijken, overleggen, beoordelen en leren van elkaar

De cursisten werden in groepjes verdeeld over drie tafels, die op ruime afstand van elkaar stonden. Ook was er voldoende alcohol om de handen te ontsmetten.

Rietzanger

De vogels werden geringd door ringers van VRS De Haar.
Daarna werden enkele vogels uitgereikt bij een tafel, waar gezamenlijk de bijzonderheden van de vogel bekeken, gemeten, onderzocht en besproken werden.


Op zo’n blog mogen foto’s van vogels niet ontbreken.
Alleen was voor mij weinig ruimte om daar foto’s van te maken.
Dus enkele foto’s van augustus 2020 uit het archief gehaald

Gekraagde Roodstaart

Gekraagde Roodstaart


Roodborsttapuit

Roodborsttapuit & Paapje


donderdag 3 september 2020

De familie Bontbekplevier

Bontbekplevier
Begin september 2020 op de Brouwersdam.
Langs de waterlijn tussen de stenen en het gesmolten asfalt op de dijk in het zonnetje liep een Bontbekplevier. Eigenlijk maar een klein lopertje, die je zo maar over het hoofd ziet tussen die grote stenen klompen..

En dat deden we dan eerst ook.
Naast het parmantig foeragerende Bontbekpleviertje liepen er nog drie te stappen. 
Gewoon een hele familie, die zich niets aantrokken van alle mensen en de auto’s die op de dijk reden. Genieten en ondertussen de camera laten klikken. Dus zo maar wat plaatjes van deze vogel. 

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

BONTBEKPLEVIER

Deze vogels hebben een zwart verenkleed met witte banden op de kop, borst en hals, oranje poten en een oranje, zwartgepunte snavel. Door het donkere oog is de bontbekplevier te onderscheiden van de kleine plevier. In de vlucht is duidelijk een witte streep te zien. Dit is voor beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 18 tot 20 cm en het gewicht 50 tot 70 gram.

De bontbekplevier is een pionier van open, zandige en slikkige plaatsen. Het kop- en borstpatroon en de oranje-zwarte snavel zijn opvallend. Maar als een bontbekplevier broedt op een schelpenstrand is hij bijzonder goed gecamoufleerd. Zeldzame broedvogel van Rode Lijst die broedt op kwetsbare plaatsen op de grond: strand met veel schelpen, zandbanken e.d. Trekt wel algemeen door, vooral in het Waddengebied.

VOEDSEL Allerlei ongewervelde dieren die op de grond of in slik leven: garnalen, wormpjes, slakjes (bijvoorbeeld wadslakjes), insecten en hun larven (waaronder kevers, vliegen, muggen), spinnen en andere geleedpotigen. Zoekt zijn voedsel niet op de tast maar op het oog, op kenmerkende plevierenmanier: lopen-stoppen-pikken etc.

De bontbekplevier is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bontbekplevieren beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de bontbekplevier is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. (Bron: Vogelbescherming / Wikipedia)