donderdag 3 september 2020

De familie Bontbekplevier

Bontbekplevier
Begin september 2020 op de Brouwersdam.
Langs de waterlijn tussen de stenen en het gesmolten asfalt op de dijk in het zonnetje liep een Bontbekplevier. Eigenlijk maar een klein lopertje, die je zo maar over het hoofd ziet tussen die grote stenen klompen..

En dat deden we dan eerst ook.
Naast het parmantig foeragerende Bontbekpleviertje liepen er nog drie te stappen. 
Gewoon een hele familie, die zich niets aantrokken van alle mensen en de auto’s die op de dijk reden. Genieten en ondertussen de camera laten klikken. Dus zo maar wat plaatjes van deze vogel. 

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

Bontbekplevier

BONTBEKPLEVIER

Deze vogels hebben een zwart verenkleed met witte banden op de kop, borst en hals, oranje poten en een oranje, zwartgepunte snavel. Door het donkere oog is de bontbekplevier te onderscheiden van de kleine plevier. In de vlucht is duidelijk een witte streep te zien. Dit is voor beide geslachten gelijk. De lichaamslengte bedraagt 18 tot 20 cm en het gewicht 50 tot 70 gram.

De bontbekplevier is een pionier van open, zandige en slikkige plaatsen. Het kop- en borstpatroon en de oranje-zwarte snavel zijn opvallend. Maar als een bontbekplevier broedt op een schelpenstrand is hij bijzonder goed gecamoufleerd. Zeldzame broedvogel van Rode Lijst die broedt op kwetsbare plaatsen op de grond: strand met veel schelpen, zandbanken e.d. Trekt wel algemeen door, vooral in het Waddengebied.

VOEDSEL Allerlei ongewervelde dieren die op de grond of in slik leven: garnalen, wormpjes, slakjes (bijvoorbeeld wadslakjes), insecten en hun larven (waaronder kevers, vliegen, muggen), spinnen en andere geleedpotigen. Zoekt zijn voedsel niet op de tast maar op het oog, op kenmerkende plevierenmanier: lopen-stoppen-pikken etc.

De bontbekplevier is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen, zijn bontbekplevieren beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de bontbekplevier is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. (Bron: Vogelbescherming / Wikipedia)

1 opmerking: