dinsdag 31 december 2013

2013 een bijzonder vogeljaar.

Blauwstaart
Als voormalig misdaad analist vind ik het nog steeds leuk om, informatie te verzamelen, te puzzelen, alles op een rijtje te zetten, en het vervolgens voor anderen inzichtelijk te maken.

door mij geregistreerde waarnemingen
Het jaar is bijna voorbij, wat is er dan niet leuker om de resultaten van het vogeljaar 2013 in beeld te brengen.
een vogelaar
Om met de eerste gegevens te beginnen :
De hoogst genoteerde vogelaar heeft meer dan 500.000 waarnemingen geregistreerd, met in totaal 463 verschillende soorten vogels.

Waar lopen we het meest
Mijn cijfers zijn van een andere orde, 7480 waarnemingen en 244 soorten vogels (incl. 25 exoten )
Oké, we vergeten even die bijzondere vogelaar en gaan verder met de eigen cijfers.
Samen op pad en met de camera's
99,9% van mijn waarnemingen werden onderbouwd met foto’s. In totaal staan er dan ook van mij zo’n 12.000 foto’s op de site www.waarneming.nl De 1ste waarneming die ik plaatste was op 13 april 2008.
Het aardige van foto’s is, dat de waarneming ook gewaardeerd kan worden op juistheid. Regelmatig word ik dan ook door een “admin” op de vingers getikt, dat de soort gewijzigd moet worden. Vooral bij de meeuwen vergis ik mij nog weleens. Overigens de 1ste waarneming was fout. Ik dacht dat het om Wilde eenden ging, maar het waren parkeenden ofwel soepeenden.
Hoeveel ?
Nog even verder in totalen, voordat we terug gaan naar 2013.
Volgens de registratie heb ik in de afgelopen jaren  zo’n 18.000 grauwe ganzen, 12.000 spreeuwen en 27.000 smienten gezien. Op zich zullen er het veel meer geweest zijn, omdat ik een beetje aan de voorzichtige kant schat. Hoeveel smienten passen er in de Haarrijnse plas.?
250 vogelaars en 1 sperweruil
Naast af en toe een bezoekje aan de kust voor de broodnodige variatie, werden de meeste soorten gespot in onze eigen provincie Utrecht, met één uitzondering, de Sperweruil in Zwolle, die dan ook het landelijke nieuws haalde. Maar in hoeverre er dan nog van natuurbeleving sprake is, met 250 vogelaars om je heen is de vraag. (inmiddels 4000 foto’s van dezelfde vogel op waarneming)
In 2013 werden er door mij 206 verschillende vogels gezien, ingevoerd en bijna allemaal voorzien van foto (s).
hottentottaling
Waaronder 28 nieuwe soorten : Kaapse Casarca, Hottentottaling, Witoogeend, Zwarte Ibis, Roze Pelikaan, Sneeuwgors, Blauwe Pauw, Witbuikrotgans, Zwarte Rotgans, Geelgors, Appelvink, Kruisbek, Roodkeelduiker, Hop, Zwarte Zeekoet, Daurische Klauwier, Temmincks Strandloper, Poelruiter, Pontische meeuw, Bijeneter, Bramsijs, Velduil, Boomleeuwerik, Cetti’s Zanger, Strandplevier, Kanarie, Sperweruil en Blauwstaart.
E
en aantal soorten op de foto kunnen zetten met dank aan de vogelaars in het veld of door van vogelaars afkomstige informatie over de locatie.
Ja, ja hij staat op de lijst, als zeldzame soort in 2013
MAAR, de meest bijzondere waarneming in onze eigen provincie, werd door mij toevallig gedaan. Pas bij het maken van de foto werd het duidelijk dat het dit keer niet om een roodborstje ging. Thuis, na raadpleging van de vogelboeken en internet werd helemaal duidelijk dat het om een voor ons land bijzondere dwaalgast ging. Inmiddels was het al te donker om de vaste groep vogelaars te waarschuwen. De Blauwstaart werd 13 keer eerder gezien in Nederland en nu voor het eerst in de provincie Utrecht.
Wel jammer dat het eureka gevoel er pas achter de computer was. Het is toch wel heel bijzonder voor een (amateur) vogelaar dat hij een zeldzame soort in zijn omgeving ontdekt.
blauwstaart
Dat de Blauwstaart bijzonder is, mag wel blijken uit het gegeven, dat de foto bijna 8000 keer is bekeken (normaal wordt een foto plm. 50-100 keer bekeken) en dat de foto in de maand november 2013 bij de 30 hoogst gewaarde foto’s staat.
Update 22.02.2016 =  foto 11.102  keer bekeken.

19 januari 2014 :
Beste Huib de Rooij,
Het geval van Blauwstaart van 13 november 2013 te Kockengen - Hollandse Kade, Woerden (gemeente)  (UT) is aanvaard.

http://www.dutchavifauna.nl/species/blauwstaart?r=26331
Met vriendelijke groeten,
CDNADuinlustparkweg 98A | 2082 EG | Santpoort-Zuid

cdna@dutchbirding.nl
De waarneming kan nu op zeker gezet worden.

april 2013
Ook een foto van jonge Wilde eendjes wist een hoge waardering te krijgen in april 2013. Ook leuk.
maandlijstje
Via de database, die door waarneming wordt gebruikt is het mogelijk om via allerlei soorten bevraging tabellen op te hoesten en vergelijkingen met anderen te maken. Door deze cijferreeksen ontstaat een soort competitiestrijd. Wie heeft de meeste soorten ? Wie heeft de mooiste foto’s ? Jaarlijsten, maandlijsten, gebiedslijsten, regiolijsten etc…
2013 jaar van de patrijs
Nu nog de belangrijkste vraag : wat doen we of anderen ermee en waarom doen we het ?
Met ingevoerde gegevens kan statistisch veel gedaan worden. Over welke afstanden verplaatsen de vogels zich. In welke gebieden, leven welke vogels. Gaat een bepaald soort sterk achteruit of is er een sterke toename. 2013 was het jaar van de patrijs en 2014 wordt het jaar met extra aandacht voor de spreeuw. Gaat deze soort echt zo achteruit ?
2014 jaar van de spreeuw
Waarom doe ik het ? Om buiten te zijn, in de natuur. Met de doelstelling vogels te leren kennen. Welk geluid maken ze ? Wat is de leefomgeving ? Hoe herken ik ze ? Hoe mooi zijn ze ? Wat doen ze ? Met een glimlach kijken naar een reiger die een snoek weg werkt. Zoeken in de lucht naar de roepende buizerd. De futen met de jonkies op de rug. De zorg voor elkaar. En dan is het extra leuk als je een mooie foto kan maken of een voor jou nieuw soort ontdekt.
geen vogelaar, wel een natuurliefhebber
En als je dan toch buiten in de natuur loopt zie je zoveel meer naast de vogels. Prachtige bloemen, insecten, een haas die er letterlijk als een haas vandoor gaat, een egeltje dat voor je neus het pad oversteekt. Gewoon om je heen kijken en genieten van de natuur.
(klik op de foto's voor grotere afbeeldingen)

maandag 23 december 2013

Op weg naar de kerst

Leonie
Loop ik het politiebureau uit, op weg naar het kerstconcert, staat Leonie van de afdeling communicatie,  voor de filmcamera van RTV Utrecht.
Ja, als de camera dan toch in de tas zit, maar even een plaatje maken. Leonie zien we vanavond wel weer terug tijdens het nieuws van RTV Utrecht.

Het laatste kerstconcert in 2013 is voor het Bartholomeus Gasthuis in de Lange Smeestraat te Utrecht. Al jaren sluiten we de kerstconcertenreeks af in het Bartholomeetje. Het politiekoor zingt hier graag en ook vandaag waren we met een flink koor van 29 zangers aanwezig.
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
Hand in hand samen 'Ere zij God'zingen
Daarnaast is het ook de plek voor de fans van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior, om het koor nog een keer te horen zingen. De supporters waren dan ook in ruime mate aanwezig. Oud bestuurslid Hans Warning, oud zanger Wim van de Berg en diverse partners, kinderen en kleinkinderen van zangers.
De kerkzaal van Bartholomeus gasthuis is een prachtige zaal om in te zingen en de gasten en vrijwilligers maakten het geheel tot een ontspannen kerstconcert. Vooral de bekende Nederlandse kerstliederen vielen in de smaak en werden hard- of zachtjes meegezongen.
 
Een hoogtepunt voor de gasten was het samen zingen van het ‘ Ere zij God’ waarbij een gedeelte van het koor met de bezoekers meezingt. Ontroerend dat een oudere dame een zanger bij de hand pakt tijdens dit lied. Zelf stond ik naast een oudere man, die met een brede glimlach mee zong.
Regelmatig maken de zangers dan de opmerking ‘daar doen we het toch voor ’.
Alle lezers van de blog ; Fijne Kerstdagen en een veilige jaarwisseling.

zaterdag 21 december 2013

Huiskamer kerstconcert in Warande

Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
In de agenda van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior stond voor vandaag Huize Tamarinde te Utrecht. In 2011 hebben we er voor het laatst gezongen. Tamarinde heeft een mooie grote ruimte om te zingen.
Tamarinde
Bij binnenkomst worden we doorgestuurd richting Warande. Daar wordt het concert gegeven. Er is de afgelopen tijd veel veranderd en op de plaats van het oude Warande is veel nieuwbouw. Een groot appartement gebouw en een centraal gebouw met een restaurant en achter dit restaurant is de zaal waar het politiekoor zal optreden.
Warande
Jammer, het is wel allemaal nieuw, maar de ruimte is laag en niet al te groot. De bezoekers komen met de rolstoel vanuit Tamarinde. Ook tijdens het concert komen er nog bezoekers binnen.
Adriaan, nog even de muziek op volgorde
De sfeer is ontspannen en gezellig. De mensen zingen mee met het koor en geven direct commentaar op de aankondigingen van onze spreekstalmeester Bert Landman. ‘Een Duits lied mag, dat verstaan we wel’. ‘Een Spaans lied, dat verstaan we niet’. ‘Ja, dat lied ken ik”.
 
Ondertussen heeft Marjan, onze pianiste, uitgebreid contact met een oude dame (92) die schuin achter haar zit en geniet van het virtuoze pianospel.
Duits mag, dat kunnen we verstaan
Iedereen, vooral de zangers, schieten in de lach als Bert tegen de lichtknoppen leunt, waardoor het licht een aantal keren aan- en uit gaat.
Iedereen blij, vrolijk en enthousiast
Een gesprekje met de activiteitenleiding leert dat er in de zorg veel veranderd is. De bewoners waar we eerder voor zongen zijn er niet meer en de bewoners van nu vragen gezien hun lichamelijke- en geestelijke toestand meer zorg. Maar wordt er direct bij verteld, de bewoners genieten toch van de muziek. En dat hebben we ook gezien en gehoord vanmiddag, de blije gezichten, het commentaar en het applaus. En daar wordt jezelf ook vrolijk van.
de nieuwe zaal in de Warande

bloemen voor de pianiste

Marjan Fey
 

Kerst in de Betuwe

protestante kerk te Deil
Vrijdagavond 20 december 2013 in het donker op weg naar de Betuwe, voor de medewerking aan een kerstconcert in de kerk in het dorpje Deil. Op de A2 passeren we de grootste kerstboom van Nederland. Volgens de organisatie van het concert, is de kerk makkelijk te vinden. In Deil staat maar één kerk. Nu zo makkelijk was dat ook weer niet, met al die nauwe , donkere straatjes, maar we kwamen op de dijk en vonden de protestante kerk aan de Deilsedijk.

gezamenlijke repetitie
Een kleine vierkante kerk met nog van die ouderwetse banken. Maar met voldoende ruimte onder de preekstoel voor twee koren. Langzaam aan kwamen de zangers en zangeressen binnen en rond zeven uur stonden beide koren, het Chr.gem.zangver. “Jubilate Deo” o.l.v. Henk van de Plassche en het Utrecht Politie Mannenkoor Excelsior o.l.v. Michel de Valk. op het podium om de gezamenlijke nummers door te zingen.
Henk van de Plassche
Nadat Jubilate Deo ook zelf nog enkele nummers doorgezongen hadden , kon het politiekoor de akoestiek van de kerk zelf uit testen. Een kerk is voor een koor een hele mooie omgeving om te zingen. De klanken komen veel beter tot hun recht in de kerk, maar betekent ook dat er mooi zuiver gezongen moet worden. Een schone taak voor de dirigent.
Michel de Valk, filmpje voor de blog
Samen brachten de koren een mooi afwisselend kerstprogramma, met als gezamenlijke liederen : Transeamus, Still a Bach Chrismas en het Ere zij God.
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
Hoe komt een Utrechts politiekoor in Deil terecht ?

Marjan Fey
Nu heel simpel, de pianiste van Jubilate Deo en de pianiste van het Utrechts politiemannenkoor is Marjan Fey. Marjan bracht de koren bij elkaar voor dit gezamenlijke kerstconcert.
voor de familie

 (foto's Riet de Rooij)

vrijdag 20 december 2013

Kerstviering de Vijverhof

kerststal de Vijverhof
Vanmorgen op tijd richting Harmelen naar Heremalerhof. Zo heette het daar. Nu is het de Vijverhof.
Al jaren is het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior te gast bij de kerstviering.
 
pianist Michel de Valk
En al jaren zijn het naast het personeel en de vrijwilligers, dezelfde vaste medewerkers aan deze dienst, dominee Hanny Schepers en pastoor Jos Verkley leiden de dienst, Michel de Valk achter de vleugel en het politiekoor voor ondersteuning van de dienst.
 
Pastor & dominee
We zijn er aan gewend, dat er een cijferslot op de deur zit, mensen hard op of zachtjes meezingen en zo af en toe geholpen moeten worden. Prachtig om te zien hoe er telkens familie of vrijwilligers opstonden om een bladzijde van het programmaboekje om te slaan voor het volgende nummer.
 
Kerstviering
Zelf had ik het gevoel dat ik tijdens de zang leiding gaf aan een drietal oudere dames. De dames zongen geweldig goed mee en bleven mij aankijken, of ik wel het zelfde zong. Heel knap dat ze mee konden zingen. Het lange termijn geheugen heeft de kerstliederen goed bewaard.
solist Bert Landman
Na afloop het gedicht van de dominee en fles voor de dirigent en een roos voor de zangers.

Utrechts Politie Mannenkoor excelsior
 

Thuis belde mijn zoon op. Waar we waren. Hem verteld waar we gezongen hadden. “O”, was zijn antwoord, “die zijn het nu dus al vergeten, dat jullie geweest zijn”.
Misschien wel, maar ze hebben wel van harte meegezongen.

een roos voor de zangers
 

donderdag 19 december 2013

Donker Utrecht

Domtoren
Het lijflied van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior is ‘Als ik boven op de Dom kom’.
Vanmiddag loop ik door de stad en zie de Dom, het centrale punt van Utrecht, in het zonnetje staan.Toevallig moet ik daar in de buurt zijn voor de kerstborrel van de afdeling communicatie. Na afloop wandel ik terug richting politiebureau en geniet van het lekkere weer, de mensen, de verlichting en de sfeer van de stad.

Domtoren

De camera die ik bij me heb is eigenlijk niet geschikt voor dit werk, maar toch probeer ik met enkele beelden de sfeer vast te leggen.
Oude Gracht
Grappig die muzieksleutels in de boom vlak bij het muziekcentrum en zelfs het bureau heeft in de avond een andere sfeer dan op de dag.
muziekboom
bureau Paardenveld