maandag 25 april 2011

De Westbroekse Zodden

De Westbroekse Zodden
Op de fiets richting Westbroekse Zodden, een natuurgebied bij Westbroek. Opnieuw prachtig weer om er op uit te trekken.
Vreemd eigenlijk,
De Pinksterbloemen bloeien, terwijl het Pasen is.
De Meidoorn bloeit en ruikt ontzettend lekker, terwijl het nog april is.
De temperatuur schommelt rond de 25%, terwijl ijsheiligen nog niet geweest is.
Libelle (Viervlek)
Boomvalk
Maar goed het was genieten op de fiets, in ieder geval op de wegen en fietspaden die verboden zijn voor auto’s. Op de smalle doorgaande wegen was het oppassen voor alle cabrio’s die er ook op uittrokken.
In het natuurgebied, bereikbaar via het Bert Bos Pad, was het op enkele wandelaars en overvliegende sportvliegtuigjes, lekker rustig en zongen de vogels volop. De vogel van de dag was de Boomvalk.
De Westbroekse Zodden is een laagveenmoerasgebied. Het gebied dat vooral bekend is om zijn trilvenen, is rijk aan zeldzame planten en typische moeras-, water- en weidevogels. De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turfindustrie in de middeleeuwen. Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weide- en watervogels.
Bert Bos Pad
Historie
Jarenlang heeft het water ondergronds zijn weg vanuit de Utrechtse Heuvelrug naar de nabij gelegen valleien gevonden. De valleien stonden ook onder invloed van het stromende water van de rivier de Vecht. Bij hoog water stonden de uiterwaarden van de rivier onder water. Het landschap werd moerassig en er ontstond in de Holoceen (11.560 jaar geleden) een dikke laag veenpakket.
Tussen de 12e en 16e eeuw werd het veen als brandhout gebruikt. Nederland werd één van de belangrijke leveranciers van veen en er ontstond een ware turfindustrie. De grote vraag naar turf in de middeleeuwen heeft op het Utrechtse landschap een grote invloed gehad.
Door evenwijdig aan elkaar lopende lange sloten te graven langs de veenoevers, liet men het water van het vochtige veengebied in de sloot lopen. Het ontginnen van veen zorgde ervoor dat er open plassen ontstonden. Door het droogleggen van de open plassen ontstonden er weer weilanden. De huidige Westbroekse Zodden hebben op deze manier vorm gekregen, door het ontgonnen veen.
Westbroekse Zodden
De natuur krijgt vrijspel
Later zakte de turfindustrie in. De natuur kreeg weer vrij spel en de bestaande petgaten en legakkers groeiden dicht. Er ontstond een verlandingsproces van waterplanten en oeverplanten. Dit staat nu bekend als trilveen. Ook de wildgroei in het moerasbos van elzen en wilgen heeft de natuur goed gedaan. Verder wordt de natuur hier een handje geholpen door de beheerder van het gebied: Staatsbosbeheer, die taken voor haar rekening neemt zoal het maaien van de legakkers in het najaar. In het voorjaar en in de zomer zit het moerasgebied vol met insecten en dieren. De smaragdlibel, platbuik, viervlek en vuurjuffer voelen zich er goed thuis en vogels als de zilverreiger, visarend, snor, rietzanger, rietgors, ijsvogel en blauwborat worden hier rijkelijk vertegenwoordigd. (bron: Hollandgroen.nl)
Westbroekse Zodden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten