donderdag 13 september 2018

De Draaihals, een bijzondere vogel

draaihals
Vanmorgen vroeg op pad om de netten open te zetten voor het vangen en ringen van vogels, samen met Tijs en Kim.
Al een tijdje staat op mijn verlanglijstje om een DRAAIHALS eens van dichtbij te kunnen zien, maar tot nu toe zonder succes.

Draaihals
Vandaag was het dus wel raak en liet de vogel zich bewonderen. Wat een draaihals is die Draaihals, om jaloers op te worden hoe soepel deze vogel zijn nek kan bewegen en draaien.
Geen wonder dat ze deze vogel dan ook zo genoemd hebben.
Een bijzondere vogel, schitterend om te zien met zijn prachtig verenkleed en bijzonder om zijn gedrag.

Draaihals
Was trouwens best hard werken, 

woensdag- avond 101 vogels 

en donderdag- morgen 238 vogels. 

Als beloning mooie soorten, zoals op de lijsten te zien is. ( klik op een lijst of foto voor groter formaat)

Draaihals
DRAAIHALS
De draaihals is met zijn bruine camouflagekleuren een heel ander soort specht dan de bekende grote bonte specht. In Nederland vooral als zeldzame doortrekker te zien. Hij nestelt in boomholten vooral in berken. Alleen tijdens de broedperiode zitten draaihalzen vaak, zoals de andere spechten, tegen een boomstam; de rest van het jaar vooral op de grond. Draaihalzen foerageren op de grond in schrale pioniervegaties op zandgrond en leven van mieren. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Draaihals
Draaihalzen zijn onopvallende, maar onmiskenbare vogels; hun bruine verenpak biedt een uitstekende camouflage in de oude loofbomen waarin ze broeden. De draaihals dankt zijn naam aan de flexibele hals, die in vreemde kronkels gedraaid kan worden.

Draaihals
LEEFGEBIED
Gebroed wordt in oude, meestal deels verrotte loofbomen. Nu in open loofbos op zandgrond (veelal grenzend aan heide), vroeger ook wel in boomgaarden en tuinen. De draaihals eet mieren (vooral zwarte wegmieren en hun poppen zijn favoriet). Ze zoeken ze in bomen en op de grond.

Draaihals
VOEDSEL
Vooral mieren, maar ook andere ongewervelden. Zoekt op de grond naar voedsel, steekt daarbij de lange kleverige tong in mierengangen.

Draaihals
VOGELTREK
De Nederlandse draaihalzen overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vanaf half april-begin mei zijn ze weer terug in Nederland. Tot in mei zijn ook overal in Nederland doortrekkers (zeldzaam) waar te nemen die richting Scandinavië. Ze trekken 's nachts. In het najaar doortrek van half augustus tot ver in oktober.

Draaihals
De draaihals staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'ernstig bedreigd'. Draaihalzen hebben te maken met een verslechterd voedselaanbod. De mieren die ze eten verdwijnen of worden onbereikbaar voor deze vogel door vergrassing en verbossing van schrale pioniervegetaties. 

Draaihals
Vermindering van stikstof in de lucht (door intensieve landbouw/verkeer) is noodzakelijk om de situatie te verbeteren. Gebrek aan nestbomen - berken - is ook een probleem voor deze soort. Natte zomers zijn ook ongunstig voor het voedselaanbod van de draaihals. 

Draaihals
De populatie in Nederland is intussen erg geïsoleerd geraakt in een krimpende populatie in West-Europa (al verschilt de situatie per land). Droogte in de Sahel (het overwinteringsgebied) kan voor de draaihals ook negatief uitpakken. ( Bron: Vogelbescherming.nl)

Draaihals

3 opmerkingen:

 1. Pfffft, oh, oh,oh....ik word er gewoon beroerd van...
  Wat mooi!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Natuurlijk moet het teveel aan stikstof weer even genoemd worden. Uiteraard heeft alles in de wereld er mee te maken....pfff, dát is pas om beroerd van te worden!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ja, stel linkse rakkers. Je denkt op een leuke site te zitten, moet er weer even zoiets tussendoor gegooid worden. Etters.

  BeantwoordenVerwijderen