woensdag 29 juni 2011

De Ransuil

Ransuil
In het voorjaar kreeg ik een tip dat er een groep Ransuilen zaten in Houten, midden in een woonwijk. Dus direct op pad en in een boom zaten vier Ransuilen me aan te kijken.
Nog leuker is het natuurlijk als je de jonge Ransuil op de foto kan zetten en ook dat lukte ergens in de provincie Utrecht. Aangezien de Ransuil vrij kwetsbaar is en ook op de rode lijst staat, kan ik de locatie niet prijs geven, dus ook maar niet op waarneming gezet.
Ransuil met jong
De Ransuil
Ransuilen zijn bijzonder onopvallend en worden dan ook zelden gezien. Des te groter is de verwondering wanneer men een roestplaats ontdekt waarin meerdere uilen bij elkaar de dag doorbrengen (roesten), in gestrekte houding een boomstam imiterend. Het geluid van de ransuil is al bijna even onopvallend. Het geluid van net uitgevlogen jongen echter, kan late wandelaars of fietsers de stuipen op het lijf jagen. Het bestaat uit rauwe kreten en ijselijk geschreeuw. Onder de veren gaat een verbazingwekkend klein lichaam schuil. Een uil bestaat vooral uit veren, zo lijkt het. Toch blijkt de snavel een stuk groter te zijn dan het deel dat men kan zien uitsteken uit het gezichtsmasker. Net als veel andere vogelsoorten maken ransuilen braakballen, die alle onverteerbare delen van hun prooi het lichaam uitwerken voordat het spijsverteringskanaal erdoor verstopt raakt. Onder roestplaatsen kan soms een hele stapel van zulke harige ballen worden aangetroffen: voor onderzoekers een onschatbare bron van informatie over het menu van de uilen en daarmee ook over de muizen die in een bepaald gebied voorkomen.
Ransuilen hebben een enorm verspreidingsgebied. Het strekt zich uit van Scandinavie tot in China en van Ierland, via Portugal tot de steppegebieden van Centraal-Afrika.
Voedsel- en broedbiotoop : In open gebieden met voldoende landschapselementen als bosjes, houtwallen en dichte hagen vind de ransuil zijn voedsel, dat hoofdzakelijk uit (veld)muizen bestaat. In tijden van muizen schaarste schakelen veel ransuilen over op het eten van kleine vogels.
Doordat ransuilen zo'n onopvallend leven leiden is het aantal ransuilen in Nederland slechts bij benadering bekend. Wel is duidelijk dat deze uilensoort moeilijke tijden doormaakt; de aantallen zijn lager dan circa dertig jaar geleden. Waarschijnlijk broeden er in Nederland ongeveer 5.000 tot 6.000 paren. Staat op de rode lijst omdat het dier vrij kwetsbaar is. (bron: vogelbescherming.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten