vrijdag 24 juni 2011

De A2-tunnel in gebruik genomen

Oeverzwaluwnesten tegen A2 tunnel
De A2-tunnel, bij Utrecht, is in gebruik genomen, niet door voertuigen, maar door de oeverzwaluw.
Laatst reed ik van Maarssen naar Utrecht over de verlegde A2, langs de nog niet voor voertuigen in gebruik genomen bovengrondse tunnel van anderhalve kilometer. De tunnel is klaar, maar de software voor de beveiliging van de tunnel werkt nog niet.
De A2-tunnel is deels aan de zijkant beschermd door een laag zand. En laat nu daar de Oeverzwaluw zijn intrek hebben genomen.
Leuk natuurlijk om op de foto vast te leggen, maar ja, uit een rijdende auto lukt dat niet bij een snelheid van rond de 100 kilometer.
Nog een fotograaf ?
Geen oeverzwaluw
De oplossing was simpel gewoon vanaf de andere kant van de snelweg proberen om de nesten en de vogels in beeld te krijgen. De afstand was goed ingeschat, zo’n beetje halverwege de parkeerplaats van muziekcentrum Vredenburg, beter bekend als de rode doos. Vervolgens tussen enkele struiken door en van daaruit vrij zicht op de zandwal. Nu ja vrij zicht, als er tenminste geen verkeer langs raast en dit over zes rijbanen heen.
Maria van Antwerpen
Boven wel lukte het toch om een aantal foto’s te maken, op die momenten dat er geen verkeer over de A2 reed. Natuurlijk wel een flink aantal foto’s weg kunnen gooien, omdat er net een vrachtwagen passeerde op het moment dat er geknipt werd.
In totaal telde ik zo’n 90 openingen in het zand, als ieder ‘gat’ benut wordt, dan zitten er toch 90 nesten en het dubbele of meer aan Oeverzwaluwen.
De oeverzwaluw
Oeverzwaluw
Oeverzwaluwen zijn weinig kieskeurige vogels van open terreinen. Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: Er moet een kale, zandige of lemige steilwand zijn, waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden, en er moeten flink wat muggen of andere insecten rondvliegen, iets dat in de Nederlandse delta geen enkel probleem oplevert... Zoals de meeste insecteneters brengen oeverzwaluwen de winter door in Afrika; de Nederlandse broedvogels trekken vooral naar de Sahel-zone.
Vrij talrijke broedvogel; doortrekker in (vrij) groot aantal. De oeverzwaluw komt voor in het hele palearctische en nearctische gebied; van Ierland tot het noorden van India, het zuidwesten van China, de Pacific en Noord-Amerika. Op IJsland ontbreekt de oeverzwaluw, net als op spitsbergen en de eilanden in de Noordzee en de Atlantische Oceaan.
In rivier- en beekgebieden met steile oevers zoekt de oeverzwaluw naar insecten. Een grote kolonie oeverzwaluwen eet per dag tot wel enkele kilo's muggen!
Oeverzwaluwen trekken recht naar het zuiden, in een poging de afstand tot hun winterverblijf zo kort mogelijk te maken. Overwinteringsgebied De Sahel, het steppegebied ten zuiden van de Sahara. (bron: www.vogelbescherming.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten