donderdag 14 juli 2011

De Hooge Kampse Plas

De Hooge Kampse Plas
Begin van de week, nog bij mooi weer, in de vroege ochtend naar de Hooge Kampse Plas. Een plas waar ik al even niet meer geweest was. Even kijken hoe de stand van zaken was. Komende jaren worden er vrachtwagens grond in de plas gestort om er een mooi leefgebied voor de vogels van te maken. Het was er vrij rustig, weinig watervogels. Maar toch nog een mooie zwartkop en zanglijster op de foto kunnen zetten

De Hooge Kampse Plas
Kokmeeuw
Visdief
De Hooge Kampse Plas ligt ten zuidoosten van Groenekan (gemeente De Bilt) tussen Fort Voordorp en Beukenburg. De Hooge Kampse Plas is eind jaren ’70 gegraven voor zandwinning ten behoeve van de aanleg van de snelweg A27. Op sommige plekken is de plas 13 meter diep. Na de zandwinning is er afval en bagger gestort. Ondanks deze milieuonvriendelijke geschiedenis, heeft de plas nu een belangrijke natuurfunctie.
Zwartkop
Vogeleiland
In het midden van de Hooge Kampse Plas is een ondiepe plek, waar paaltjes boven water uitsteken. Hier wil Het Utrechts Landschap de grond ophogen om een vogeleiland te creƫren. De plas is in trek bij veel soorten watervogels. De oevers zijn al voor een deel natuurvriendelijker gemaakt. Hier kun je regelmatig ringslangen zien die liggen te zonnen. In de steile wand broeden ijsvogeltjes. Zij profiteren van de rijkdom aan vis in het water.
Het Utrechts Landschap en Dekker Van de Kamp zijn in het voorjaar van 2010 gestart met werkzaamheden aan de Hooge Kampse Plas bij De Bilt. Door de plas opnieuw in te richten kan deze zich ontwikkelen tot een hoogwaardig natuurgebied op de kruising van de ecologische verbindingszones tussen het Kromme Rijngebied, de Utrechtse Heuvelrug en het veenweidegebied.
Werkzaamheden
De plas wordt ondieper gemaakt en krijgt flauwe oevers. Hierdoor ontstaat er meer leefruimte voor verschillende planten en dieren. De stort op de bodem van de plas wordt veilig afgedekt met herbruikbare waterbodem en grond.

Zanglijster
Doel
Het project zal een positieve invloed hebben op de bestaande natuurwaarden rondom de plas. Er komen slikkige eilanden waar vogels zoals grutto, tureluur en scholekster kunnen foerageren. In het overjarige rietmoeras kunnen dieren als de zeldzame roerdomp zich verschuilen en het ondiepe water biedt ruimte aan paaiende vissen. De al aanwezige dassenburcht blijft behouden en het leefgebied van de das wordt verder verbeterd. (bron Utrechts Landschap)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten