zaterdag 23 juli 2011

Grauwe Klauwier

Aan de andere kant van het riet zit de Grauwe Klauwier
Al enkele weken zit de Grauwe Klauwier in een natuurpark bij Houten. Ondanks dat op waarneming.nl de details van de locatie als verborgen staan, herkende ik van de foto toch de plaats. Al twee keer eerder op pad geweest, maar de vogel niet gevonden. Vandaag, het was nog steeds droog, even er tussenuit om nog eens op zoek te gaan naar de Grauwe Klauwier en dit keer de vogel wel gezien.
Grauwe Klauwier
Overigens wel van een afstand, een sloot met hoog riet stond tussen de vogel en ons ( ja Maria van Antwerpen was ook weer mee vogelen). Soms even wachten tot het riet, heen en weer slingerend door de felle wind, in de juiste positie was om een foto te kunnen maken. Gezien de afstand en de omstandigheden geen topfoto’s, maar hij is gezien en digitaal vastgelegd.

Grauwe Klauwier

De grauwe klauwier is een broedvogel van ruige, halfopen gebieden met opslag van struweel of jong geboomte. De aanwezigheid van flink wat grote insecten als kevers, bijen en hommels is erg belangrijk, zij vormen de hoofdmoot van het menu. Verder worden hagedissen, kleine zoogdieren en jonge vogels gegeten. De naam 'klauwier' slaat op de gewoonte van de vogels om een voorraadje prooidieren op te hangen aan de doornen van bramen of andere stekelige struiken. Grauwe klauwieren zijn trekvogels en overwinteren in zuidelijk Afrika. Grauwe klauwieren zijn erg zeldzaam geworden en worden alleen nog gevonden in kleinschalige, zeer gevarieerde landschappen, zoals hoogvenen en enkele kleinschalige, oude akker- en weidelandschappen. Trekt in zuidoostelijke richting naar zuidelijk Afrika  (bron vogelbescherming.nl)
De grauwe klauwier is in Nederland een schaarse broedvogel. Het aantal broedparen is sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw achteruitgegaan. Tussen 1973 en 1977 werd het aantal paren in Nederland nog geschat op 200 tot 250, tussen 1998 en 2000 was het aantal gezakt tot 160 à 200. Sinds 2002 neemt het aantal broedparen toe in Nederland. In Nederland komt de grauwe klauwier bijna uitsluitend voor als broedvogel op de zandgronden en daarin neemt Drenthe een belangrijke plaats in. De grootste populatie van de grauwe klauwier is te vinden in het Bargerveen. Vroeger broedde de grauwe klauwier ook in de Nederlandse duinen. In de jaren negentig heeft de grauwe klauwier echter dit gebied volledig verlaten. Wel zijn er in 2005 sinds jaren weer enkele broedgevallen gesignaleerd (Castricum, Vlieland). De grauwe klauwieren die in West-Europa broeden, overwinteren in het zuiden van Afrika. Ze verschijnen in april in hun broedgebied.
Deze zangvogel heeft een haaksnavel en poten met scherpe nagels, evenals de andere klauwieren. Hij vangt vooral grote insecten en, veel minder dan de grotere klauwieren, hagedissen, veldmuizen en kleine vogels. Hij heeft ook de gewoonte gevangen prooien als voedselvoorraad op te prikken aan doornen of prikkeldraad.
De soort staat als bedreigd op de Nederlandse rode lijst en als ernstig bedreigd op de Vlaamse rode lijst. De grauwe klauwier broedt alleen in gevarieerde landschappen, zoals hoogvenen en enkele kleinschalige, oude akker- en weidelandschappen. Dit zijn landschappen die nauwelijks meer in de Lage Landen zijn te vinden. Op wereldschaal is de vogel geen bedreigde soort, daarom staat de grauwe klauwier op de rode lijst van de IUCN als veilig. (bron: Wikipedia)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten