woensdag 1 juni 2016

Verborgen tussen het hoge gras.

Kwartel
Het is weer een ring-dag voor de CES en op de CES-locatie. Zoals ik al eens eerder op mijn Blog geschreven heb, is het ringen voor een CES-project gebonden aan een aantal regels en één van de regels is de aanvangstijd voor het openzetten van de netten en dat was nu half vijf.
Als extraatje werd er in de buurt tussen het hoge gras een net opgezet voor een andere vogel. Zouden deze vogels ook  hier aanwezig zijn ?
Mautice, Tim, Udo en de kwartel
Het zijn erg vroege vogels. Tim had zich beschikbaar gesteld en was een uurtje eerder aanwezig om het geheel op te zetten.
En … met resultaat. Trots kwam hij met een kwartel aanzetten.Een vogel, die vanwege zijn grote en kleurenpatroon en  daarnaast door zijn leefomgeving en leefgebied, bijna niet zichtbaar is. Op de dag laat de kwartel zich nagenoeg niet zien of horen.
Omdat de Kwartel ook overwintert ergens in de buurt van de Sahara, werden er ook weer enkele monsters afgenomen voor nader wetenschappelijk onderzoek.


Geweldig weer een nieuwe ring-soort voor dit gebied. Overigens over verschillende soorten vogels hebben we toch geen klachten. Ook op 31 mei 2016 lieten weer 22 soorten zich controleren of van een ring voorzien.

Roodborsttapuit ( vrouw)

Spotvogel
Leuke dag-soorten vond ik, naast de Kwartel, het vrouwtje Roodborsttapuit, enkele Spotvogels en natuurlijk het Staartmeesje. ( Die blijven zo leuk om te zien )

Staartmees
Het liefste vogeltje van de dag, een jong Zwartkopje.
Nog niet duidelijk of het een mannetje of vrouwtje is. Het mannetje heeft een mooi zwart hoedje op en het vrouwtje een prachtig oranjeachtig hoedje. Maar de jonkies hebben allemaal een oranje dekseltje. Later als ze groot worden kiezen ze pas kleur.

Zwartkopje
Ringen is aan regels gebonden. Een regel is dat voor alle vogelsoorten een ringmaat is vastgesteld. Een ring mag niet te los zitten, anders blijft een vogel met de ring ergens achter hangen. Maar de ring mag ook niet te strak gaan zitten en gaan knellen om de poot.
Een Zwartkop krijgt normaal ringmaat 2.3 mm., maar omdat een jong vogeltje nog veel puppie-vet heeft ook bij zijn poten, zijn de pootjes dikker dan bij een volwassen Zwartkop. Daarom krijgt het jonkie een ringetje 2.8 mm.

1 opmerking: