zondag 12 juni 2016

Al weer vroeg op.

Tjiftjaf
Het ringen op de CES* locatie begint al aardig te wennen. Ook het ringen op zo’n dag van een flink aantal vogels begint al aardig normaal te worden.
Maar het om even voor vier uur in de morgen richting de locatie te fietsen ?
Zal dat op den duur ook gaan wennen ?

Matkop
Het was wel weer een succesvolle dag met veel soorten en het bleef tot einde (bijna) droog. 
Op weg naar huis was een ander verhaal en ging de regen over van de drup in een hoos. Maar er lag nog genoeg droge kleren in de kast.

grasmusje

Koolmeesje
bijt liefst in een nagelriem

Matkopjesheggenmus

De show werd gestolen door de jonge vogels, die kennelijk ook zelf graag een ringetje willen hebben. Daarnaast is het geweldig dat er zoveel jonge vogels het overleefd hebben en zich misschien volgend jaar weer laten controleren op deze locatie.

Grote bonte specht

Gaai met grote bek

zo is ie even stil


Ach dan is het toch ook leuk als tot slot een Gaai en een Grote Bonte Specht nog aan de lijst toegevoegd kunnen worden.

de grauwe vliegenvanger kijkt van een afstandje toe
CES*
Het ringen van vogels valt onder verantwoordelijkheid van het Vogeltrekstation (Nederlandse Ringcentrale). Gezamenlijk wordt het project 'Constant Effort Sites' georganiseerd. Gedurende een aantal dagen in het voorjaar en de zomer daartoe vogels gevangen en geringd in vaste opstellingen.

Ringen
De vogels worden gevangen met mistnetten. Onderzoekers meten en wegen de vogels om leeftijd, geslacht en conditie te bepalen, waarna ze de vogels ringen en weer loslaten. In de eerste tien jaar van het project werden bijna 166.000 vogels gevangen.

Doel
Het vangen gaat volgens een vaststaand protocol zodat de vangsten van jaar tot jaar en van plek tot plek vergelijkbaar zijn. De hele werkwijze staat uitgebreid beschreven in de CES-handleiding. Door de gestandaardiseerde werkwijze verzamelen we gegevens die ons belangrijke informatie geven over de aantalsontwikkelingen, broedsucces, conditie en overleving van de verschillende vogelsoorten. Daarnaast kunnen we veranderingen in aankomst van zomervogels (fenologie) in kaart brengen. Het CES levert dus waardevolle informatie op die waargenomen aantalsontwikkelingen kan verklaren.

Werkwijze
De werkwijze is sterk gestandaardiseerd:
Vaste vangstopstelling met mistnetten
Vooral struweel- of moerasrijke habitats
12 vangdagen tussen half april en begin augustus
Eenmaal per 10 dagen vangen
Gevangen vogels worden geringd, gemeten en gewogen en losgelaten
Leeftijd, geslacht en conditie worden bepaald

Locaties
Verspreid over Nederland zijn er 40 locaties waar de onderzoekers mistnetten ophangen. Er is een concentratie van ringplekken in moeras- en struweelrijke habitats, waar het ringen meer oplevert dan in bijvoorbeeld oud loofbos. Dit verklaart deels de hiaten die er zijn in bijvoorbeeld Drenthe, de Achterhoek, de Veluwe, het noordoosten van Noord-Brabant en het zuiden van Limburg.

ResultatenOver de resultaten wordt gepubliceerd in de jaarverslagen Broedvogels in Nederland en o.a. in Sovon-Nieuws en Op het Vinkentouw.

2 opmerkingen:

  1. Mooi zo'n hand vol vogels!
    groet,
    Maria

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Vroeg naar bed, en dan went het...... Wat een leuk onderdeel van de vogelhobby! Leuk om via jou mee te kunnen kijken!

    BeantwoordenVerwijderen