donderdag 26 oktober 2017

Zand er over voor de Veldleeuwerik.

Veldleeuwerik
Onder de ringers gelden zo hun eigen wijsheden. Deels uit ervaring, deels uit de boeken en artikelen.
Een wijsheid is dat je geen Veldleeuweriken kan vangen en ringen in de groene polder.

Veldleeuwerik
De Veldleeuweriken zijn er wel. In de zomer fietsend door de polder is het een mooi gezicht om de Veldleeuwerik al zingend loodrecht omhoog te zien vliegen. Om vervolgens al fladderend en zingend vanuit een grote hoog in de lucht te zien hangen.


Maar Veldleeuweriken vang je alleen in de duinen, een zanderig gebied en dus niet in het groene hart.
Nu moet je dat nu niet vertellen aan de ringers van VRS De Haar en zeker niet aan Tijs. Die hebben zo hun eigen methoden.
Dus een ‘Appje’ van Thijs, of ik vandaag kan zorgen voor een zakje zand.
Geen idee wat hij daarmee moet, maar vooruit, een zak zand van vijfentwintig kilo gaat richting de polder. 

Veldleeuwerik
Vervolgens wordt de zak zand door Tijs, leeggestort midden in het weiland. Een carré van netten er omheen en het geluid van de Veldleeuwerik klinkt vanuit een luidsprekertje door de natuur.


Het is inmiddels eind oktober en de duisternis valt al vroeg in. Een deel van het ringen speelde zich af in het licht van de koplampjes. Moeilijk fotograferen , maar soms ook wel leuke plaatjes.

Gerard

Tijs en Gerard
En ? De Veldleeuweriken laten zich  foppen en komen af op het zand en het geluid.
En door de VRS De Haar worden in de polder een mooi aantal Veldleeuweriken geringd. Een nieuwe handsoort voor de ringers Tijs, Tim en Maurice. Een nieuwe soort voor de VRS De Haar. Dat is op zich mooi, maar wat een prachtige vogel is de Veldleeuwerik. Een flinke vogel met een schitterend verenkleed.

Veldleeuwerik
Een ander carré werd opgesteld voor de Watersnippen. Als eerste meldde zich een Kerkuil, zo’n vogel blijft bijzonder. 

Kerkuil
 Daarna enkele Waterrallen,  die hebben iets gluiperigs. Geef ze een klein beetje ruimte en ze zijn weg en verdwijnen tussen het groen.

Waterral
Later meldde zich ook de Watersnip.
Maar ook op de CES locatie gingen de netten open en lieten een flink aantal vogels zich van een ring voorzien. Koperwieken, Zanglijsters, Merels, de Gaai en de kleintjes. (Vuur)goudhaantjes, Winterkoning, Roodborst en Mezen.

Koperwiek

Gaai


Kortom was een mooie dag en avond om weer eens lekker in de natuur samen bezig te zijn.

VELDLEEUWERIK (Alauda arvensis)

Veldleeuwerik
De uitbundig klinkende zang van de veldleeuwerik kan op mooie dagen in het voorjaar van grote hoogte gehoord worden. De mannetjes maken spectaculaire zangvluchten. Eerst klimmen ze tot een hoogte van soms meer dan honderd meter, waarna ze luid zingend omlaag vliegen om in de buurt bij het vrouwtje te landen. Een uitzonderlijk record ligt op 56 minuten. Helaas gaat het zeer slecht met de veldleeuwerik. Sinds 1960 namen de aantallen met 95% af. Daarmee is deze soort een van de grootste slachtoffers van de intensieve landbouw en verruiging van de duinen.

Extra lange achternagel
De veldleeuwerik heeft een lichtbruin kleed met een gestreepte borst en bovendelen. De borst is licht geelbruin en de streping op de borst contrasteert met de witte buik. Veldleeuweriken kunnen een korte, stompe kuif oprichten. Ze hebben een relatief korte snavel. In de vlucht vallen de smalle witte vleugelachterrand en witte staartzijden op. Kenmerkende zangvluchten tot op grote hoogte. Foerageert op de grond en drukt zich bij onraad.
LEEFGEBIED De veldleeuwerik broedt in open landschappen, zoals heide en duinen. Veldleeuweriken broeden ook vaak in graslanden en open akkerbouwgebieden. Buiten de broedtijd vooral op stoppelvelden.


VOEDSEL Tijdens de broedtijd zoekt de veldleeuwerik op de grond vooral naar insecten, in de winter eet hij vooral granen en zaden.

Veldleeuwerik


VOGELTREK Veldleeuweriken die in Nederland broeden, trekken voor een deel weg naar Frankrijk of Engeland. Najaarstrek van eind september tot in november, met een hoogtepunt in oktober. In Nederland zijn in die periode vooral Scandinavische vogels te zien die ten dele doortrekken naar Engeland en Zuidwest-Frankrijk. Zware sneeuwval zorgt voor meer wegtrekkende vogels. De voorjaarstrek komt eind januari op gang en loopt tot eind maar/begin april. Trekt vaak hoog, in grote groepen, midden op de dag. (bron: vogelbescherming.nl)

Veldleeuwerik

1 opmerking:

  1. Wat een vangst en werkelijk schitterende sfeervolle foto's!
    Een dik compliment waard!
    groetjes, Maria

    BeantwoordenVerwijderen