vrijdag 7 maart 2014

Een bonte verzameling

Krooneend
Heel veel foto’s “verdwijnen” via waarneming.nl op een formaatje van 800x600 dpi. Niet altijd schoonheidsplaatjes. Soms net genoeg om te zien om welke vogel het gaat. De bewijsplaatjes.

Maar een aantal foto’s zijn eigenlijk te mooi, of te leuk, of te bijzonder om ze zo maar voorbij te laten gaan. Vandaar deze blog. Een bonte verzameling van foto’s van dit jaar, die niet in een verhaaltje passen, maar ik toch wel wil laten zien.

Fazant

Roodhalsgans

Brandgans

Houtduif

Grauwe gans

Kauw

Krooneend

Ooievaar

Toendrarietgans

Aalscholver

Ganzen

Koolmees

Grauwe gans

Fuut

Tafeleend

Roodborst

Wilde eend

Torenvalk

Wintertaling

Turkse tortel

Nijlgans

Rietgors

Bosuil

Koperwiek

Roodborsttapuit

Bosuil

Zanglijster

Haas

1 opmerking: