donderdag 15 september 2011

Zwart

Kauwen op zoek naar nestmateriaal
Gisteren de huiskraai op de foto gezet.
Leek mij wel aardig om de familie zwarte vogels eens op een rijtje te zetten.

Huiskraai

De huiskraai, staat op de rode lijst en komt alleen voor in Hoek van Holland. Opvallend is zijn dikke snavel.

De huiskraai lijkt heel erg op de kauw, maar heeft een langere snavel en meer grijs op de hals en buik. Bovendien is hij wat groter. Wie weleens een reis gemaakt heeft naar Zuidoost-Azië of een kustplaats in het Midden-Oosten, zoals Israël, heeft vast wel eens huiskraaien gezien. Het is een van de kraaiachtigen die zich graag op houdt in havensteden. Zo is hij ook in Nederland gekomen: als verstekeling op een boot. De eerste drie vogels in 1994 arriveerden op deze manier in Hoek van Holland. In 1997 bracht een paar één jong groot en daarmee betekende het het eerste broedgeval voor Europa. Sindsdien hebben ze zich heel langzaam uitgebreid met in 2004 ten minste 12 tot 14 volwassen exemplaren. ( bron: www.vogelbescherming.nl)

Zwarte kraai

De zwarte kraai is een algemeen voorkomende vogel, die je zowel in de straat als verder in de natuur tegen komt.

Zwarte kraaien zijn bij veel mensen niet bijzonder populair. Dat is erg jammer; kraaien doen niets verkeerd (in de natuur bestaat dat niet), het is een stigma dat ze door mensen is toebedeeld. De levenswijze van kraaien botst op sommige punten met bijvoorbeeld de belangen van boeren, doordat ze zaaigoed opeten. Daar staat tegenover dat kraaien ook een enorme hoeveelheid emelten eten, die ook schadelijk zijn voor landbouwgewassen. Kraaien vertonen opvallend intelligente gedragspatronen. Ze onderhouden een intensieve communicatie, en zijn zelfs betrapt op het gebruiken van primitieve vormen van gereedschap om problemen op te lossen, iets dat men tot voorkort aan mensen en mensapen voorbehouden achtte. Bovendien zijn kraaien (in feite alle kraaiachtigen) zangvogels! Dat is iets dat waarschijnlijk alleen door vogeltaxonomen begrepen wordt, hun gekras in aanmerking nemend. ( bron: www.vogelbescherming.nl)

Raaf

Raaf in gevecht met en buizerd
De raaf lijkt sterk op de zwarte kraai, is herkenbaar aan zijn V-vormige staart.

De raaf is een verspreide stand- en zwerfvogel van allerlei soorten leefgebieden, waaronder bossen, klifkusten en extensieve landbouwgebieden. Het nest wordt zowel hoog in bomen als op afgelegen rotsige plekken gebouwd. Raven zijn alleseters, die onder meer aas, diverse zaden en vruchten, insekten en gewervelden tot de grootte van een konijn nuttigen. Tot enkele decennia geleden hadden raven een bijzonder slecht imago. Wijdverbreid bijgeloof verkondigde dat raven ongeluk brachten. Dit had tot gevolg dat raven en masse werden afgeschoten. ( bron: www.vogelbescherming.nl)

Roek

De roek is een vreselijk lelijk monster. Ziet er griezelig en vies uit, vooral door de foei lelijke snavel.

Roeken zijn kolonievogels. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het menu is bijzonder uitgebreid. Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval. Vooral dat eten van zaaigoed komt roeken duur te staan. In het kader van de Flora & faunawet kunnen provincies namelijk ontheffing verlenen voor afschot. Dit gebeurt onder het mom van 'schadebestrijding'. In de praktijk worden deze ontheffingen geregeld verleend. In het verleden zijn roeken vervolgd om vermeende 'kwaaden eighenschappen'. Gedode roeken worden vaak opgehangen in een poging andere roeken af te schrikken. . ( bron: www.vogelbescherming.nl)

Kauw

De kauw is de netste van het stel, ziet er leuk en vrolijk uit en komt ook vrij algemeen voor.

Kauwtjes zijn gedrongen vogels, zwart met een grijs achterhoofd. De intelligentie van kraaiachtigen is bij geen vogel beter te observeren dan bij kauwtjes. Onderzoekers hebben ontdekt dat kauwen een soort taal kennen, met bepaalde geluiden voor verschillende situaties. Wie de tijd neemt om een groepje kauwen in de omgeving eens wat langer te bekijken wordt dan ook getrakteerd op een tentoonstelling van sociale structuren, pikorde-verhoudingen, sociale intriges en onderlinge blikken van verstandhouding tussen 'verliefde' stelletjes. Kauwen zijn holenbroeders, die het liefst in elkaars nabijheid leven, zonder een echte kolonie te vormen. Holle bomen en oude nesten van zwarte spechten zijn hun oorspronkelijke broedplaats, maar ook schoorstenen en bosuilenkasten worden graag benut als onderkomen. De paarband tussen een mannetje en vrouwtje duurt een leven lang en de vogels zijn bijna altijd onafscheidelijk. Zelfs wanneer de vogels in groepen voedsel zoeken, zijn de afzonderlijke paartjes door hun gedrag te herkennen. ( bron: www.vogelbescherming.nl)

Noordse kauw

De noordse kauw is iets zeldzamer. Hij is te herkennen aan de witte band in de hals.

1 opmerking:

  1. Huib, wat heb je een mooie foto's gemaakt. Erg leuk om je blog te bekijken en te lezen.
    Je maakt boeiende reportages vergezeld van schitterende foot's
    Ik zal wel vaker je blog bezoeken.
    Frans van Antwerpen

    BeantwoordenVerwijderen