zaterdag 21 mei 2016

Crex Crex en daar vloog hij.

Kwartelkoning
(klik op de foto om het groter te zien)
Het zijn geen wereld foto’s, zelfs magertjes voor een bewijsplaatje, maar hij of zij staat er op.
Via de bronnen gelezen dat er in de buurt een Kwartelkoning huist.
Paul had hem zelfs op de foto weten te zetten, wat toch wel heel knap is.
Het beestje laat zich wel af en toe horen, maar op de foto zetten lukt maar zelden.
Daarnaast kreeg ik een berichtje van de wijkagent.
Of ik belangstelling had voor een Kwartelkoning ?.


Vanmiddag na de zangrepetitie maar eens opzoek. Ondanks de auto’s en bussen, die om me heen razen hoor ik toch duidelijk de Kwartelkoning crex-crex roepen van tussen het hoge gras.
Na weer een roep van de Koning, belt Tijs. Enigszins trots kan ik hem vertellen, dat net voor hij belde de Kwartelkoning aan het roepen was.

Sterk uitvergroot (bewijsplaatje)
Hij was net thuis, ging zijn spulletjes pakken en zou naar mij toe komen. “Ik verwacht je daar wel te treffen. Je blijft wel tot je een foto hebt voor je blog” . Ja dat wil ik wel en uit eindelijk wel gelukt.
Maar goed Tijs kwam en samen hebben we naar de Koningskwartel staan luisteren en probeerden het beestje te lokaliseren tussen het hoge gras.  Af en toe turend door de verrekijker, maar verder dan een haas of konijn kwamen we niet.


En ineens zie ik een vogel wegvliegen vanuit de plek waar we het crex-crex hoorden. De kwartel vliegt en het lukt nog net om de vlucht vast te leggen. Niet meer en niet minder. Op deze actie van de Koningskwartel was ik niet  voorbereid.
Eigenlijk toch wel leuk dat het gelukt is om het cres-crex van de Koningskwartel een aantal keren te horen en vervolgens ook nog de vogel op te zien vliegen vanuit het hoge gras. Missie geslaagd, en inderdaad Tijs een blogje. De foto’s zijn deels uitgesneden om de locatie nog enigszins rustig te houden.
De vogel laat zich niet meer horen en samen met Tijs vangen we in de buurt nog zeven jongen Kieviten, deel geringd en deel ongeringd. Die na meten en wegen en met ring weer het vrije veld in lopen..

Kievit - pul
Kwartelkoning
De kwartelkoning is een karakteristieke vogel van kruidenrijke hooilanden en grootschalige akkergebieden. Zonder speciale maatregelen komt een groot deel van de vogels niet tot broeden.

Broedpopulaties
Kwartelkoningen komen alleen in de zomer (april-september) in Europa voor. Hun broedgebied strekt zich uit van Ierland in het westen tot het Baikalmeer in Siberië in het oosten. De grootste broedpopulaties buiten Nederland vinden we in Oost-Europa en het Aziatische deel van Rusland. In landen als Polen, Wit-Rusland, de Baltische staten en Rusland, waar het landschap duidelijk minder intensief wordt benut, is de kwartelkoningen nog in veel gebieden talrijk. Grote aantallen vinden we ook in het westen van Siberië. In West-Europa vormt Nederland samen met Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië een bolwerk.

Aantallen
Kwartelkoningen hebben in de laatste 100 jaar veel te lijden gehad van de intensivering van de landbouw en verlies aan broedgebied. Al in de jaren twintig en dertig werden problemen gemeld met het uitmaaien van kwartelkoningen. In 1968 werd de landelijke broedpopulatie geschat op 875 territoria. Sindsdien is het alleen maar bergafwaarts gegaan. Gegevens van SOVON laten zien dat de Nederlandse populatie halverwege de jaren negentig een dieptepunt bereikte, met naar schatting hooguit 60 territoria. In 1997 tekende zich een opleving af. Tegenwoordig worden ook buiten de vaste gebieden in Oost-Groningen en langs de rivieren veel kwartelkoningen gemeld. Favoriet zijn vooral Drentse beekdalen, het Groningse Zuidelijk-Westerkwartier en Flevoland.

Knelpunten voor kwartelkoningen
Intensivering van de landbouw en verlies aan leefgebied hebben de kwartelkoning in grote delen van het broedgebied onder druk gezet. Steeds vroeger worden percelen gemaaid of geoogst, en zonder speciale maatregelen wordt een groot deel van de legsels verstoord. Tijdens de werkzaamheden lopen kuikens bovendien gevaar gedood te worden door de machines. Tweede broedsels zijn meestal niet mogelijk omdat geschikt habitat in de loop van de zomer vrijwel niet meer beschikbaar is.

Meer inzicht door meer gegevens
Van veel vogels weten we alleen maar dat er op plek X op die momenten een roepende vogel is gesignaleerd. Juist met wat extra gegevens krijgen we veel meer inzicht in de activiteit van de roepende mannetjes. Geef waarnemingen van kwartelkoningen daarom door.

Opvallende kenmerken

Typische ralachtige, met rank postuur en lange nek.
Opvallend lange poten, die vogels laten hangen bij opvliegen uit vegetatie.
Kenmerkende oranjebruine bovenvleugels vooral in vlucht opvallend. Buik, borst en hals zijn blauwgrijs (meestal intensiever gekleurd bij mannetjes).
Leeft zeer verborgen en aanwezigheid vaak alleen door het horen van de roep vast te stellen. Mannetjes laten vooral 's nachts het bekende tweelettergrepige "kggg- kggg" horen. Dit geluid is op rustige nachten tot op ruim een kilometer afstand te horen.
Bovendelen warmbruin met donkere vlekken. Buik, borst en voorzijde hals blauwgrijs. Oranjebruine bovenvleugels.
Lichaam 25-30 cm, gewicht 130-190 gram. Snavel vrij kort en hoog, roze.
Poten roze-bruin  (Bron; Vogelbescherming)

3 opmerkingen:

 1. Echt lachen Je dacht zeker wat Paul kan, kan ik ook de Crex crex zien, in plaats van alleen horen!!
  Echt leuk.
  groetjes,
  Maria

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Leuk Huib. Ik had eigenlijk wel verwacht dat hij onmiddellijk geringd zou gaan worden ;-)

  Groetjes,
  Marianne

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Goed gedaan! Het is inderdaad niet makkelijk: je kan er zo maar een jaar of tien over doen om deze soort op de foto te krijgen....... En ons is het gelukt!

  BeantwoordenVerwijderen