vrijdag 11 juli 2014

Een leuk ralletje.

Klein Waterhoen
Één  Klein Waterhoen, een kleine schichtige vogel, die zich niet snel laat zien en zich verstopt tussen het riet langs de waterkant. De Klein waterhoen wordt ook niet veel gezien in Nederland. Reden om er voorzichtig mee om te gaan en de locatie maar achterwege te laten.
.
Al een hele kunst om de Klein Waterhoen in het veld te herkennen.
Het beestje maakt deel uit van de familie van de Rallen.
Naast de Waterrallen, Waterhoentjes en Meerkoeten zijn er ook de Porseleinhoen, de Klein Waterhoen, de Kleinst Waterhoen en de Kwartelkoning lid van de familie Rallen. Sommige familieleden lijken wel erg op elkaar. 
De details maken het verschil en daar moet je dan hulp bij hebben van een echte vogelaar. Aangezien de Klein Waterhoen zich al lange tijd niet meer heeft laten zien, durf ik nu een fotootje van de vogelaar wel op de blog te zetten.
Vanuit het archief een overzichtje van de soorten. De Kwartelkoning staat nog op het lijstje van de waar te nemen soorten.
En toch wel leuk, dat het ook nog lukte om de Klein Waterhoen op de foto te zetten, ook al is het van een afstand, om de rust niet te verstoren.

Klein Waterhoen
Waterral
Waterhoen
Meerkoet
Porseleinhoen
Kleinst Waterhoen
KLEIN WATERHOEN, Little Crake , Porzana parva 

Een klein waterhoen in Nederland zien is vrijwel onmogelijk. Net als de rest van zijn familie leidt de klein waterhoen een verborgen leven in het riet. Meestal kan alleen door middel van het horen van z’n roep aanwezigheid worden aangetoond. Daarnaast is de klein waterhoen ook nog eens de zeldzaamste ral die in Nederland broedt. Er zijn maar enkele bewezen broedgevallen van deze soort in Nederland. In Oost-Europa is de klein waterhoen algemener, daar bevindt zich het bolwerk van deze geheimzinnige soort.
Biotoop : Moeras, rietland en ruigte, oude rietvelden die grotendeels onder water staan.
Voedsel: insecten en zaden van waterplanten
Overwinteringsgebied: Waarschijnlijk overwintert het merendeel in Oost-Afrika, maar er zijn ook gevallen bekend van vogels in Arabië, Egypte en West-Afrika.

Opvallende kenmerken Vleugelpunten steken verder uit en de staart is vrij lang. Verder hebben klein waterhoenen nauwelijks of geen witte tekening op de bovendelen en weinig bandering op het achterlijf.
Gedrag Leidt een verborgen leven in het riet en aanwezigheid wordt vaak alleen opgemerkt door z'n roep. Mannetjes hebben een blauwgrijze kop, hals en buik. Bij de vrouwelijke vogels zijn de hals en buik beige grijs-wit. De bovendelen zijn dof bruin met weinig of geen witte tekening. Juveniele vogels zijn nog bleker dan volwassen vrouwtjes en hebben ook een lichte kop en meer bandering op de flanken. Formaat/ lengte17- 19 cm Snavel is groengeel met rode snavelbasis. De poten zijn groengeel met lange tenen. (bron vogelbescherming.nl)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten