donderdag 19 april 2018

Pulletjes in het veld

Kievit  - pul

De kieviten zijn weer vol op aan het broeden. Op diverse groene veldjes, ook in de stad, zitten de kieviten op het nest of staan op de uitkijk om hun pulletjes in de gaten te houden.

Bij onraad laat de kievit zijn nest met eieren achter en loopt mank en met een lamme vleugel weg. Een prachtige afleidingsmanoeuvre om zijn nest niet prijs te geven.

Bij onraad gaan de pulletjes ( jonge kieviten ) niet rennen, maar verstoppen zich bij- of onder een plant.

Om te voorkomen dat er ook dit jaar nesten of pullen onder de wielen van auto’s terecht komen, werd er contact opgenomen met de gemeente, die aan enkele medewerkers van de VRS De Haar materiaal ter beschikking stelden en toestemming verleende, om provisorisch het veld af te zetten ter voorkoming van het parkeren op het veld bij het strand van de Haarrijnseplas.

Grasveld bij  strand Haarrijnseplas
Geweldig !!! Een dag later is het veld vakkundig afgezet met een definitief hekwerk.
Soms mopperen we weleens. Maar dit is klasse. Bedankt namens de kieviten.

Zoek het verschil
Maar samen met Tijs ook op zoek geweest naar kievit-nesten en pulletjes. 

Hamtoren - de akkers

een vreemde combinatie

Waar is het nest ? ( zie rechts)

Vroeg op pad en de vraag is of dat wel verstandig was. 
De kieviten werden net wakker en gingen foerageren. 
En dan is het moeilijk ofwel niet te doen om de nesten terug te vinden.
Maar het werd toch een groot succes. 
In het veld bij DHL werden twee nesten met pullen gevonden. Zeven kleine kievitjes van één of twee dagen oud kregen een ring. 

Bijna niet zichtbaar

zo beter in beeld
 Na meten en wegen (zo’n 17 gram) werden ze weer teruggebracht naar de plaats waar ze opgeraapt waren, zodat vader en moeder weer toezicht kan houden op hun grut.

Ringen


wegen


Een kunst om die kleintjes te zien lopen tussen het gras en een nog grotere kunst om ze vervolgens terug te vinden als ze weggedoken zijn tussen- en onder de planten.


ik ga alvast,bedankt voor de ring

 


Schitterend om zo’n kleintje, doodstil te zien liggen. Wat is de natuur toch ontzettend boeiend. Dat zo’n pulletje van 1 of 2 dagen oud al weet wat hij moet doen bij onraad.

terug in het veld
Maar er zijn nog een aantal nesten waar nog even gewacht moet worden voordat de eieren uitgekomen  zijn.

1 opmerking: