woensdag 20 december 2017

Feestje op de Haarrijnseplas

Kuifduiker
(klik op de foto voor groter formaat)

Nee, geen strandtenten, muziek of lichtshow.
Het heeft te maken met de vogels, die de afgelopen week voor een feestje zorgden.
De Haarrijnseplas is erg in trek bij vogels en vogelaars.
Sinds het ontstaan van de plas zijn er al meer dan 200 soorten vogels waargenomen.
Een feestje is het natuurlijk, als een bijzondere dwaalgast zich laat zien op de plas.
En laten er nu drie nieuwe soorten de plas voor een tijdelijk verblijf hebben uitgekozen.
Soorten die hier helemaal niet thuishoren en normaal tijdens de trek aan de Noordzeekust verblijven.
Nu dus wel. 

De Grote Zee-eend. Jammer voor één dag. Wel gezien, maar geen echte foto van kunnen maken.

IJseend
De IJseend, een prachtig eendje, die meer onder water dan boven water is.
En meestal net aan de andere kant van de plas zwemt. 
Vandaag het eendje, nadat ik de hele plas was rondgelopen, wel in beeld gehad.

Kuifduiker
De Kuifduiker, een mooi klein soort fuutje. Ook de Kuifduiker doet zijn naam eer aan en duikt constant onder water. Ook de Kuifduiker liet zich vandaag weer mooi zien.

IJSEEND Long-tailed Duck, Clangula hyemalis - Eenden (Anatidae)


De ijseend is een bijzonder fraaie eend, met een voornamelijk zwart-wit verenpak en een lange staart. Het is een Arctische soort, die broedt op de toendra's van het Noordelijk Halfrond, in zowel Eurazië als Noord-Amerika. In Nederland is de ijseend erg schaars, die in kleine aantal overwintert op de Waddenzee en in zeer kleine aantal elders voor de kust, zoals bij de Brouwersdam. Daarbuiten is hij zeldzaam. Hij leeft van vooral van schelpdieren die hij duikend bemachtigt.

IJseend
Het mannetje heeft een lange staart en is in de winter wit met een zwarte Y-vormige tekening op de rug, een zwarte borstband, grijze flanken en een zwarte wangvlek. 's Zomers zijn krijgen de mannetjes een zwarte kop en borst. Vrouwtjes hebben in de winter een witte nek en kop met donkere wang en kruin. In de zomer hebben vrouwtjes een wat donkerdere kop. De ijseend is een van de luidruchtigste soorten eenden. Het mannetje maakt een verdragend jodelend geluid.

IJseend
LEEFGEBIED IJseenden overwinteren op zee of in diepere zoute, brakke en soms zoete wateren. Het merendeel overwintert in de Oostzee, maar een klein deel komt naar de westelijke Waddenzee en het deltagebied. Broedt voornamelijk op de schraal begroeide Arctische toendra, langs poelen en in moerassen. Broedt daarnaast ook nog in bergmeren en aan rotskusten.

IJseend

VOEDSEL Foerageert grotendeels op zee en eet voornamelijk dierlijk voedsel, zoals kreeftachtigen en schelpdieren. Maar ook kleine vissen, insecten en plantaardig materiaal worden gegeten. Foerageert in groepen, in de winter soms in zeer grote groepen van honderden vogels. Om voedsel te zoeken duiken ze naar diepten tussen de 3 en 10 meter.


VOGELTREK Tussen september en oktober vertrekken ijseenden vanaf de broedgronden naar de zuidelijker gelegen overwinteringsgebieden. In Europa is dat voor het grootste deel van de populatie de Oostzee. De rest overwintert langs de kusten van Noordwest-Europa. In Nederland zie je de meeste ijseenden in november en vertrekken ze in maart net als de vogels uit de Oostzee in groepen naar de broedgronden. Ze vliegen dan overwegend 's nachts.
De belangrijkste overwinteringsgebieden van de ijseend in Europa liggen in de Baltische Zee. De aantallen nemen daar echter snel af; BirdLife International beschouwt de soort nu als bedreigd. De ijseend wordt in de overwinteringsgebieden bedreigd door o.a. verdrinking in visnetten, jacht en olievervuiling en is bovendien erg gevoelig voor epidemieën van vogelgriep. (bron: vogelbescherming)

KUIFDUIKER Horned Grebe - Podiceps auritus - Futen

Kuifduiker
Kleiner dan gewone fuut. Prachtkleed kop en achterkant hals glanzend zwart. Goudgele veren vanaf snavelwortel door rode ogen schuin omhoog naar achteren. Hals, borst en flanken kastanjebruin, bovenzijde zwart. Winterkleed bovenste helft kop scherp afgesneden zwart (tot boven oog), onderste helft wit. Achterzijde hals bruinig zwart, voorzijde vuilwit. Bovenzijde en flanken grijsbruin, onderzijde wit.

Kuifduiker
LEEFGEBIED Ondiepe, voedselrijke meren en vennen met een rijke oevervegetatie. In Noord-Noorwegen en IJsland daarnaast ook in voedselarme open meren met kale oevers. Waar broedgebied overlapt met dat van roodhalsfuut verdwijnt de kuifduiker in onderlinge competitie. 's Winters voornamelijk op zee (ondiepe baaien) en in brak water, ook wel op grote meren.

Kuifduiker
VOEDSEL Voornamelijk geleedpotigen (met name insecten en larven), kleine vis (bijvoorbeeld stekelbaars) en kuit. Duikt naar voedsel

Kuifduiker
VOGELTREK Trekvogel die de broedgebieden verlaat op zoek naar grote meren, binnendelta’s en andere beschutte kustgebieden, onder andere Oostzeegebied. In ons land schaarse wintergast (rond de 150-160 vogels), vooral in de Delta, van oktober tot in april. Tot vele tientallen exemplaren in Oosterschelde, Volkerakmeer en Voordelta. Schaars op meren in het binnenland.

KuifduikerDe kuifduiker is een beschermde inheemse diersoort. Net als alle andere vogels die van nature in het wild in Nederland voorkomen zijn kuifduikers beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn. De bescherming van de kuifduiker is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming. (bron: vogelbescherming)

Kuifduiker
1 opmerking: