zondag 26 juli 2020

Honderdnegenenveertig oeverzwaluwen en een spotvogel

Oeverzwaluw

Zondagavond 26 juli 2020 was de derde ronde oeverzwaluwen vangen en ringen bij de oeverzwaluwenwand bij de Haarrijnseplas.

Oeverzwaluwenwand
De derde keer dit jaar en met toch wel de bijzonderheid dat alle drie keren in de maand juli waren.
Maar met een aantal enthousiaste leden van VRS De Haar en Artis en daarbij mooie avonden is dat geen probleem.
Een terugblik over de afgelopen jaren geeft voor dit jaar een afwijkend beeld.
In voorgaande jaren was de eerste ring activiteit al in mei en de laatste in augustus, met als resultaat over de jaren 2016, 2017 en 2019 aantallen van boven de 1000 zwaluwen per jaar.
In 2018 kwamen de vogels pas in juni en waren voor augustus al weer weg en werden ‘slechts’ 566 zwaluwen gevangen.
oeverzwaluw

ringersgreep

oeverzwaluw

oeverzwaluw
Dit jaar 2020 zijn de zwaluwen dus echt laat gearriveerd en was het alleen mogelijk om in juli enkele vangacties te organiseren, met als resultaat 444 vogels, waarvan de helft geringd. Een aantal tijdens een voorgaande vangavond geringd en een aantal vorig jaar of eerder. Ben benieuwd waar en wanneer ze geringd zijn.

Nadat alle zwaluwen vertrokken waren, werden de niet bezette plekken in de wand geteld.
90 nestruimten waren niet gebruikt. De meeste van deze nestruimten zaten aan de onderkant van de wand. Vermoedelijk gaf de hoge begroeiing voor de wand geen veilig gevoel om een lage nestruimte open te krabben en werd gekozen voor een hoger nest 

spotvogel
Het extra netje stond er niet voor niets. Een prachtige spotvogel liet zich verrassen en Tom wist hem veilig uit het net te halen en te ringen.

spotvogel

spotvogel


spotvogel

spotvogel

1 opmerking: