vrijdag 16 maart 2018

Laat ze maar komen

Nest gang Oeverzwaluw

Afgelopen periode is het rustig geweest met het ringen van vogels door de VRS De Haar.
De winterperiode is ook niet de gelegenheid om te vangen en te ringen.
De vogels hebben hun vetreserves hard nodig om in de koude omstandigheden in leven te blijven.
En daar gaat het toch om. Het welzijn van de vogels.
Jammer dat door de late korte vorstperiode een flink aantal vogels het niet hebben overleefd.

Schoonmaken  256 oude nestgangen
Stil gezeten heeft de VRS De Haar niet. 

Allereerst is het goed om de laatste zaken met betrekking  tot 2017 op papier en in de database op orde te krijgen.
Maar daarnaast ook druk om alles in gereedheid te brengen voor het komende seizoen.

Voor de vergadering van de leden van de VRS De Haar, waar alle afspraken nog eens onder de loep genomen werden en de plannen voor seizoen 2018 uiteengezet werden, werd eerst de Oeverzwaluwenwand van nieuw zand voorzien.Met de grondboor werden de restanten van het afgelopen seizoen uit de gaten verwijderd om vervolgens de nestgangen weer op te vullen met vers zand.
Een hele klus om 256 gangen leeg te maken en weer te vullen.
Maar de VRS De Haar was goed vertegenwoordigd en met vele handen gaat het snel.
De zwaluwen kunnen dus weer komen en mogen hun nest bouwen in het verse zand.

Vullen met zand en aanstampenOeverzwaluwenwand

Haarrijnseplas
Hopelijk blijft de bouw van 50.000 m2 zonnepanelen in de Haarrijnseplas achterwege.
Dit zou een ernstige verstoring kunnen worden voor de Oeverzwaluwen. (en andere (water)vogels))


Ondertussen zijn ook de eerste werkzaamheden gestart voor het slagnet. Een nieuw project van de VRS De Haar. Een gedeelte is afgevlakt . Maar er moet nog heel wat werk verzet worden voordat deze locatie in gebruik genomen kan worden.
In de omgeving van deze locatie samen met Tim een leuk geriefbosje gemaakt.

Winter in de CES
Ook op de vaste CES locatie is van de winter hard gewerkt.
Tijdens de jaarlijkse snoeironde is er enorm veel hout los gekomen. 


De dikke stukken hout gaan naar de houtkachels.
( Gezien de huidige milieu gedachten, is het nu politiek de vraag, of dit een juiste keuze is.)
Het houtopschot, de dunne takken zijn ter plaatse vernietigd.
Het was in de kou wel even lekker warm, dichtbij het vuur zelfs te warm.

De laatste takjes
Samen met Gerard ruimte gemaakt rond de locaties van de netten, die binnenkort ook weer geplaatst worden.
Erg vervelend als wildgroei van bramstruiken, elzenproppen of overhangende takken in het net blijven hangen.
Binnenkort een laatste actie voor de start van het seizoen. De netten controleren en herstellen.

1 opmerking: