dinsdag 6 maart 2018

Het is druk in de Toevlucht.

Dodaars

Door de korte strenge vorstperiode hebben veel vogels het moeilijk gehad.
IJs op de sloten en de grond hard bevroren.
Om maar een voorbeeld te noemen, nog nooit zoveel berichten  tegengekomen over houtsnippen en watersnippen.
Vogels die zich normaal niet laten zien of schichtig er vandoor gaan.
Ook bij de Vogelopvang de Toevlucht zijn er een aantal houtsnippen binnen gebracht.
In een eigen verblijf en met goed eten zal het hopelijk wel weer goed komen.
De watervogels hadden afgelopen week de grootste problemen.

Tijs aan het ringen en Gerard voor de administratie
Met Gerard en Tijs een bezoek gebracht om een aantal vogels van een ring te voorzien, voordat ze weer naar buiten mogen.
Sommige moeten nog even blijven om verder aan te sterken.

Een heel scala van vogels kwamen er dit keer langs die vervolgens door Tijs geringd werden : Knobbelzwanen, Wilde Eend , Dodaars , Fuut , Aalscholver, Meerkoeten, Kokmeeuwen, Stormmeeuwen, Zilvermeeuwen, Kleine Mantelmeeuw, Kauw.
Tijs heeft de stelregel, dat hij pas een vogel ringt, als hij er zo goed als zeker van is, dat de vogel op korte termijn weer van zijn vrijheid kan gaan genieten, met zo'n glimmende roestvrijstalen ring.

Dodaars
De topper van de dag een kleine dodaars.
Een heel klein fuutje, die je eigenlijk alleen in het water tegen komt, driftig duikend naar eten.
Grappig, dat zowel de dodaars als de fuut de poten achter aan het lichaam hebben

Dodaars
Boswachters kregen een melding over een vogeltje dat midden op het pad zat. Ze had het met haar sjaal geprobeerd warm te houden tot de boswachters arriveerden. Ter plekke bleek het een dodaars te zijn, een vogel die ze niet vaak tegenkomen.
De boswachters hadden de dodaars meegenomen en de vogel werd opgehaald door Dierenambulance. Zij brachten het dier naar De Toevlucht vogel en zoogdieren opvang, waar hij onderzocht werd.
Het is de bedoeling dat de dodaars na een hopelijk goed herstel weer in het Bos teruggeplaatst wordt. 

De dodaars is een van de kleinste futen ter wereld en dankt zijn naam aan het dons op z’n achterwerk (‘dodde-aars’).
Dodaars

DODAARS
De dodaars is onze kleinste futensoort. Deze schuwe watervogel is zelfs nog een slag kleiner dan het meer bekende waterhoen. De dodaars is broedvogel van ondiepe en beschutte wateren met een rijke oeverbegroeiing en onderwatervegetatie. Moerasgebieden bijvoorbeeld, maar ook vennen en meren. Buiten het broedseizoen op allerlei soorten wateren, tot soms stadsgrachten en stadsparken.

Dodaars
LEEFGEBIED In de broedtijd water- en vegetatierijke gebieden zoals moerassen, vennen, duinmeren, plassen, kreken en wielen. Er zijn beschutte plekken voor het nest, er is een rijke vegetatie onder en boven water en voldoende voedselaanbod. Zoekt in grotere meren de ondiepere, beschutte delen op (rietkraag). Buiten het broedseizoen wijdere verspreiding in allerlei open wateren, ook rustige wateren aan de kust.

Dodaars
VOEDSEL Hoofdzakelijk insecten en larven, schelp- en schaaldieren, larven van amfibieƫn en kleine vis van 5-7 cm. Duikt voor voedsel tot ongeveer 2 meter. Haalt ook voedsel van het wateroppervlak.

Dodaars
VOGELTREK Na het broedseizoen concentreren dodaarzen zich met soms tientallen in de broedgebieden. Bij vorst neemt belang Deltagebied (Grevelingenmeer, Oosterschelde) als verblijfplaats toe. Dodaarzen van noordelijke en noordoostelijke broedgebieden zoeken open water en/of trekken in zuid-/zuidwestelijke richting. Tevens gedeeltelijke wegtrek bij invallende vorst. (Na strenge winters soms forse verliezen.) Wintergasten vanuit Zuid-Zweden, Denemarken, Duitsland, Baltische staten (bron vogelbescherming.nl)

Fuut, de grote broer

Ook de Fuut heeft de poten ver naar achteren

Knobbelzwaan, een zwaargewicht

Kleine Mantelmeeuw.
een flinke snavel waarmee hij flink kan uithalen

poot Kleine Mantelmeeuw

Kleine Mantelmeeuw

Wie schrijft die ...

Storm,Kok- en Zilvermeeuwen

Watervogels krijgen een roestvrijstalen ring
een flinke klus

Meerkoeten

Kauw
meten en leeftijd bepalen

Wilde Eend

Aalscholver.
Altijd oppassen voor de scherpe snavel

Aalscholver

Aalscholver

Zwemvogels


1 opmerking:

  1. Mooie post !
    Fantastisch dat er zo'n opvang is. De foto's van die zwemvliezen met de verschillen in grootte zijn schitterend!
    En een dodaars, dat is toch al zo'n dotje van een fuut ;-)
    groetjes, Maria

    BeantwoordenVerwijderen