vrijdag 9 juni 2017

Denkend aan de kieviten.

Pul  (jonge Kievit) in het veld
Naast het ringen van vogels binnen het gebied Haarzuilens, wordt er door het Vogel Ring Station De Haar in een groot deel van Leidsche Rijn ( o.a. de Wetering) de weide vogels gemonitord..
Heel bijzonder, zijn de na verhouding groot aantallen kieviten, die broeden binnen dit gebied.
Op de braak liggende velden, tussen de gebouwen.
Zo maar langs de doorgaande wegen van het bedrijventerrein zie je ze met hun grote vleugels vliegen, op wacht staan, of op een nest zitten.

Het VRS De Haar heeft ook dit broedseizoen een flink aantal kieviten kunnen vangen en ringen. Door het ringen kan het VRS  de vogels blijven volgen de komende jaren.

Jammer, als het dan dreigt fout te gaan door ingrijpen van buitenaf. Het maaien van een veld, waar de kieviten nog hun nest hebben. Het laten parkeren op een veld waar nog jonge pullen lopen. ( zie een eerdere blog)
Een bouwproject, waar gegraven wordt, terwijl de ouders krijsend in de buurt van de graafmachine staan. Niet iedereen heeft een binding met kieviten, maar als je bij het onderzoek betrokken bent, dan raakt het je.

Geweldig als dan vervolgens, mede door de blog, er iets positiefs op gang gebracht werd.
Op donderdagmiddag 8 juni 2017 verzamelt een bont gezelschap zich op de parkeerplaats nabij het recreatie gebied van de Haarrijnse plas.


Wat ze allemaal gemeen hebben is de aandacht voor de natuur, in de breedste zin van het woord. Projectontwikkelaar, stads ecoloog, grondbewerker, gebiedsmanager, ringer, maaier, beheerder, uitvoerder, gemeente ambtenaar, vergunningverlener, natuurbeheerder, natuurliefhebber.
Centraal tijdens het gesprek staat de naleving van de Natuurwet en het welzijn van de vogels en de kievit in het bijzonder.

diverse disciplines, maar met een zelfde doel.
stads-ecoloog
Van alle kanten is er de wil en de drijf om samen te werken aan het behoud van de natuur, in de breedste zin. Maar zijn toch wel wat hobbels en tegenstrijdigheden op het pad.

Maar in al deze gevallen staat de Natuurwet voorop.
Voor een bouwproject betekent dit een bouwstop, als er vastgesteld wordt dat er nog kwetsbare vogels op het terrein zitten.

Voor mij een niet alledaagse materie, dus ik volg het met belangstelling, vanuit de zijlijn. Maar ik begrijp dat : De eigenaren van het bedrijventerrein graag een strak grasveld willen. Extra maaien, of juist niet kosten met zich meebrengt.


Voor de verkeersveiligheid er weleens op een veld geparkeerd mag/moet worden. Er naast de kievit ook belangen zijn voor andere vogelsoorten zoals patrijs, fazant, kwartel en andere dieren. Dat een projectontwikkelaar graag zo snel mogelijk wil bouwen.

Tim Kreetz
Tim Kreetz is de ideale belangenbehartiger van de natuur. Hij kent de wet en ook de belangen van de gemeente. Daarnaast is hij dagelijks in de natuur.

Het probleem is na vanmiddag niet opgelost. Daar zijn de belangen ook te tegenstrijdig voor.

Maar er werd naar elkaar geluisterd en probleemoplossend gedacht. 

De verschillende partijen hebben elkaar gevonden en willen samen verder voor een goed beheer van de natuur in Utrecht.


Kievit met kleurringen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten