maandag 21 maart 2016

Een goed begin.

Samen met de Gaai op de foto

De CES locatie  is bijna volledig opgebouwd. Na eerder ruimte gemaakt te hebben voor de misnetten, kon nu met de opbouw er van begonnen worden. 

Maurice, opzetten van de netten
Maurice kwam aanrijden met een auto vol stokken, netten en andere benodigdheden voor de CES locatie.
Onder leiding van Tijs en Tim, werden met ondersteuning van Maurice, Yvonne en dit persoontje, de banen opgezet en de netten opengezet.


Groenling
Toch nog een beste klus. De stokken uitmeten op de lengte van het net. Overhangende takjes en over de grond kruipende braamtakken verwijderen en vervolgens de netten uithangen.


Tijdens de werkzaamheden de banen, die klaar waren opengezet. Een leuke test om te kijken of ze op de juiste plaats staan.
Dat moet haast wel zo zijn en gelukkig kwam Henk een ervaren ringer, langs om samen met Yvonne en mij de vogels te ringen. 


Putter
Leuke soorten die passeerden : Koolmees, Staartmees, Pimpelmees, Putter, Boomkruiper, Matkop, Groenling, Vink, Merel, Zanglijster, Heggenmus, Roodborst en als bonus een Gaai.

Gaai
De gaai heeft een flinke snavel. Tijs kende een goede truc. Een stukje schuimrubber in de bek om op te "kauwen" is  een mooie afleiding. Zo kan de vogel rustig geringd en gemeten worden.
En aangezien de Gaai niet dagelijks in beeld is, kreeg de vogel alle aandacht en werd uitgebreid als belangrijke gast gefotografeerd.
streepjes tellen


Met heel af en toe een beetje regen was het toch een mooie dag met een goed eindresultaat.
Het heeft al eerder op de blog gestaan, maar nog een keertje de uitleg over een CES locatie

CES PROJECT:
Het doel van het Constant Effort Site (CES) project is het verzamelen van informatie die bijdraagt tot het verklaren van veranderingen in vogelpopulaties. Deze informatie wordt in een speciaal meerjarig vogelringproject met behulp van vaste mistnetopstellingen tijdens het broedseizoen verzameld.
De speerpunten van het CES project zijn 1) monitoring van aantallen, 2) reproductie en 3) overleving. Reproductie informatie over de hoeveelheden uitgevlogen jongen wordt verkregen uit de verhouding van de gevangen volwassen en jonge vogels in de loop van het zomerseizoen. Hervangsten van geringde vogels in opeenvolgende onderzoeksjaren geven informatie over de jaarlijkse overleving.
De CES-locaties liggen voornamelijk in rietvelden, struwelen en bosgebieden. Door de vangsten in de verschillende gebieden te vergelijken kan ook een relatie tussen biotoop en populatie worden verkregen.

Het CES project verschaft aanvullende informatie op verschillende nationale en Europese vogelonderzoeksprojecten zoals broedvogelinventarisaties, nestkaartproject en ringonderzoek aan trekvogels (Bron: www.sovon.nl)

1 opmerking:

  1. Wow, wat mooi die Gaai! Het puttertje is natuurlijk ook een juweeltje en staat mooi op de foto, net als de groenling. Vandaag had ik een geringd vrouwtje sijs, helaas kon ik de ring niet lezen, maar het was vast een van jullie vangsten ;-)
    groetjes,
    Maria

    BeantwoordenVerwijderen