woensdag 10 juli 2013

Torenvalk


Het is druk op de dijk zo vlak bij een camping en natuurlijk met het mooie weer. Mensen op het zandstrandje, fietsers langs de dijk en zonaanbidders langs de dijk.
 
Maar boven de dijk hangt een torenvalkje, als een vlieger deinend in de wind, loerend naar prooi. Zich niks aantrekkend van alle bewegingen om hem heen.
 
Af en toe een duik naar beneden, voor zover te zien geen buit, alleen maar gemaaid gras tussen de poten. Wel knap als het je lukt om hangend in de lucht het gras tussen de poten te verwijderen.
 
Schitterend om naar te kijken.
 

 Torenvalk
Overige namen Kestrel , Falco tinnunculus Familie van de Valken’.


Het is een bekend gezicht langs snelwegen in ons land: biddende torenvalken boven de wegbermen en weilanden. Door snel met de vleugels te slaan en de staart te spreiden kunnen torenvalken vrijwel stil in de lucht hangen. Op deze wijze speuren ze naar muizen. Hun gezichtsvermogen is dan ook extreem goed ontwikkeld. Bovendien kunnen torenvalken urinesporen van veldmuizen waarnemen, waardoor als het ware een spionagekaart met daarop ingetekend allerlei verborgen routes ontstaat in het brein van de torenvalk. Muizen vormen het belangrijkste bestanddeel van het torenvalkenmenu. Slechts in tijden van muizenschaarste worden ook kevers, vogels en andere kleine prooien gegeten.

 

Vrij schaarse tot vrij talrijke broedvogel; doortrekker in vrij klein aantal, wintervogel in (vrij) groot aantal. De torenvalk komt overal in Europa voor, behalve op IJsland.


 
Biotoop Akkers, graslanden, heide, hoogveen, park en tuin, rietland en ruigte, stedelijk gebied, weiden (kleinschalig), weilanden (uitgestrekt)

 

Voedsel- en broedbiotoop : De torenvalk is een typische vogel van het agrarische landschap, open natuurlandschappen, langs wegen en in boomgaarden. In het landschap moeten enkele hoge bomen of uitkijkpunten aanwezig zijn waar ze ook in kunnen broeden. Maakt zelf geen nest, maar broed in nestkasten, oude nesten van kraaien en in of op gebouwen.

Wegbermen, akkerranden, dijkbegroeiingen, overhoekjes en ruigtevegetaties zijn de plekken bij uitstek waar torenvalken zoeken naar hun favoriete prooi: veldmuizen.
Voedsel: Voornamelijk veldmuizen, maar soms ook kleine vogels, kevers en andere kleine dieren


 
Het mannetje verschilt van het vrouwtje door een grijsblauwe kop en grijsblauwe ongebandeerde stuit en staart met een donkere eindband. Zowel het mannetje als vrouwtje hebben een donkere baardstreep, roodbruine mantel en vleugels met fijne zwarte vlekken. De borst is licht van kleur eveneens met donkere vlekken. De staart en stuit van het vrouwtje is bruin en is fijn donker gebandeerd. (bron: www.vogelbescherming.nl)
 

1 opmerking: