dinsdag 26 mei 2020

Roodhalsfuut in de plas

Roodhalsfuut
Niet nieuw, maar wel leuk dat de Roodhalsfuut weer in de Haarrijnseplas zwemt.
Zo’n beetje om de twee jaar verschijnt hij in de plas.
Na de melding van Maria, direct maar even langs voor een bewijsplaatje.
De Haarrijnseplas is zo’n beetje onze plas, waar we zeker op vogel gebied alles volgen.

Roodhalsfuut
De volgende ochtend op tijd maar terug en de Roodhalsfuut zwemt er nog rustig rond.
Druk aan het poetsen, met maar weinig aandacht op wat er zich om hem heen afspeelt.
Genoeg tijd om wat leuke plaatjes te maken.

Roodhalsfuut

ROODHALSFUUT
In prachtkleed goed herkenbaar aan sterk contrasterende tekening van roodbruine hals, gedeeltelijk grijswitte kop met zwart bovendeel. Snavel zwart met geel aan de basis. Winterkleed grijsbruin van boven, onder wit, koptekening met zwart tot onder de ogen, grijsbruine wangen en witte bef/oorstreek. Kleiner en meer gedrongen dan gewone fuut. Teugel (tussen oog en snavel) i.t.t. bij fuut donker. Jongen gestreept.

Roodhalsfuut
LEEFGEBIED
Heeft in vergelijking met gewone fuut voorkeur voor kleinere wateren van soms zelfs minder dan 1 ha. Het kunnen ook meertjes zijn in dicht bosgebied. Hoeveelheid vis van minder belang dan beschikbaarheid ongewervelden, samenhangend met rijke vegetaties. Broedplaatsen vaak gedeeld met broedkolonies meeuwen, die voor bescherming zorgen. In winter vooral op zout water (baaien, ondiepe kusten).

Roodhalsfuut
VOEDSEL
Hoofdzakelijk ongewervelden, met name waterinsecten en hun larven, ook grondinsecten en in mindere mate vis. Prooien worden duikend of zwemmend over het wateroppervlak met hoofd onderwater bemachtigd. Insecten worden ook van wateroppervlak of van watervegetatie gepakt.

Roodhalsfuut
VOGELTREK
Vanuit de Europese broedgebieden kent de roodhalsfuut zowel trekbewegingen als gewone verspreiding vanuit het broedgebied naar andere wateren, met name getijdegebieden. Europese overwinteringsgebieden zijn langs de Europese westkust, Baltische en Kaspische Zee, ook wel Zwarte Zee. In ons land na de broedtijd op zoete en zoute wateren (Deltagebied), meestal solitair of enkele exemplaren bijeen. Het gaat om enkele tientallen vogels. (bron : vogelbescherming.nl)

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut

Roodhalsfuut


1 opmerking:

  1. Je had echt mazzel! Een topmodel wat heerlijk wilde meewerken! En niet alleen voorbij zwemmend, maar lekker druk bezig.
    Prachtige foto's!
    Groetjes,
    Maria

    BeantwoordenVerwijderen