zaterdag 4 juni 2011

Bos Nieuw Wulven


Bos Nieuw Wulven
Het is een warme dag vandaag met erg veel zon (27 graden). Te warm voor een buitenactiviteit later op de dag. Dus maar erg vroeg opgestaan om samen een wandeling te maken in Nieuw Wulven. De zon was net op en er woei nog een fris windje. Een lekkere temperatuur om er op uit te gaan. Daarnaast waren we op dit vroege tijdstip alleen, (op een man na die in alle vroegte zijn krantje zat te lezen), met de kwakende kikkers, de luid roepende Fazanten, de zingende vogels en de hard rennende hazen. De mooiste waarneming was een opvliegende Buizerd en een Bosorchidee.
Nieuw Wulven, Riet aan de wandel
Tussen Vechten en Houten is een nieuw bos aangelegd; Nieuw-Wulven. Dit bos ligt op het grensgebied van Bunnik met Houten en beslaat uiteindelijk ongeveer 110 hectare. Nieuw Wulven is een recreatiegebied met als nevenfunctie natuur. Het noordelijke deel van Nieuw Wulven is rond de eeuwwisseling aangelegd. Het zuidelijk deel in 2007. Wie het bos bezoekt, zal zien dat het een afwisselend bos is.
Het is de bedoeling dat het bos het drukke Amelisweerd ontlast. Op vrijdag 10 oktober 2008 is het bos officieel geopend door de Utrechtse commissaris van de koningin Roel Robbertsen.
Fietspad, dwars door Nieuw Wulven
Nieuw-Wulven is bereikbaar via de Marsdijk (Bunnik), via de Binnenweg (Houten) en via een fietsbrug bij de Spoorhaag (Houten). Deze fietsbrug maakt onderdeel uit van een doorgaande fietsroute vanaf De Weides/ De Hagen naar de Marsdijk en heet het Fectiopad. Van de Binnenweg naar het Fectiopad loopt een tweede doorgaande fietsroute: het Wulverbroekpad.
 Wie via de Marsdijk het gebied inkomt, ziet rechts een waterplas. Dit is een opengegraven rivierarm van de Rijn die hier vroeger stroomde. Dit Bunnikse deel kent al veel natuur. Natuurliefhebbers zien veel vogels, insecten en planten. Ook zeldzame dieren komen voor en in het bos zijn broeihopen aangelegd voor de ringslang. Zie voor de waarnemingen: Houtens deel en het Bunniks deel.
Bloemenzee van Margrieten
Het bos bestaat uit een:
•  entreebos (Houten); gelegen op oude landbouwgrond van de Romeinen.
•  drasbos (Houten); een laag en nat gedeelte met elzen en wilgen. (In ontwikkeling)
•  dwaalbos (Bunnik); een vochtig essenbos met kronkelpaden.
•  boogbos (Bunnik) ; een droog-vochtig eiken- en essenbos met ronde paden.
•  kamerbos (Bunnik)
•  Speelbos Het Grote Fort (Houten)
Waterhuishouding
In het zuidelijke deel ligt Nieuw-Wulven in een komgrond. Het maakt onderdeel uit van de komgronden in de Kromme Rijnstreek. Dat betekent dat in de winter de grondwaterstand hoog is en soms aan het oppervlak komt. In de zomer daalt de grondwaterstand en bereikt aan het eind van de zomer haar laagste waarde.
Dit deel staat bekend als het drasbos. De oude ontginningssloten die zo'n 1000 jaren hebben gefunctioneerd zijn duidelijk herkenbaar in het bos.
 In het noordelijk deel komt kwelwater omhoog. Dat is water dat afkomstig is uit de Utrechtse Heuvelrug en al zo'n duizend jaar onder de grond heeft gezeten.
07.00 uur krantje lezen in de natuur
Rustpunt voor (roof)vogels
Afwisseld bos
Het bos is afwisselend. Een deel bestaat uit een dichtbegroeid bos met bogen (het boogbos) en een ander deel uit een recht bos met lange zichtlijnen (het kamerbos). Aanwezig zijn populieren en berken. Langs de watergangen is mooie natuur tot ontwikkeling gekomen. In sommige delen staan veel berken.

De hoge bomen in het bos maakten onderdeel uit van een houtvesterij, maar zijn niet gekapt. Diverse vogelsoorten, zoals grasmus, spotvogel, fitis en tjiftjaf broeden in het gebied. De vogelwerkgroep van MWH telde de afgelopen jaren 50 verschillende soorten vogels. Bijzondere zoogdieren die meermalen zijn waargenomen, zijn de ree en de vos. Soms worden vanaf de Rondweg reeën gezien.
Buizerd
Bosorchis
Speelbos
 In 2010 is het speelbos aangelegd. Het speelbos is ongeveer 8 hectare groot en een van de grotere van het land. De kinderen kunnen schommelen, graven, over waterpartijen klimmen, in bomen klimmen en zich verstoppen in het bos. In het speelbos verschijnen ook allerlei verwijzingen naar de Romeinen die op korte afstand van het speelbos hebben gewoond in het castellum Fectio.
(bron: Milieu Werkgroep Houten)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten