donderdag 20 september 2018

Lange staarten

Staartmees

Een paar uurtjes samen met Tim in het griend om vogels te ringen.
Nee, ik ring niet. daar heb ik geen vergunning voor. Tim wel.
Tim mag vangen en ringen. Ik mag de gegevens noteren voor de database en natuurlijk  zo af en toe een fotootje maken.
Grote Gele Kwikstaart
Naast de vogels blijft het genieten van de natuur om je heen.
Een Haas loopt over het pad naar mij toe. Ziet mij en rent de andere kant op.
Dat doet ook de kleine Ree. Voor ik de kans heb het beest goed te bekijken is hij al verdwenen tussen het groen. 
De Fazant trekt zich, als ik op afstand blijf niets van mij aan en eet gewoon door.
Dat doen de Putters niet als ik langs de distels loop waar ze volop zitten te eten. Een flinke groep vliegt op en verdwijnt in een boom verderop.

Staartmees
Maar zo’n 13 soorten lieten zich ringen of controleren. 
Altijd boeiend om een vogel van dichtbij te bekijken. 

Rietgors, Tjiftjaf, Winterkoning, Roodborst, Kleine Karekiet, Zwartkop, Groenling, Vink, Graspieper, Koolmees, Pimpelmees en een handvol Staartmeesjes en de Grote Gele Kwikstaart.

Grote Gele Kwikstaart
Mooie vogels, maar bijzonder blijven de staartmeesjes. Net een groep hangjongeren die sjirpend door het griend trekken en van dichtbij zo prachtig met hun lange staart, het kleine snaveltje en de guitige oogjes. 

Staartmees
 Wist je dat op basis van de lengte van de staart vastgesteld kan worden of het een mannetje of vrouwtje is.?

Grote Gele Kwikstaart
Ook de Grote Gele Kwikstaart heeft een lange staart. Een prima lange staart om de lucht om hem heen in beweging te krijgen zodat de insecten opvliegen.

Staartmees

Staartmees
Een klein blogje met de grote staarten.

Een extraatje, de Graspieper, met zijn lange nagel aan de achterste teen waardoor  hij beter houvast heeft in het lange gras. (Werd gevangen op dezelfde plek als de Grote Gele Kwikstaart.)

Graspieper

zondag 16 september 2018

De KLEINE Bonte

Kleine Bonte Specht - man

Eind augustus hadden we de GROTE Karekiet.
Dit keer de KLEINE Bonte Specht.
Voor de VRS De Haar een nieuwe soort binnen ons gebied op Haarzuilens. 

Kleine Bonte Specht

Kleine Bonte Specht

Kleine Bonte Specht

Wat een prachtig vogeltje en inderdaad de kleinste specht, die we hier in Nederland hebben.

De Grote Bonte Specht komen we regelmatig tegen en in de afgelopen drie jaar werden er al bij 26 Grote Bonte Spechten een ring aangelegd.

Maar klein is ook maar een beperkt begrip, want als we het over klein hebben is het Vuurgoudhaantje de allerkleinste vogel die hier rond vliegt. 
Een vogeltje van nog geen vijf gram. 
En ook deze liet zich afgelopen weekend zien.

Vuurgoudhaantje
Even de veertjes gladstrijken voor de foto

Vuurgoudhaantje
Een relatief nieuwe soort was dit keer ook het Paapje. Slechts één keer eerder werd er in de afgelopen drie jaar een Paapje geringd.

Paapje

Paapje

Als laatste nog een bijzondere melding. Het was een succesvolle dag, naast mooi weer ook weer een nieuw dag record.
In totaal werden er 231 vogels van een ring voorzien.
42 vogels werden terug gevangen en gecontroleerd. 
22 verschillende soorten  waaronder nog een bijzondere gast, de Graspieper.

Graspieper
DE KLEINE BONTE SPECHT


Kleine Bonte Specht
De kleine bonte specht is de kleinste specht in Nederland, niet veel groter dan een huismus. Ze klimmen behendig tegen boomstammen op en neer om voedsel te zoeken.

Kleine Bonte Specht
In de broedtijd (vanaf maart) maar ook in de nazomer laten ze een kenmerkend kie-kie-ki-ki-ki-ki-ki horen. Hun roffel houdt langer aan dan de grote bonte specht en klinkt meer als een naaimachine. In de rest van het jaar zijn ze zwijgzaam en lastig te vinden.

Kleine Bonte Specht
Kleine specht ter grootte van een mus. Zwart-witte vogel met horizontale strepen op de rug en het mannetje heeft een klein rood petje. Het vrouwtje heeft helemaal geen rood. Heeft een golvende spechtenvlucht. Roffelt langer dan een grote bonte specht, maar zachter, meer als een naaimachine. Deze specht heeft geen rode 'broek'.

Kleine Bonte Specht
LEEFGEBIED

Kleine Bonte Specht
Kleine bonte spechten hebben als broedplek een voorkeur voor loof- en gemengde bos met zachte boomsoorten (berk, wilg, els en populier) en veel dood hout.

Kleine Bonte Specht
Maar ze broeden ook wel in de (harde) beuken. Zulk type bos is aan te treffen op landgoederen, in parken, natuurgebieden, maar ook in houtwallen en bij begraafplaatsen, moerasgebieden en langs rivieren. Ze broeden ook in hoogstamboomgaarden. 's Winters soms in rietkragen.

Kleine Bonte Specht
VOEDSEL
Kleine bonte spechten eten hoofdzakelijk insecten. Zoekt deze op stammen, maar ook takken en twijgen. 's Winters eten ze ook wel fruit.

Kleine Bonte Specht
VOGELTREK
In Nederland blijft de kleine bonte specht het hele jaar in zijn broedgebied. Zoekt in de herfst en winter buiten het eigen territorium naar voedsel, niet zelden in het gezelschap van mezen. (Bron:  Vogelbescherming.nl)donderdag 13 september 2018

De Draaihals, een bijzondere vogel

draaihals
Vanmorgen vroeg op pad om de netten open te zetten voor het vangen en ringen van vogels, samen met Tijs en Kim.
Al een tijdje staat op mijn verlanglijstje om een DRAAIHALS eens van dichtbij te kunnen zien, maar tot nu toe zonder succes.

Draaihals
Vandaag was het dus wel raak en liet de vogel zich bewonderen. Wat een draaihals is die Draaihals, om jaloers op te worden hoe soepel deze vogel zijn nek kan bewegen en draaien.
Geen wonder dat ze deze vogel dan ook zo genoemd hebben.
Een bijzondere vogel, schitterend om te zien met zijn prachtig verenkleed en bijzonder om zijn gedrag.

Draaihals
Was trouwens best hard werken, 

woensdag- avond 101 vogels 

en donderdag- morgen 238 vogels. 

Als beloning mooie soorten, zoals op de lijsten te zien is. ( klik op een lijst of foto voor groter formaat)

Draaihals
DRAAIHALS
De draaihals is met zijn bruine camouflagekleuren een heel ander soort specht dan de bekende grote bonte specht. In Nederland vooral als zeldzame doortrekker te zien. Hij nestelt in boomholten vooral in berken. Alleen tijdens de broedperiode zitten draaihalzen vaak, zoals de andere spechten, tegen een boomstam; de rest van het jaar vooral op de grond. Draaihalzen foerageren op de grond in schrale pioniervegaties op zandgrond en leven van mieren. Ze overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara.

Draaihals
Draaihalzen zijn onopvallende, maar onmiskenbare vogels; hun bruine verenpak biedt een uitstekende camouflage in de oude loofbomen waarin ze broeden. De draaihals dankt zijn naam aan de flexibele hals, die in vreemde kronkels gedraaid kan worden.

Draaihals
LEEFGEBIED
Gebroed wordt in oude, meestal deels verrotte loofbomen. Nu in open loofbos op zandgrond (veelal grenzend aan heide), vroeger ook wel in boomgaarden en tuinen. De draaihals eet mieren (vooral zwarte wegmieren en hun poppen zijn favoriet). Ze zoeken ze in bomen en op de grond.

Draaihals
VOEDSEL
Vooral mieren, maar ook andere ongewervelden. Zoekt op de grond naar voedsel, steekt daarbij de lange kleverige tong in mierengangen.

Draaihals
VOGELTREK
De Nederlandse draaihalzen overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. Vanaf half april-begin mei zijn ze weer terug in Nederland. Tot in mei zijn ook overal in Nederland doortrekkers (zeldzaam) waar te nemen die richting Scandinavië. Ze trekken 's nachts. In het najaar doortrek van half augustus tot ver in oktober.

Draaihals
De draaihals staat op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels als 'ernstig bedreigd'. Draaihalzen hebben te maken met een verslechterd voedselaanbod. De mieren die ze eten verdwijnen of worden onbereikbaar voor deze vogel door vergrassing en verbossing van schrale pioniervegetaties. 

Draaihals
Vermindering van stikstof in de lucht (door intensieve landbouw/verkeer) is noodzakelijk om de situatie te verbeteren. Gebrek aan nestbomen - berken - is ook een probleem voor deze soort. Natte zomers zijn ook ongunstig voor het voedselaanbod van de draaihals. 

Draaihals
De populatie in Nederland is intussen erg geïsoleerd geraakt in een krimpende populatie in West-Europa (al verschilt de situatie per land). Droogte in de Sahel (het overwinteringsgebied) kan voor de draaihals ook negatief uitpakken. ( Bron: Vogelbescherming.nl)

Draaihals

zondag 9 september 2018

Volgend jaar de koning

Rondvaart in Amersfoort.
(klik op een foto voor groter formaat )
Ja, waar wij afgelopen weekend gelopen hebben, loopt volgend jaar koning Willem Alexander.
Dit vraagt om een uitleg. 

Hans Bezembinder is naast deelnemer aan de Klankbordgroep Implementatie Politiemuziek van de nationale politie, ook schipper op de rondvaartboten in Amersfoort.
Daarnaast vertelt hij graag over de geschiedenis van Amersfoort, de stad waar hij is opgegroeid.

Om nu eens een keertje niet te vergaderen en in een andere omgeving met elkaar actief te zijn, nodigde Hans de leden van de Klankbordgroep, met hun partners, uit voor een bezoek aan zijn stad.

Met prachtig weer ontmoeten we elkaar op het terras vlak bij de aanlegsteiger van de rondvaartboten. 

 Een start in het zonnetje, met koffie en heerlijke appeltaart is natuurlijk altijd goed.

Vervolgens in de boot voor een tocht over de binnenwateren van Amersfoort.

En om eens een keertje heel eerlijk te zijn, ik wist niet eens dat Amersfoort grachten had, met schitterende oude panden langs de waterkant.


Opvallend is de waterkwaliteit. Het pijlstaart groeit en bloeit alleen in gezond water en is hier volop aanwezig. Daarnaast veel soorten groen tussen de stenenmuren langs de waterkant.

Na de boottocht een aanvullende rondleiding door het centrum van Amersfoort, nu door een vrijwilligster van het Gilde van de stad.
Wel bijzonder om eerst vanaf de waterlijn Amersfoort te bekijken en vervolgens dezelfde omgeving met een andere blik op Amersfoort, lopend door de stad, nog eens te zien.

En door het mooie weer en het open monumentenweekend, was het gezellig druk op straat.
In deze blog een sfeerbeeld van Amersfoort in het afgelopen weekend.
En …… misschien zien we dezelfde beelden volgend jaar terug, als Willem Alexander tijdens Koningsdag in de stad is.