zaterdag 30 april 2011

Koninginnedag

Duivenkamp - vrijmarkt De Ark
Zaterdag 30 april Koninginnedag 2011. De Koningin en haar familie bezochten de provincie Limburg, en wel het plaatsje Thorn en de plaats Weert.
Zoals gebruikelijk hielden wij het op Maarssen. Op een paar vaste locaties vinden in Maarssen de jaarlijkse activiteiten plaats. Het was behalve wat wind, schitterend zonnig weer om er op de fiets op uit te trekken. De eerste locatie was Duivenkamp bij de Ark, de samen op weg gemeente in Maarssenbroek. Bij de kerk vinden allerlei activiteiten plaats. Zang, dans. loterij en verkoop van frisdranken, broodjes en oliebollen. En natuurlijk een rommelmarkt en speciaal op Koninginnedag een grote kraam met bloemen en planten. Rondom deze georganiseerde zaken is er de vrijmarkt. Altijd leuk om daar te snuffelen en het lukte aardig, zodat we eerst de fietstassen thuis moesten legen voordat we verder konden gaan.

Vrijmarkt Reigerskamp -  Otterspoor
De tweede locatie was het park bij de kinderboerderij.
Ook daar een drukte van belang en een grote vrijmarkt. Sommige verkopers zaten er al vanaf zes uur in de morgen.
Leuk was een man die zich, uiteraard tegen betaling, met eieren liet bekogelen.Vervolgens door naar Maarssendorp, waar bij de dorpskerk de activiteiten waren. Ongeveer dezelfde zaken als bij de Ark. Ook daar in de directe omgeving een vrijmarkt en veel gezelligheid.
De boekenkraampjes vielen tegen. Normaal gaan er stapels boeken mee naar huis, maar dit keer maar een klein stapeltje.

Vrijmarkt Kerkweg Maarssen

vrijdag 29 april 2011

De dakkapel

Als binnen bruine streepjes ontstaan in het plafond van de dakkapel, dan moet er toch iets lekken. De dakdekker, die toevallig in de straat met een andere dakkapel bezig was, er maar naar laten kijken en inderdaad, de dakbedekking was versleten en moest vervangen worden.
Nu, wat moet dat moet. Het kost geld en je ziet er eigenlijk verder niets van. En dat is eigenlijk ook net de bedoeling, dat je er niets meer van ziet, na een goede wit beurt van het plafond.
Wel leuk de dakdekker, Zeki Kurt, bleek ook bij de politie gewerkt te hebben, bij de afdeling verkeershandhaving in Bilthoven. Dus genoeg stof om over te praten tijdens de koffiebreak.

donderdag 28 april 2011

De Breeveldplas

Breeveldplas - Woerden

Bruine Kiekendief
Toevallig waren we voor andere zaken in de buurt, en waarom dan toch niet even kijken bij de Breeveldplas te Woerden. De foto laat eigenlijk al een stukje resultaat zien. De plas was op enkele Grauwe Ganzen en Futen na leeg.
Maar goed er is altijd meer te zien en te genieten in de natuur en toevallig kwamen we uit op een gedeelte van de Potterskaderoute. Deze route loopt vanuit het centrum van Harmelen door de polder, langs de plassen en daarna weer terug richting centrum. De route is keurig aangegeven met bordjes.
De totale route is 9 km. De meidoorn bloeide volop en geurde heerlijk. Uiteindelijk kwamen wij weer uit bij de grote plas Cattenbroek, waar Ballast – Van Oord bezig zijn met zandwinning. In de toekomst moet dit een recreatieplas worden.
Een prachtige Bruine Kiekendief vloog boven de plas. Een mooie roofvogel om op de foto te zetten.

woensdag 27 april 2011

Afscheid


Vandaag een ander bericht dan anders.
Van de week ontvingen het overlijdensbericht dat, Nen, echtgenote van oud leraar van de ULO, Kees Phaff overleden was op de leeftijd van 76 jaar.
Vanmiddag was de crematieplechtigheid in de aula van het crematorium Noorderveld te Nieuwegein.
In 1966 verlieten wij de school, maar ook na die tijd hebben we contact gehouden met Kees en Nen .
Het afscheid nemen hoort daar dan natuurlijk ook bij. Het was een sobere maar mooie plechtigheid.
Sjoerd Wiersma, eveneens oud leraar van die ULO en zijn vrouw Ilse waren ook aanwezig. Was fijn om hen ook weer te ontmoeten.

dinsdag 26 april 2011

Kinderboerderij Otterspoor

Dylan & Celina op de kinderboerderij
Vandaag is het dinsdag, opa en oma dag. De kinderen hebben vakantie. Celina hoeft niet naar school gebracht te worden, betekent dat we gewoon iets leuks kunnen gaan doen.
Maarssenbroek heeft al bijna sinds het ontstaan van Maarssenbroek een kinderboerderij met de naam Otterspoor. Behalve één betaalde kracht, wordt de kinderboerderij draaiende gehoude door vrijwilligers. Best wel een knappe prestatie.
De gemeente heeft rondom de boerderij een geweldige speelplaats aangelegd, met behalve de normale glijbaan, schommel en wip, een wiebelbrug over het water, een pontje over de plas en nog een aantal leuke attracties.
Ik durf het wel
De kinderen in de auto een rijden maar. Celina had al snel in de gaten dat het de kinderboerderij werd. Was enthousiast dat we daar naar toe gingen.
Eerst spelen buiten de boerderij, glijbaan, wip, schommel, klimtoestel. Celina  liet even zien dat ze niet bang was en klom naar het topje van het klimtoestel en ging met losse handen staan.
Dylana was meer actief op de glijbaan.
Vervolgens via de hekken naar de kinderboerderij om de schapen, geiten, koe en ezel te aaien en de cavia’s te knuffelen. Beiden zijn niet bang voor de dieren, niet zo gek natuurlijk als er thuis twee honden lopen, een kat en twee cavia’s.
de glijbaan
Natuurlijk hoort bij de kinderboerderij ook een ijsje eten en vervolgens via het kikkerpad en andere speelpaden terug.
Kortom de kinderen hebben genoten en wij dus ook.
STICHTING KINDERBOERDERIJ MAARSSENBROEK
De plaats waar nu al jaren de kinderboerderij staat was vroeger een polder waar koeien liepen te grazen. In tegenstelling tot Maarssen-dorp waar voor het ontstaan ver terug dient te worden gegaan in de historie, is Maarssenbroek nog betrekkelijk jong. Bij het Vechtplaatsje Maarssen werd deze nieuwbouwwijk, gebouwd in de zeventiger jaren, Maarssenbroek genoemd.
Sinds oktober 1984 is de kinderboerderij in het wijkpark Reigerskamp voor het publiek opengesteld. Bij de officiële opening op zaterdag 20 april 1985 onthulde de toenmalige loco-burgemeester De Vries de naam Otterspoor.
Vanaf de oprichting is de Stichting een vrijwilligersorganisatie die, met zeer beperkte personele en financiële mogelijkheden, diensten verleent aan de bevolking van Maarssenbroek en omgeving.
De naam van de kinderboerderij “Otterspoor” is ontleend aan een in de archieven van de gemeente Maarssen al in 1434 voorkomende naam “Otterspoordam”: de eerste dam in de rivier de Vecht. De Otterspoordam is rond de 12e eeuw aangelegd met daarin een sluis en een dorp Otterspoor, iets ten noorden van de huidige grens Maarssen-Breukelen. Het dorp ontstond doordat zeeschepen niet door de sluis konden en moesten worden overgeladen.
Later is deze naam gebruikt voor een buitenverblijf aan de Vecht. Otterspoor heeft gelegen op de oostelijke oever van de Vecht. Otterspoor werd gebouwd in 1643 als eenvoudige boerenhofstede. Dit buitenverblijf bestaat al lang niet meer maar de palen van de toegang moeten nog langs de Vecht staan.
De kinderboerderij is 362 dagen per jaar geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur en is gratis toegankelijk. In het winterseizoen (november - februari) is de kinderboerderij open van 10.00 uur tot 16.00 uur.

De activiteiten richten zich in het bijzonder op de doelgroep “kinderen” en zijn educatief en van voorlichtende aard. Hierbij geldt dat kinderen zoveel mogelijk spelenderwijs met dieren in contact komen. Op deze wijze wordt de kloof tussen mens en dier zoveel mogelijk opgeheven en wordt de omgang met dieren bevorderd.
Heel wat kinderen vervreemden meer en meer van het leven op en rond een boerderij. Tijdens het bezoek, al meer dan vijfentwintig jaar, maken de kinderen kennis met  landbouwhuisdieren. Het accent tijdens het bezoek ligt op het aanraken en het eventueel meehelpen bij de dagelijkse verzorging van de dieren. (bron: kinderboerderij Otterspoor)


maandag 25 april 2011

De Westbroekse Zodden

De Westbroekse Zodden
Op de fiets richting Westbroekse Zodden, een natuurgebied bij Westbroek. Opnieuw prachtig weer om er op uit te trekken.
Vreemd eigenlijk,
De Pinksterbloemen bloeien, terwijl het Pasen is.
De Meidoorn bloeit en ruikt ontzettend lekker, terwijl het nog april is.
De temperatuur schommelt rond de 25%, terwijl ijsheiligen nog niet geweest is.
Libelle (Viervlek)
Boomvalk
Maar goed het was genieten op de fiets, in ieder geval op de wegen en fietspaden die verboden zijn voor auto’s. Op de smalle doorgaande wegen was het oppassen voor alle cabrio’s die er ook op uittrokken.
In het natuurgebied, bereikbaar via het Bert Bos Pad, was het op enkele wandelaars en overvliegende sportvliegtuigjes, lekker rustig en zongen de vogels volop. De vogel van de dag was de Boomvalk.
De Westbroekse Zodden is een laagveenmoerasgebied. Het gebied dat vooral bekend is om zijn trilvenen, is rijk aan zeldzame planten en typische moeras-, water- en weidevogels. De huidige vorm van het moerasgebied is te danken aan de turfindustrie in de middeleeuwen. Het gebied, met langgerekte plassen en brede sloten (petgaten), met daartussen de legakkers, is nu een trekpleister voor moeras-, weide- en watervogels.
Bert Bos Pad
Historie
Jarenlang heeft het water ondergronds zijn weg vanuit de Utrechtse Heuvelrug naar de nabij gelegen valleien gevonden. De valleien stonden ook onder invloed van het stromende water van de rivier de Vecht. Bij hoog water stonden de uiterwaarden van de rivier onder water. Het landschap werd moerassig en er ontstond in de Holoceen (11.560 jaar geleden) een dikke laag veenpakket.
Tussen de 12e en 16e eeuw werd het veen als brandhout gebruikt. Nederland werd één van de belangrijke leveranciers van veen en er ontstond een ware turfindustrie. De grote vraag naar turf in de middeleeuwen heeft op het Utrechtse landschap een grote invloed gehad.
Door evenwijdig aan elkaar lopende lange sloten te graven langs de veenoevers, liet men het water van het vochtige veengebied in de sloot lopen. Het ontginnen van veen zorgde ervoor dat er open plassen ontstonden. Door het droogleggen van de open plassen ontstonden er weer weilanden. De huidige Westbroekse Zodden hebben op deze manier vorm gekregen, door het ontgonnen veen.
Westbroekse Zodden
De natuur krijgt vrijspel
Later zakte de turfindustrie in. De natuur kreeg weer vrij spel en de bestaande petgaten en legakkers groeiden dicht. Er ontstond een verlandingsproces van waterplanten en oeverplanten. Dit staat nu bekend als trilveen. Ook de wildgroei in het moerasbos van elzen en wilgen heeft de natuur goed gedaan. Verder wordt de natuur hier een handje geholpen door de beheerder van het gebied: Staatsbosbeheer, die taken voor haar rekening neemt zoal het maaien van de legakkers in het najaar. In het voorjaar en in de zomer zit het moerasgebied vol met insecten en dieren. De smaragdlibel, platbuik, viervlek en vuurjuffer voelen zich er goed thuis en vogels als de zilverreiger, visarend, snor, rietzanger, rietgors, ijsvogel en blauwborat worden hier rijkelijk vertegenwoordigd. (bron: Hollandgroen.nl)
Westbroekse Zodden

zondag 24 april 2011

Pasen

Celina
Het is Pasen. De belangrijkste Christelijke feestdag. De Paus sprak weer het “urbi et orbi” uit en bedankte Nederland weer voor de bloemen op het Sint Pietersplein.
Verder was het de warmste Pasen sinds 1901 zo’n 25 graden, in De Bilt zelfs bijna 26 graden.
Veel mensen naar het strand en op het water en daarnaast de start van de grote evenementen.

Dylana & Julia
Wij hebben het rustig gehouden. De kinderen en kleinkinderen kwamen op de brunch en genoten van al het lekkers, dat op tafel stond. Na de brunch vertrok Matthijs met vrouw en kinderen naar opa en oma De Graaf om daar morgen paaseieren te gaan zoeken.
Overigens de supermarkten hebben goede zaken gedaan voor de Pasen, er werd zelfs meer verkocht dan met de Kerst. Vooral de BQQ producten vlogen de winkel uit. Niet zo gek natuurlijk met dit prachtige weer.
Annemarie, Edwin en Julia bleven bij oma en vertrokken begin van de avond.

zaterdag 23 april 2011

De Waverhoek

Waverhoek
Kluut
Paapje
Op nieuw een middag de natuur in. Dit keer Waverhoek, waar in 2006 ook een nat natuurgebied is aangelegd, zoals ook bij de Groene Jonker. Waverhoek ligt in de polder Groot Mijdrecht.
Ook vandaag scheen de zon volop en met een friswindje was het lekker om te wandelen. Nu ja wandelen, het wandelpad rondom het gebied is 2,5 kilometer lang, maar ja als je overal stil blijft staan ben je wel even onderweg. De plassen met verrekijker en camera afzoeken naar speciale vogels. Omdat de plassen vrij groot zijn is de verrekijker en een telelensje wel nodig, maar goed ook dichterbij zijn mooie vogels te zien. Dit keer erg veel Kemphanen en Kluten en natuurlijk weer een grote hoeveelheid Grauwe Ganzen met erg veel jongen.
Determineren van de steltlopers vind ik nog steeds moeilijk, maar gelukkig hebben we waarneming.nl nog, die mij op mijn vingers tikt als ik een fout determinatie maak.
Leukste waarneming van vandaag waren de Kluten en het Paapje.

Waverhoek

vrijdag 22 april 2011

Zingen goed voor je

Politiebureau Marco Polo
Met dit schitterende weer op de fiets naar bureau Marco Polo voor de wekelijkse repetitie. Ja, ook op Goede Vrijdag wordt er gerepeteerd. Natuurlijk zijn er wel een aantal zangers, die de Pasen elders doorbrengen, maar er waren toch nog 19 zangers aanwezig, sommigen zelfs in korte broek. Vandaag flink gerepeteerd voor het programma van 4 mei, de jaarlijkse Dodenherdenking in het Hoofdbureau.

Overigens kwam ik in een krantenartikel tegen dat zingen een positieve effect heeft op het lichaam.
Dat muziek een positief effect heeft op het lichaam is bekende. Luisteren naar muziek kan stress verminderen en dat kan leiden tot een lagere hartslag en bloeddruk. Muziek schijnt zelfs te werken als pijnstiller….
Als voorbeeld wordt in het artikel het verhaal aangehaald van een 76-jarige vrouw, die aan haar knieën geopereerd moest worden. De vrouw had last van te hoge bloeddruk, maar de bloeddruk verlagende medicijnen werkten niet. De vrouw vroeg of ze mocht zingen en na twee religieuze liederen daalde haar bloeddruk en na een nachtje doorzingen kon ze de volgende dag geopereerd worden ( bron: Volkskrant)
Ofwel waar zingen al niet goed voor is

donderdag 21 april 2011

De Reeuwijksche Plassen

Reeuwijksche Plassen
Genieten van het mooie weer. Eerst nog even de Paasboodschappen in huis halen en vervolgens samen op pad naar de Reeuwijksche plassen. Deze plassen liggen tussen Bodegraven en Gouda vlakbij Reeuwijk.


Krooneend
Visdief
Een doordeweekse dag. Dus het zou wel niet druk zijn en toch stond de parkeerplaats vol. Maar goed die waren van de zon aanbidders, vooraan aan de plas. Een stukje lopen en  behalve een fietser was het stil. Nu ja stil, de Rietzangers deden ontzettend hun best en waren overal rond de plas aanwezig.
Erg veel Grauwe Ganzen, overal zag je ze met hun kroost lopen of zwemmen. Verder was het op een gedeelte van de plas behoorlijk lawaaiig van het gekrijs van de kokmeeuwen.
Samen genoten van de natuur en na ongeveer vijf uur wandelen en natuurlijk het observeren en fotograferen van de vogels keerden we weer naar huis. Tot laat in de avond bezig geweest om de foto’s te bewerken voor de website.

woensdag 20 april 2011

De Groene Jonker

De Groene Jonker
Schitterend weer om vandaag vroeg op pad te gaan naar de Groene Jonker. Even een andere gebied dan de Haarrijnseplas en dus ook andere vogels. Wel dezelfde vogelaars die je ook daar tegen komt.
Genoten van de zang van de Rietzangers en de prachtige geoorde futen.
Een aantal oude bekenden (vogels) teruggezien, maar toch ook voor mij enkele nieuwe soorten gezien, de Dwergmeeuw, Snor en de Chileense Flamingo (waarschijnlijk ontsnapt of verdwaalt.)
Geoorde Fuut
Rietzanger
De Groene Jonker (Noorden – Nieuwkoop) is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, ruisende rietkragen en natte graslanden. Deze afwisseling in natuur zorgt voor een bijzonder gezelschap van weide- en moerasvogels. Elk jaargetijde zijn ze in grote aantallen te bewonderen. 
De natuur is hier nog jong, de omzetting van landbouwgrond naar natuur is begin 2008 afgerond. Het gebied is volop in ontwikkeling, maar er worden al zeer bijzondere vogels gezien. Een paar steltkluten, geoorde futen en zelfs de schuwe porseleinhoen zijn hier voorbeelden van. Maar als u door het gebied loopt, ziet u ook kievieten, futen, zwarte sterns en smienten. In de Groene Jonker is het het hele jaar door een drukke bedoening.
Dit ruim 100 hectare grote gebied is onderdeel van de EHS (ecologische hoofdstructuur). Dit is een landelijk netwerk dat de grote natuurgebieden in Nederland met elkaar verbindt. Dit is nodig om planten en dieren voldoende ruimte te bieden om te overleven. De Groene Jonker is onderdeel van de verbindingszone tussen de Nieuwkoopse Plassen en de Vinkeveense Plassen (bron: natuurmomuneten)

dinsdag 19 april 2011

Opa dag

Dylana, eendjes voeren

Een echte opa dag, oma moest werken, dus alleen op pad.
Eerst Celina naar school gebracht, overigens met veel plezier, ze was vrolijk en blij en met een dikke knuffel liet ik haar achter op school.

Nummer twee Dylana (bijna 4) was inmiddels ook wakker en was ook al zo vrolijk. Mama moest ook werken en ging de deur uit, dus een boterhammetje, aankleden, haren kammen, niet mijn sterkste punt en naar buiten. Veel te mooi om binnen te blijven. Eerst de paaseitjesverrassing op halen bij de Lidl. Onderweg de kinder CD liedje nummer 8: “ieuw, auw, eeuw, de kat liep door de sneeuw en toen ze weer naar huis zou gaan, toen had ze witte laarsjes aan….” dat ze helemaal mee kan zingen.
Meerkoet met jongen
Vervolgens op pad om de eendjes te voeren, onderweg langs de wip en de schommel.
Lopend langs de waterkant kwamen we een nestje van de Meerkoet tegen. Moeder op het nest en de jonkies er onder. Vader druk in de weer om eten te verzamelen en aan te voeren voor de kindertjes.

Natuurlijk een tijdje stil gestaan om op dit mooie tafereeltje te wijzen en uitleg te geven
Rond de middag kwam mama weer thuis en na de honden nog even uitgelaten te hebben weer richting huis.

maandag 18 april 2011

Paardenveld

Politiebureau Utrecht Stad - Paardenveld
Om de blog op gang te houden, maar weer eens een stukje over mijn maandag.
Het was schitterend weer om naar bureau Utrecht Stad, ofwel Paardenveld, te fietsen en het weer was nog mooier op weg naar huis.
Vanmorgen begonnen met het opblazen van enkele politieballonnen om de stoel de jarige Kees te versieren. De dames zorgden met wat knip- en plakwerk  voor de slingers. Later door Kees aangevuld met gebak om het feest kompleet te maken.
Verder lekker bezig geweest met de foto’s en de korpsbladen en kranten.
Johan

Vaste partner aan de tafel is Johan, die de hele dag drukdoende is met het plaatsen van berichten op intranet, internet, mobiel internet etc. Een goochelaar op de computer. Normaal zit Johan altijd met een ernstige blik op zijn scherm te turen, maar voor de camera toverde hij zijn breeds mogelijke glimlach te voorschijn.
Tussen de bedrijven door een rondje gelopen in het zonnetje en natuurlijk met pijp en fototoestel.
 

zondag 17 april 2011

De Haarrijnseplas

Zonsondergang Haarrijnseplas
De Haarrijnseplas is inmiddels een prachtig gebied om te vogelen. In de periode van 2000 ( voor de plas) tot vandaag zijn er in dit gebied 131 verschillende vogelsoorten gezien. Alleen al afgelopen maand werden er bijna 50 verschillende vogels gezien (bron waarmening.nl).
Vanzelfsprekend dat ik er graag mag lopen en tot de top drie van waarnemers rond de plas behoor.
Vogelkijkhut Haarrijnseplas
April 2008 was ik voor het eerst bij de Haarrijnseplas en tot vandaag heb ik 646 waarnemingen met foto’s geplaatst op de website http://www.waarneming.nl/.
In totaal 77 verschillende soorten : Aalscholver, Bergeend, Brandgans, Brilduiker, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Tafeleend, Wilde Eend, Wintertaling, Kolgans, Smient, Slobeend, Krakeend, Parkeend, Parkgans, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Nonnetje, Fuut, Geoorde Fuut, Grutto, Tureluur, Kievit, Kleine Plevier, Witgat, Oeverloper, Meerkoet, Waterhoen, Watersnip, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Purperreiger, Knobbelzwaan, Zwarte Zwaan, Scholekster, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Boompieper, Tapuit, Tjiftjaf,  Blauwborst, Kleine Karekiet, Rietgors, Rietzanger, Veldleeuwerik, Kneu, Fitis, Grasmus, Putter, Huismus, Ringmus, Pimpelmees, Graspieper, Paapje, Groenling, Vink, Koolmees,  Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart,  Ekster, Roek, Kramsvogel, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Fazant.
De plas is ontstaan door zandwinning, een uitleg is hieronder weergegeven.
De Haarijnseplas ligt tussen Vleuten en de A2 en bestaat uit de oostplas en de westplas. Beide delen worden gescheiden door de Maarssenseweg, maar staan wel met elkaar in verbinding. De zandwinning in het oostelijk deel is klaar.
De zandzuiger is overgeplaatst naar de westplas, om daar de rest van de in totaal bijna 13 miljoen m3 zand op te zuigen. Voordat het zand gewonnen kon worden, werd een dikke laag zwarte grond van de vier tot zes meter afgegraven.

De oostelijke plas is bestemd voor intensieve recreatie. Dat wil zeggen dat er bij mooi weer volop kan worden gezwommen en gevaren. Er is een strand aan de noordzijde waar zo’n 7500 bezoekers terecht kunnen.
Het westelijk gedeelte van de plas krijgt een rustiger karakter. Het wordt een heerlijke plek om te wandelen. Langs de zuidoever komt een ecologische zone van ruim 50 hectare, een gebied dat zo wordt ingericht dat allerlei soorten planten en dieren zich er thuis zullen voelen. De verwachting is dat dit een heel rijk gebied wordt als het gaat om bijzondere flora en fauna, niet in de laatste plaats omdat het water van de Haarrijnseplas van zeer goede kwaliteit is. (bron gemeente Utrecht)
De zandzuiger zuigt water en zand samen op en perst het weg door grote stalen pijpen. Op plaatsen in Leidsche Rijn waar ophoging nodig is, wordt het zand opgespoten. Om een weekproductie van 50.000 m3 over de weg aan te voeren, heb je 2.500 vrachtwagens zand nodig. Dankzij de hydraulische methode komt het zand snel, zonder knoeien en zonder dat iemand er last van heeft, op de juiste plek terecht.
Ongeveer 6 miljoen kuub, is verkocht aan andere partijen die in de omgeving gaan bouwen. ProRail gaat zand uit de westplas gebruiken bij de spoorverdubbeling, en Rijkswaterstaat heeft bouwzand afgenomen bij de verbreding van de A2. De verkoop van het zand uit de Haarrijnseplas maakt het mogelijk om de plassen in de toekomst in te richten als recreatie- en natuurgebied.
Vogeltjes rond de Haarrijnseplaszaterdag 16 april 2011

Korenavond in Leerdam

Leerdams Dameskoor Con-Amore

Heukelumsch Mannenkoor
Zaterdag 16 april 2011 Korenavond in de Bethelkerk te Leerdam. Georganiseerd door het dameskoor Con-Amore, met medewerking van het Heukelumsch mannenkoor en het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior.
Een flinke kerk met ongeveer 200 toehoorders die naar de koren kwamen luisteren.

Voor de pauze traden Con-Amore en het Heukelumsch mannenkoor op.
Na de pauze was het de beurt aan Excelsior.
Excelsior trad op met 22 zangers en stond natuurlijk onder leiding van Michel de Valk en werd begeleid door Marjan Fey, die toevallig ook de vaste begeleidster was van de andere koren.
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
Ik heb het natuurlijk over mijn eigen koor en kan niet anders zeggen, dan dat het een geweldig optreden was. Alles klopte en het was een feest om mee te zingen.
Ik kan altijd aan Michel merken of het goed gaat. Als Michel begint te versnellen of te vertragen, extra hard of extra zacht laat zingen, dan betekent dat, dat hij de volledige controle heeft over het koor en dat was ook zo vanavond.

De zaal heeft genoten van Excelsior en ik ook.