zaterdag 15 december 2018

Kerst in Tamarinde

Nieuw Tamarinde

De slogan is:
Bed, Bad, en Brood, voor de mensen die dit hard nodig hebben.
Nieuw Tamarinde geeft ze :
Een Bed, een Huis en Liefde, volgens de symbolen op de gevel van het gebouw.

Nieuw Tamarinde
In ieder geval gaven de mensen van de activiteitencommissie hen veel aandacht, liefde en zorg tijdens ons optreden. 
Ook hier de vraag, hoeveel jaren wij al met ons Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior komen zingen. Volgens mijn papieren, zeker al meer dan dertig jaar.
De zangers weten ondertussen wel de weg en hebben in het gebouw hun eigen 'ophoudruimte'.


de stemmen losmaken voor het concert
Inmiddels is er veel veranderd  na de overgang van Tamarinde naar Nieuw Tamarinde.
Het Tamarinde had een groot restaurant, met veel licht ven ruimte.
Ook de bewoners die bedlegerig waren, werden met bed en al het restaurant ingereden.

Bert is weer de man om Excelsior te presenteren
Het restaurant is nu in een andere vleugel en is te klein voor een kerstconcert.
In plaats daarvan zingen we nu in de centrale hal.
Als ik heel eerlijk mag zijn, niet zo sfeervol als in Oud Tamarinde.
Daarnaast verdwijnt het geluid in de ruimte en is het voor de zangers hard werken om er een mooi concert van te maken.

Marjan heeft de map geruild voor een digi-dinges
Ook dit jaar weer veel bewoners, die vorig jaar ook bij ons concert aanwezig waren.

De mevrouw die de bloemen overhandigt aan dirigent en pianiste, is weer een jaartje ouder en is nu 102 jaren oud. 

De man die vorig jaar, zo enthousiast was en luid kon lachen, is inmiddels rustiger geworden.

De mevrouw met de poes, heeft er een hondje bij en is veel onrustiger geworden en loopt af en toe achter haar rollator even weg.
Wel zingt ze mee en het valt ook Michel op dat ze nog redelijk op toon is.
Haar poes, op batterijen, miauwt als deze geaaid wordt.

Het kerstverhaal
Tussen de liederen door werd ook hier het verhaal van de fluit  van de Herdersjongen verteld.


De stemmen binnen het koor waren goed verdeeld, maar het zou fijn zijn als de grieppatiënten, de komende drie concerten weer aanwezig kunnen zijn.

ook de zaal zong mee
 

Herman, fijn dat je er was.
Klik op een foto voor een grotere weergave.
De lightbox (fotostrip) werkt alleen met de browser FIREFOX.)

Een blije buizerd



Zaterdag, de derde van de maand in december.
Koud of niet koud, gewoon de natuur in en aan het werk. Worden we vanzelf warm.
En na afloop is er erwtensoep.!


Dit keer geen wilgenknotten, maar berkenbomen omzagen tot ongeveer een meter boven de grond. Alleen de bomen met een blauwe stip moeten blijven staan.


De zaterdagploeg van Natuurmonumenten, onder leiding van Henk, is een actieve groep, die graag de handen uit de mouwen steken. Of wel ieder mannetje en vrouwtje staan hun mannetje.
Ondanks dat er bij meerdere bomen direct de zaag er in gaat, wordt er goed op elkaar gelet en om de bomen de goede kant op te laten vallen, gaat er een touw in de top.

Een touw ( voor de veiligheid)

Zagen en trekken

En om...
Blijven zagen en trekken aan het touw en bij “van onderen” gaat de boom om.
De zagers even rust en daarna op naar de volgende boom. Ondertussen wordt de gevallen boom gestript en de takken op hopen verzameld.











Voordat Henk de soep warm heeft is de klus geklaard.





En de buizerd? Die is blij, zijn boom, met een blauwe stip, is voor hem blijven staan.

Voor de buizerd, met een blauwe stip !!

Klik op een foto voor een grotere weergave.
De lightbox (fotostrip) werkt alleen met de browser FIREFOX.)

donderdag 13 december 2018

Verstoppertje

Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior met dirigent Michel de Valk

Donderdag 13 december 2018 ons vierde kerstconcert in Huize De Marke-De Meenthoek te  Huizen. Acht jaar geleden waren we ook te gast in Huizen.
Toen viel Huizen nog buiten het werkgebied van de politie regio Utrecht en gingen we dus een grens over.
Nu met de politie eenheid Midden Nederland, ligt Huizen midden in ons werkgebied. Niet dat Huizen is verplaatst, maar het gebied van de politie Midden Nederland is vele malen groter geworden en reikt van Veenendaal tot op Urk.

Links, verstopt Marjan Fey
Een mooi huis, Huize De Marke-De Meenthoek. Een flink restaurant, omgebouwd tot “concert” zaal, maar voor een kooroptreden niet helemaal logisch ingericht tijdens de Kerst.
Een goed bezette zaal, met in het midden een opgetuigde kerstboom, waardoor er een beperkte ruimte overbleef voor het koor, pianiste en dirigent.

Ergens achter een pilaar, met nog net even zicht op de dirigent Michel de Valk, zat Marjan Fey achter de vleugel.
Gelukkig hadden de zangers zicht op Michel, maar voor de bewoners was hij regelmatig buiten beeld, verstopt achter de kerstboom.


Ondanks dat een aantal zangers, door ziekte niet aanwezig konden zijn, waren alle stemmen toch in gelijke mate aanwezig en werd het toch een mooi concert, waarbij er door de aanwezige volop werd  meegezongen.

Bert de solist en presentator van het koor
Bert was dit keer zowel de presentator, als de solist van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior.



Klik op een foto voor een grotere weergave.
De lightbox (fotostrip) werkt alleen met de browser FIREFOX.)

dinsdag 11 december 2018

Vertrouwen

Bartholomeetje

Dinsdag 11 december 2018 een kerstconcert in het Bartholomeus Gasthuis in Utrecht.
Niet volgens de regels en de traditie van het koor. Excelsior sloot jaren achter elkaar, de serie kerstconcerten, af in het Bartholomeetje.

Even kwam de vraag naar voren, hoeveel jaren we al een kerstconcert geven in het Bartholomeus Gasthuis ?
Voor zover ik het kan nagaan, in ieder geval vanaf 1989. In het eerste jaar dat ik secretaris werd van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior, tekende ik op in het Jaarverslag :

“Tot slot werd op donderdagmiddag 21 december 1989 een kerstconcert gegeven in het verzorgingstehuis Bartholomeus. Een prima zaal om te zingen en veel waardering voor hetgeen wij daar zongen. Nog even na het concert de regentenzaal bewonderd. Schitterend.

Na het laatste concert verraste onze dirigent Bert Nypels, Excelsior.
Ieder koorlid kreeg van hem een fles wijn voor de getoonde inzet in het jaar 1989. “

Dus in ieder geval al 29 jaar, maar mogelijk zelfs langer.

Michel de Valk
Inmiddels staat Michel de Valk, volgend jaar, 25 jaar als dirigent voor het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior.
Wat gaat de tijd toch snel. Ik herinner mij nog goed ons eerste gesprek.
Belangrijk was het vertrouwen in een goede muzikale samenwerking tussen koor en dirigent.
En niet onbelangrijk, naast het dirigeren een goede muzikale begeleiding.
Dat laatste loste Michel al vrij snel op, door Marjan Fey achter de piano plaats te laten nemen. Overigens een perfecte keuze.

Marjan Fey & Michel de Valk
Maar de zangers en de dirigenten kennen elkaar inmiddels vrij goed en de zangers hebben vertrouwen in hun dirigent.
En Michel weet welke kwaliteiten de zangers van het Utrechts Politie Mannenkoor hebben en hoever hij muzikaal met het koor kan gaan.

1/2 koor. De 1e en 2e tenoren zingen de tegenpartij tijdens het Ëre Zij God"
De bassen zijn in de zaal om de bewoners te ondersteunen met hun zang.

De 'zaal'  zingt mee met het koor

88 jaar en er op staan om het koor te mogen bedanken
En om een beetje in traditie te blijven was Anouk er ook weer om samen met haar opa op de foto te gaan.
Anouk en opa Wim
Klik op een foto voor een grotere weergave.
De lightbox (fotostrip) werkt alleen met de browser FIREFOX.)

maandag 10 december 2018

Traditie

Biltse Hof. Bert presenteert het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior

Het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior is zo’n beetje het vaste mannenkoor van De Biltse Hof. Jaarlijks treden we er meerdere keren op en natuurlijk hoort de kerst daarbij.
Zo gingen we ook dit jaar, op maandag 10 december 2018 in de middag naar De Biltse Hof in Bilthoven.

Belangrijk voor de bewoners van de Biltse Hof zijn herkenbare liederen.
Geen moeilijke, moderne of in een vreemde taal gezongen kerstliederen.

 Gewoon het traditionele repertoire, met :
“Komt allen tezamen”, “Welkom kerstfeest”, “Herders ik boodschap blij van stem”, “Heerlijk klonk het lied der engelen”,  “De herdertjes lagen bij nachte”,  “Midden in de winternacht”, “Hoe leit dit Kindeken” , “Ik kniel aan uwe Kribbe neer”, “Hoor, de engelen zingen de eer”,  “Stille Nacht” , “Ere zij God”.
Biltse Hof
De bewoners zijn op leeftijd en zijn soms in de loop der jaren een deel van het geheugen kwijt geraakt. Maar opvallend genoeg staan een aantal kerstliederen van vroeger nog wel in het geheugen gegrift.
Mooi dat ons kerstprogramma daarop aansluit met een groot aantal Nederlandse liederen.
Erg veel volume hebben die stemmetjes van de bezoekers van ons concert niet meer, maar zachtjes wordt er toch met ons meegezongen.
Biltse Hof
Fijn dat we daar een rol in kunnen spelen, door tijdens ons kerstconcert de bewoners misschien toch nog een kerstgevoel terug te kunnen geven.
Ach en soms halen we zelf ook weleens iets door elkaar.
Was de activiteitenbegeleidster, die het kerstverhaal voorlas nu Angelique of Jacqueline ?.
Vraag het eens aan onze Bert.

Voor het concert de stemmen losmaken


Solist Ruud


Michel de Valk

Ruud en Andre,
Waar vindt je zo'n koor ? Net zanger van Excelsior en dan direct al acht concerten.
Maar met Ruud als mentor en Andre met een goede stem komt dit helemaal goed.

Klik op een foto voor een grotere weergave.
De lightbox (fotostrip) werkt alleen met de browser FIREFOX.)