zaterdag 26 mei 2018

Genieten

waterhoen en kuikens
Langs de waterkant tussen de eenden lopen pa en ma Waterhoen met hun jongen.
Geen gezinnetje bij elkaar, maar twee kuikens lopen bij pa en twee kuikens lopen achter ma aan. Piepend, en fladderend met de bijna niet aanwezig vleugeltjes. Vragend om eten.

waterhoen kuiken
Meestal is de eerste klik van een camera, of zelfs het even stoppen om te kijken, al voldoende om ze snel te zien verdwijnen tussen het groen.


Dit keer blijven ze rustig foerageren langs de waterkant. Vermoedelijk omdat de andere watervogels, zoals eenden en ganzen rustig blijven liggen.


Het is gewoon genieten om te zien hoe de ouders hun kleintjes voeden, maar daarnaast is het ook een mooie sierlijke watervogel.

waterhoen en kuiken
WATERHOEN


Het waterhoen is een algemene vogel in Nederland. Opvallend is zijn rode snavel met gele punt. Tijdens het zwemmen of lopen is zijn staart omhoog gericht. 


De witte onderstaartdekveren zijn dan goed zichtbaar. Jonge waterhoentjes volgen deze witte signaalveren. Het waterhoen broedt langs allerlei zoet water, als kleine sloten en vijvers, ook in dorpen en steden.


BROEDEN

Broedt van maart-augustus. Heeft 1-3 legsels per jaar bestaande uit meestal 5-9 eieren. Broedduur: 19-22 dagen. Maken een komvormig nest in dichte oevervegetatie. Meerdere vrouwtjes leggen soms eieren in hetzelfde nest, zogenoemde dumpnesten (vanaf 12 eieren). 


Jongen uit een eerder broedsel helpen mee met het verzorgen van kuikens uit een later nest. De jongen kruipen meteen uit het nest en kunnen na een dag of 49 vliegen.

LEEFGEBIED

Het waterhoen is een algemene broedvogel van meren, plassen, rivieren, vijvers en sloten met een dichte oevervegetatie, hierbij hebben ze een lichte voorkeur voor voedselrijke wateren. Het waterhoen is een vaak verborgen levende vogel die zich vooral ophoudt in dichte oevervegetaties. 


Hierin maken ze ook hun komvormig nest van waterplanten. De lange tenen zorgen er voor dat ze niet wegzakken in de modderige oevers. Waterhoentjes zoeken elkaar in de wintermaanden op in de buurt van grote vijvers en sloten. Hier moeten ze wel voldoende voedsel en dekking kunnen vinden.

waterhoen en kuiken
VOEDSEL

Het voedsel van het waterhoen bestaat uit waterplanten, grassen, insecten, spinnen, kikkervisjes, maar soms ook eieren van andere vogels ( bron vogelbescherming.nl)2 opmerkingen: