zondag 17 april 2011

De Haarrijnseplas

Zonsondergang Haarrijnseplas
De Haarrijnseplas is inmiddels een prachtig gebied om te vogelen. In de periode van 2000 ( voor de plas) tot vandaag zijn er in dit gebied 131 verschillende vogelsoorten gezien. Alleen al afgelopen maand werden er bijna 50 verschillende vogels gezien (bron waarmening.nl).
Vanzelfsprekend dat ik er graag mag lopen en tot de top drie van waarnemers rond de plas behoor.
Vogelkijkhut Haarrijnseplas
April 2008 was ik voor het eerst bij de Haarrijnseplas en tot vandaag heb ik 646 waarnemingen met foto’s geplaatst op de website http://www.waarneming.nl/.
In totaal 77 verschillende soorten : Aalscholver, Bergeend, Brandgans, Brilduiker, Grote Canadese Gans, Grauwe Gans, Tafeleend, Wilde Eend, Wintertaling, Kolgans, Smient, Slobeend, Krakeend, Parkeend, Parkgans, Kuifeend, Middelste Zaagbek, Nijlgans, Nonnetje, Fuut, Geoorde Fuut, Grutto, Tureluur, Kievit, Kleine Plevier, Witgat, Oeverloper, Meerkoet, Waterhoen, Watersnip, Blauwe Reiger, Grote Zilverreiger, Purperreiger, Knobbelzwaan, Zwarte Zwaan, Scholekster, Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Visdief, Boompieper, Tapuit, Tjiftjaf,  Blauwborst, Kleine Karekiet, Rietgors, Rietzanger, Veldleeuwerik, Kneu, Fitis, Grasmus, Putter, Huismus, Ringmus, Pimpelmees, Graspieper, Paapje, Groenling, Vink, Koolmees,  Grote Gele Kwikstaart, Witte Kwikstaart,  Ekster, Roek, Kramsvogel, Zwarte Kraai, Spreeuw, Huiszwaluw, Oeverzwaluw, Grote Bonte Specht, Groene Specht, Buizerd, Sperwer, Torenvalk, Fazant.
De plas is ontstaan door zandwinning, een uitleg is hieronder weergegeven.
De Haarijnseplas ligt tussen Vleuten en de A2 en bestaat uit de oostplas en de westplas. Beide delen worden gescheiden door de Maarssenseweg, maar staan wel met elkaar in verbinding. De zandwinning in het oostelijk deel is klaar.
De zandzuiger is overgeplaatst naar de westplas, om daar de rest van de in totaal bijna 13 miljoen m3 zand op te zuigen. Voordat het zand gewonnen kon worden, werd een dikke laag zwarte grond van de vier tot zes meter afgegraven.

De oostelijke plas is bestemd voor intensieve recreatie. Dat wil zeggen dat er bij mooi weer volop kan worden gezwommen en gevaren. Er is een strand aan de noordzijde waar zo’n 7500 bezoekers terecht kunnen.
Het westelijk gedeelte van de plas krijgt een rustiger karakter. Het wordt een heerlijke plek om te wandelen. Langs de zuidoever komt een ecologische zone van ruim 50 hectare, een gebied dat zo wordt ingericht dat allerlei soorten planten en dieren zich er thuis zullen voelen. De verwachting is dat dit een heel rijk gebied wordt als het gaat om bijzondere flora en fauna, niet in de laatste plaats omdat het water van de Haarrijnseplas van zeer goede kwaliteit is. (bron gemeente Utrecht)
De zandzuiger zuigt water en zand samen op en perst het weg door grote stalen pijpen. Op plaatsen in Leidsche Rijn waar ophoging nodig is, wordt het zand opgespoten. Om een weekproductie van 50.000 m3 over de weg aan te voeren, heb je 2.500 vrachtwagens zand nodig. Dankzij de hydraulische methode komt het zand snel, zonder knoeien en zonder dat iemand er last van heeft, op de juiste plek terecht.
Ongeveer 6 miljoen kuub, is verkocht aan andere partijen die in de omgeving gaan bouwen. ProRail gaat zand uit de westplas gebruiken bij de spoorverdubbeling, en Rijkswaterstaat heeft bouwzand afgenomen bij de verbreding van de A2. De verkoop van het zand uit de Haarrijnseplas maakt het mogelijk om de plassen in de toekomst in te richten als recreatie- en natuurgebied.
Vogeltjes rond de Haarrijnseplas1 opmerking:

  1. Wat een prachtige foto's weer Huib! Maarre, wanneer ga je weer verder met de cursus 23 Dingen??

    BeantwoordenVerwijderen