donderdag 5 mei 2011

De Zwarte Stern

Zwarte Stern

Vandaag  op zoek geweest naar de zwarte stern, die broed in het Polderreservaat Kockengen.
De laatste keer dat ik daar kwam, was de stern nog niet gearriveerd, maar nu was hij volop aanwezig en vloog krijsend over het gebied.
In enkele slootjes worden aan het begin van het broedseizoen eilandjes gelegd, waarop de zwarte stern kan gaan broeden. En dit lukte ook dit jaar weer en de sterns hadden hun plekje ingenomen.
Fascinerend om die vogels zo bezig te zien.
Polderreservaat Kockengen
Zwarte sterns zijn vogels van ondiepe, zoete tot brakke moerassen en wateren. Gebroed wordt in zompige weilanden en verlandingszones, bij voorkeur in velden van krabbescheer en op eilandjes van plantenresten. In de broedtijd worden vooral grote insecten gegeten. Daarnaast staan ongewervelden en vis op het menu. Het zijn trekvogels, die 's winters voor de kust van tropisch West-Afrika bivakkeren. Zwarte sterns maken deel uit van het Nederlandse laagland-landschap en zijn onlosmakelijk verbonden met uitgestrekte natuurgebieden van rivierdelta en laagveenontginningslandschap.
Zomervogel. Vrij schaarse broedvogel; doortrekker in zeer groot aantal.
De zwarte stern komt vooral voor in centraal Europa en bereikt in Nederland ruwweg genomen zijn noordwestelijke grens. Het zijn dan ook Polen, Wit-Rusland en de Baltische Staten waar de grootste aantallen zwarte sterns leven. Nederland is erg belangrijk voor de zwarte stern omdat bijna de gehele Oost-Europese populatie door ons land trekt, op weg naar hun winterkwartier (bron vogelbescherming)

Nog een leuke aanvulling, gehoord van Maria die in Kockengen liep te vogelen en daar een natuurliefhebber tegen kwam. Deze vertelde dat de vrouwtjes Stern op de dag op het nest zaten. Tegen de avond namen de mannetjes de taak over zodat de vrouwtjes ook even konden rondvliegen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten