woensdag 4 mei 2011

Herdenkingsbijeenkomst 4 mei 2011

Plaquette hoofdbureau regio politie Utrecht
Het is weer 4 mei en dat betekent dat we stil staan bij de gevallen in de oorlog. Deze herdenking vindt ook jaarlijks plaats in het hoofdbureau van de regio politie Utrecht.
In 1950 vond de eerste herdenking plaats bij de plaquette in het bureau op initiatief van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior. Sindsdien is het koor jaarlijks aanwezig.
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
Op de plaquette staan afgebeeld B.J.C. van der Wal en J.Kolf.Bernardus Johannes Cornelis van der Wal trad op 1 april 1925 als agent van politie te Utrecht in dienst. Hij was een overtuigd socialist en verzette zich terwille van zijn idealen tegen de Duitse bezetter. Op 13 maart 1942 werd hij door de Sicherheitspolizei gearresteerd en na een kort verblijf in het Huis van Bewaring alhier, overgebracht naar het concentratiekamp Vught, alwaar hij op 8 februari overleed op 45-jarige leeftijd. B.J.C. van der Wal was één van de oprichters van ons koor
Johannes Kolf diende van 3 maart 1937 tot 12 augustus 1940 als korporaal bij het voormalige Korps Politietroepen en ging op laatstgenoemde datum als agent over naar de gemeentepolitie te Utrecht. Op grond van zijn Gereformeerde levensovertuiging kon hij zich niet verenigen met de handelingen en doelstellingen van de bezetter. In het voorjaar van 1942 verzocht hij ontslag uit de Politiedienst, hetwelk hem met ingang van 29 mei 1942 eervol werd verleend. Kolf was een onverschrokken verzetsstrijder, die zijn leven meermalen in de waagschaal stelde bij de uitvoering van gevaarlijke opdrachten. Hij nam deel aan de overval op de strafgevangenis te Leeuwarden op 8 december 1944, welke volledig slaagde en waarbij ruim 50 illegale werkers werden bevrijd. Kort daarop op 29 januari 1945, werd hij door een SD-agent neergeschoten, toen hij zich verzette tegen zijn arrestatie. Kolf viel in het harnas. Hij bereikte de leeftijd van 29 jaar.
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior
De herdenkingsbijeenkomst stond dit jaar in het teken “Vrijheid ligt niet op straat”.
Zowel mevrouw P.Reitsma, lid korpsleiding als de korpsbeheerder de heer A.Wolfsen stonden hier bij stil in hun toespraken.
Anne Grootveld, hoofdagent in Vleuten-De Meern gaf vol enthousiasme en gedrevenheid een uitleg, waarom zij naar Kosovo wil  worden uitgezonden.
Vincent Wigmans - Petra Reitsma - Aleid Wolfsen - Annen Grootveld
Excelsior, met een groot koor aanwezig en onder leiding van Michel de Valk en begeleiding van Marjan Fey ondersteunde de bijeenkomst met de liederen.
- Mansions of the Lord
- Ecce, quomodo moritur
- My Lord what a mornin
- Vrijheid
- God be with You.
Na de Last post  en twee minuten stilte werd afgesloten met het Wilhelmus.
Vervolgens werden de aanwezigen in staat gesteld om een witte roos bij het gedenkteken te plaatsen.
Huib de Rooij - Marjan fey - Michel de Valk
(foto's Johan van Hes)


1 opmerking: